Робоча програма навчальної дисципліни «Логопедія (ринолалія)» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти з напряму підготовки «Корекційна освіта (логопедія)».

Ільяна, Валентина Михайлівна (2017) Робоча програма навчальної дисципліни «Логопедія (ринолалія)» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти з напряму підготовки «Корекційна освіта (логопедія)». [Навчально-методичні матеріали]

[img]
Перегляд
Текст
V_Iliana_LR_2_KSPKIO_IL.pdf

Download (312kB) | Перегляд

Анотація

Робоча навчальна програма з дисципліни «Логопедія (ринолалія)» є нормативним документом Київського університету імені Бориса Грінченка, який розроблено кафедрою спеціальної психології, корекційної та інклюзивної освіти на основі освітньо-професійної програми підготовки першого (бакалаврського) рівня відповідно до навчального плану для напряму підготовки 6.010105 «Корекційна освіта (логопедія)» денної форми навчання. Робочу навчальну програму складено згідно з вимогами Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи (ЄКТС) організації навчання. Програма визначає обсяг знань, які повинен опанувати здобувач першого (бакалаврського) рівня відповідно до вимог освітньо-професійної програми, алгоритм вивчення навчального матеріалу дисципліни «Логопедія», необхідне методичне забезпечення, складові та технологію оцінювання навчальних досягнень студентів.

Тип елементу : Навчально-методичні матеріали
Ключові слова: ринолалія; ступені складності порушення; незрощення губи та піднебіння; етіологія; патогенез; класифікація; механізми порушення; первинний дефект; вторинний дефект; мовленнєві та немовленнєві симптоми; обстеження; зміст; методи; прийоми; напрямки та етапи логопедичної роботи при ринолалії; методика логопедичної роботи з подолання ринолалії; медико-педагогічна робота; логотерапевтична роботи;
Типологія: Нормативні документи > Робочі програми навчальних дисциплін
Підрозділи: Інститути > Інститут людини > Кафедра спеціальної психології, корекційної та інклюзивної освіти
Користувач, що депонує: Лаборант Ірина Ігорівна Пурська
Дата внесення: 27 Бер 2017 12:00
Останні зміни: 27 Бер 2017 12:00
URI: http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/19248

Actions (login required)

Перегляд елементу Перегляд елементу