Дисертація - Формування грамати чної компетентності учнів 8 – 9 класів у процесі вивчення синтаксису

Кушнір, Тетяна Іванівна (2016) Дисертація - Формування грамати чної компетентності учнів 8 – 9 класів у процесі вивчення синтаксису Кандидат thesis, Київський унверситет імені Бориса Грінченка.

[img]
Перегляд
Текст
Дисертація 30.11.16.pdf

Download (4MB) | Перегляд

Анотація

У дисертації подано результати теоретико - експериментального дослідження реалізації компетентнісного підходу до вивчення синтаксису, а саме формування граматичної компетентності учнів 8 – 9 класів у процесі вив чення синтаксису; уто чнено сутність базових понять: «граматична компетентність учнів 8 – 9 класів », «мовна компетентність», «мовленнєва компетентність», «комунікативна компетентність»; проаналізовано психолого - педагогічні умови формування граматичної компе тентності учнів 8 – 9 класів у процесі вивчення синтаксису; обґрунтов ано лінгводидактичні засади й розроблено методику формування граматичної компетентності учнів 8 – 9 класів у процесі вивчення синтаксису, що ґрунтується на реалізації комунікативної спрям ованості навчання. Суть пропонованої методики полягає у створенні системи вправ і завдань (аналітичного, репродуктивного, конструктивного та продуктивно - творчого характеру), реалізації компетентнісного підходу до формування синтаксичних умінь та навичок у процесі засвоєння словосполучення, простого та складного речення, текстів різних типів, видів та жанрів. Експериментально - дослідне навчання підтвердило ефективність методики формування граматичної компетентності учнів 8 – 9 класів у процесі вивчення синтаксису. Порівняльний аналіз результатів ек спериментального навчання засвідчи в позитивну динаміку рівнів сформованості г раматичної компетентності учнів 8 – 9 класів у процесі вивчення синтаксису, що підтвердило доцільність запропонованої моделі.

Тип елементу : Автореферат дисертації (Кандидат)
Ключові слова: українська мова, ко мпетентнісний підхід, граматична компетентність учнів 8 – 9 класів , мовна компетентність, мовленнєва 21 компетентність, комунікативна компетентність; вправи й завдання; методи, прийоми, форми й засоб
Типологія: Дисертації
Підрозділи: НМЦ > НМЦ досліджень, наукових проектів та програм
Користувач, що депонує: Ганна Сало
Дата внесення: 30 Лист 2016 13:39
Останні зміни: 02 Груд 2016 06:19
URI: http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/17829

Actions (login required)

Перегляд елементу Перегляд елементу