Контекстне навчання майбутнього вчителя початкових класів: теорія і технологія

Желанова, Вікторія В'ячеславівна (2013) Контекстне навчання майбутнього вчителя початкових класів: теорія і технологія Одноосібна. ДЗ "Луган. нац. ун-т ім. Т. Шевченка", Луганськ.

[img]
Перегляд
Текст
V_Zhelanova_KNMVPKTIT_GI.pdf

Download (231kB) | Перегляд

Анотація

У монографії представлено теорію й технологію контекстного навчання майбутнього вчителя початкових класів як новий напрям наукових розвідок та освітньої практики в Україні. У форматі реалізації принципу поліпарадигмальності, поліпідхідності та міждисциплінарного трактування феномену „контекст” обґрунтовано теоретико-методологічні засади дослідження, стрижнем яких є рефлексивна парадигма освіти й рефлексивно-контекстний підхід. Поняттєво-категоріальний та термінологічний апарат дослідження впорядковано в терміносистему, що складається з трьох підсистем, а саме: термінів, що характеризують теоретико-методологічні аспекти контекстного навчання; термінів, що пов’язані з його рефлексивною орієнтацією та розкривають сутність рефлексивних конструктів майбутнього вчителя початкових класів; термінів, що характеризують технологію контекстного навчання. З огляду на ці теоретико-методологічні позиції досліджено феноменологічні особливості контекстного навчання майбутнього вчителя початкових класів, результативно-цільовою основою якого є формування сукупності рефлексивних конструктів, що представлена самостійним рефлексивним конструктом, яким є рефлексивна компетентність, а також рефлексивно детермінованими конструктами, якими є мотиваційна, смислова та суб’єктна сфери майбутнього фахівця. Послідовно розглянуто концептуальні засади, а також змістовно-процесуальні складники технології контекстного навчання майбутнього вчителя початкових класів. Доведено, що її зміст відбиває цілісний досвід професійної діяльності вчителя початкових класів й реалізується через використання організаційних форм навчання контекстного типу; процесуальні аспекти пов’язані з процесами трансформації мотивів, рефлексіогенезу, смислогенезу, суб’єктогенезу; провідною умовою практичної реалізації технології контекстного навчання майбутнього вчителя початкових класів є рефлексивно-контекстне освітнє середовище.

Тип елементу : Монографія (Одноосібна)
Ключові слова: контекст; професійний контекст; контекстне навчання майбутнього вчителя початкових класів; технологія контекстного навчання майбутнього вчителя початкових класів; рефлексивно-контекстний підхід; організаційні форми навчання контекстного типу; трансформація мотивів; рефлексіогенез; смислогенез; суб’єктогенез; рефлексивно-контекстне освітнє середовище
Типологія: Монографії
Підрозділи: Інститути > Гуманітарний інститут > Кафедра теорії та історії педагогіки
Користувач, що депонує: Вікторія В'ячеславівна Желанова
Дата внесення: 03 Груд 2015 07:45
Останні зміни: 03 Груд 2015 07:45
URI: http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/11526

Actions (login required)

Перегляд елементу Перегляд елементу