Робоча програма з навчальної дисципліни «Основи корекційної педагогіки» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 6.010102 «Початкова освіта»

Бабич, Наталія Миколаїівна (2017) Робоча програма з навчальної дисципліни «Основи корекційної педагогіки» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 6.010102 «Початкова освіта» [Навчально-методичні матеріали]

[img]
Перегляд
Текст
N_Babych_OKP_PO_4_KSPKIO_IL.pdf

Download (322kB) | Перегляд

Анотація

Робоча навчальна програма з дисципліни «Основи корекційної педагогіки» є нормативним документом Київського університету імені Бориса Грінченка, який розроблено кафедрою спеціальної психології, корекційної та інклюзивної освіти Інституту людини на основі освітньо-професійної програми підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня відповідно до навчального плану для напряму підготовки 6.010102 «Початкова освіта». Робочу навчальну програму складено згідно з вимогами Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи (ЄКТС) організації навчання. Програма визначає обсяги знань, якими повинен опанувати здобувач вищої освіти відповідно до алгоритму вивчення навчального матеріалу дисципліни «Основи корекційної педагогіки», необхідне методичне забезпечення, складові та технологію оцінювання навчальних досягнень студентів.

Тип елементу : Навчально-методичні матеріали
Ключові слова: порушення психофізичного розвитку; структура дефекту; корекція; компенсація; реабілітація; абілітація; спеціальна освіта; спеціальний навчальний заклад; реабілітаційна установа;глухота; туговухість; залишковий слух; слухове сприймання; мовленнєве середовище; дактильно-жестова мова; білінгвізм; сліпота; залишковий зір; шрифт Л.Брайля; охорона зору; просторове орієнтування; тактильні відчуття; церебральний параліч; парез; м’язовий тонус; безбар’єрна архітектура; розумова відсталість; ступені розумової відсталості; олігофренія; деменція; затримка психічного розвитку;розлади спектру аутизму; стереотипія; поведінкова терапія; холдінг-терапія; комунікативна терапія; мовленнєве порушення; тяжке мовленнєве порушення; фонематичний слух; фонетико-фонематичне недорозвинення; фонація; мутизм; логоневроз; дислалія; дислексія; дисграфія
Типологія: Нормативні документи > Робочі програми навчальних дисциплін
Підрозділи: Інститути > Інститут людини > Кафедра спеціальної психології, корекційної та інклюзивної освіти
Користувач, що депонує: Лаборант Ірина Ігорівна Пурська
Дата внесення: 23 Бер 2017 12:21
Останні зміни: 23 Бер 2017 12:21
URI: http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/19203

Actions (login required)

Перегляд елементу Перегляд елементу