Робоча програма навчальної дисципліни «Теорія та методика виховання дітей з вадами мовлення» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за напрямом підготовки 6.010105 «Корекційна освіта (логопедія)»

Бабич, Наталія Миколаїівна (2017) Робоча програма навчальної дисципліни «Теорія та методика виховання дітей з вадами мовлення» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за напрямом підготовки 6.010105 «Корекційна освіта (логопедія)» [Навчально-методичні матеріали]

[img]
Перегляд
Текст
N_Babych_TTMVDZVM_KOL_3_KSPKIO_IL.pdf

Download (322kB) | Перегляд

Анотація

Робоча навчальна програма з дисципліни «Теорія та методика виховання дітей з вадами мовлення» є нормативним документом Київського університету імені Бориса Грінченка, який розроблено кафедрою спеціальної психології, корекційної та інклюзивної освіти Інституту людини на основі освітньо-професійної програми підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня відповідно до навчального плану напряму підготовки 6.010105 – Корекційна освіта (логопедія). Робочу навчальну програму укладено згідно з вимогами Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи (ЄКТС) організації навчання. Програма визначає обсяги знань, якими повинен опанувати здобувач вищої освіти відповідно до алгоритму вивчення навчального матеріалу дисципліни «Теорія та методика виховання дітей з вадами мовлення», необхідне методичне забезпечення, складові та технологію оцінювання навчальних досягнень студентів.

Тип елементу : Навчально-методичні матеріали
Ключові слова: виховання; виховна система; виховне середовище; авторські школи; гуманістичні системи; виховні технології; педагогічна взаємодія; назви стилів взаємодії; психологічний захист; конформність; синдром посттравматичного стресу; дидактогенія; соціалізація; соціальна адаптація; відособлення; мікроклімат уроку; психологічна захищеність; соціальна захищеність;
Типологія: Нормативні документи > Робочі програми навчальних дисциплін
Підрозділи: Інститути > Інститут людини > Кафедра спеціальної психології, корекційної та інклюзивної освіти
Користувач, що депонує: Лаборант Ірина Ігорівна Пурська
Дата внесення: 27 Бер 2017 11:58
Останні зміни: 27 Бер 2017 11:58
URI: http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/19247

Actions (login required)

Перегляд елементу Перегляд елементу