Робоча программа Історія зарубіжної літератури для студентів за напрямом підготовки 6.020303 Філологія (англійська), галузі знань 0203 « Гуманітарні науки», 2017 року

Вишницька, Юлія Василівна (2017) Робоча программа Історія зарубіжної літератури для студентів за напрямом підготовки 6.020303 Філологія (англійська), галузі знань 0203 « Гуманітарні науки», 2017 року [Навчально-методичні матеріали]

[img]
Перегляд
Текст
Vyshnytska_RNP_engl_2017.pdf - Довідковий матеріал

Download (1MB) | Перегляд

Анотація

Курс «Історія зарубіжної літератури» (період межі 19-20 століть) вивчається в шостому семестрі на третьому курсі і входить до циклу літературознавчої підготовки студента-словесника. Робоча програма передбачає вивчення найважливіших проблем літературного життя переважно європейських країн наприкінці ХІХ – на початку ХХ століття, розкриття своєрідності даного періоду, сутності тієї художньої революції, яка була пов’язана з процесами модернізації мистецтва, становлення нових стилів, напрямів, течій: символізм, імпресіонізм, неоромантизм, естетизм тощо. Увага зосереджується на нових явищах у поезії (символістська лірика), у прозі (процес інтелектуалізації, натуралізм тощо), драмі (зокрема поява «нової драми»). Звертається увага на своєрідність розвитку окремих національних літератур, на міжлітературні зв’язки й впливи, зокрема з українською літературою. Отже, мета даного курсу – дати майбутнім учителям школи основи фахової підготовки з історії зарубіжної літератури кінця ХІХ – початку ХХ століття, розкрити її багатство в історичній зумовленості й художній цінності, показати поступ літературно-естетичної думки, її вплив на творчій пошук найвидатніших письменників. Поставлена мета зумовлює такі завдання: 1. розкрити ідейно-естетичну специфіку літературного періоду, визначити основні художні явища (модернізм, декаданс, символізм, неоромантизм, натуралізм, естетизм), схарактеризувати їх; 2. розкрити ідейно-художню своєрідність творчості найвидатніших представників літератури цього періоду, ознайомити студентів зі змістом і поетикою їх провідних творів; 3. прищепити навички самостійної роботи з літературно-критичними джерелами: статтями, монографіями, підручниками, енциклопедіями тощо; 4. розвинути навички філологічного аналізу художніх творів у єдності змісту та форми; 5. удосконалити вміння творчого виразного читання художніх творів напам’ять. Згідно з навчальним планом, на курс «Історія зарубіжної літератури» відведено 16 лекційних та 18 семінарських годин, 3 год. – модульного контролю. Вивчення матеріалу закінчується іспитом (36 год.). На самостійну роботу відводиться 17 год.

Тип елементу : Навчально-методичні матеріали
Ключові слова: зарубіжна література; натуралізм; модернізм; символізм; неоромантизм; літературний напрям; літературна течія;
Типологія: Нормативні документи > Робочі програми навчальних дисциплін
Підрозділи: Інститути > Інститут філології > Кафедра світової літератури
Користувач, що депонує: доцент Юлія Василівна Вишницька
Дата внесення: 04 Вер 2017 05:33
Останні зміни: 04 Вер 2017 05:38
URI: http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/20009

Actions (login required)

Перегляд елементу Перегляд елементу