Робоча програма навчальної дисципліни «Вступ до логопедії» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 016 «Спеціальна освіта. Логопедія»

Данілавічютє, Еляна Анатоліївна (2017) Робоча програма навчальної дисципліни «Вступ до логопедії» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 016 «Спеціальна освіта. Логопедія» [Навчально-методичні матеріали]

[img]
Перегляд
Текст
E_Danilavichiutie_VDL_SOL_1_KSPKIO_IL.pdf

Download (295kB) | Перегляд

Анотація

Робоча навчальна програма «Вступ до логопедії» є нормативним документом Київського університету імені Бориса Грінченка, який розроблено кафедрою спеціальної психології, корекційної та інклюзивної освіти на основі освітньої програми підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти відповідно до навчального плану зі спеціальності «Спеціальна освіта. Логопедія» денної форми навчання. Робочу навчальну програму складено згідно з вимогами Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи (ЄКТС) організації навчання. Програма визначає обсяг знань, які повинен опанувати здобувач першого (бакалаврського) рівня вищої освіти відповідно до вимог освітньої програми, алгоритм вивчення навчального матеріалу у контексті програми «Вступ до логопедії», необхідне методичне забезпечення, складові та технологію оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти.

Тип елементу : Навчально-методичні матеріали
Ключові слова: логопедія; мовлення; мовленнєві порушення; етіологія
Типологія: Нормативні документи > Робочі програми навчальних дисциплін
Підрозділи: Інститути > Інститут людини > Кафедра спеціальної психології, корекційної та інклюзивної освіти
Користувач, що депонує: Лаборант Ірина Ігорівна Пурська
Дата внесення: 22 Бер 2017 13:43
Останні зміни: 22 Бер 2017 13:43
URI: http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/19191

Actions (login required)

Перегляд елементу Перегляд елементу