Робоча програма з дисципліни "РИТОРИКА (Ораторське мистецтво)"

Тур, Микола Григорович (2016) Робоча програма з дисципліни "РИТОРИКА (Ораторське мистецтво)" [Навчально-методичні матеріали]

[img]
Перегляд
Текст
m_tur_RNP_RIT__.PDF

Download (1MB) | Перегляд

Анотація

Основною метою вивчення риторики є ознайомлення студентів з основами знань класичної і сучасної риторики як науки про мисленнєво-мовленнєву діяльність і на цій основі розвинути в них здатність вільно орієнтуватися в мовно-риторичному середовищі, вміння та навички аналізувати та продукувати риторичні тексти в різних жанрових топіках відповідно до мети, функціонального призначення й умов соціальних комунікативних практик. Окрім того, вивчення риторики як квінтесенції духовної скарбниці людства покликане сприяти підвищенню загальної культури студентської молоді, розвиткові лідерських якостей особистості на основі формування її комунікативної компетентності. Основними завданнями вивчення дисципліни «Риторика» є: формування у студентів цілісного системного уявлення про теоретичні засади та загальні закономірності розвитку риторики як теорії красномовства, основні тенденції розвитку культури вітчизняного красномовства; ознайомлення їх з головними способами мовного і невербального впливу на аудиторію, а також формування власного риторичного стилю на засадах гуманістичного риторичного ідеалу та комунікативної компетентності в основних жанрах красномовства.

Тип елементу : Навчально-методичні матеріали
Ключові слова: Робоча програма з навчальної дисципліни
Типологія: Нормативні документи > Робочі програми навчальних дисциплін
Підрозділи: Факультети > Історико-філософський факультет > Кафедра філософії
Користувач, що депонує: Микола Григорович Тур
Дата внесення: 30 Лист 2016 09:02
Останні зміни: 30 Лист 2016 09:02
URI: http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/17702

Actions (login required)

Перегляд елементу Перегляд елементу