Робоча программа Історія зарубіжної літератури для студентів за напрямом підготовки 6.020303 Філологія (українська), галузь знань 0203 " Гуманітарні науки", 2017 року - 27 с

Вишницька, Юлія Василівна (2017) Робоча программа Історія зарубіжної літератури для студентів за напрямом підготовки 6.020303 Філологія (українська), галузь знань 0203 " Гуманітарні науки", 2017 року - 27 с [Навчально-методичні матеріали]

[img]
Перегляд
Текст
Vyshnytska_RNP_ukr_2017.pdf

Download (1MB) | Перегляд

Анотація

Курс «Історія зарубіжної літератури» (період межі 19-20 століть) вивчається в шостому семестрі на третьому курсі і входить до циклу літературознавчої підготовки студента-словесника. Робоча програма передбачає вивчення найважливіших проблем літературного життя переважно європейських країн наприкінці ХІХ – на початку ХХ століття, розкриття своєрідності даного періоду, сутності тієї художньої революції, яка була пов’язана з процесами модернізації мистецтва, становлення нових стилів, напрямів, течій: символізм, імпресіонізм, неоромантизм, естетизм тощо. Увага зосереджується на нових явищах у поезії (символістська лірика), у прозі (процес інтелектуалізації, натуралізм тощо), драмі (зокрема поява «нової драми»). Звертається увага на своєрідність розвитку окремих національних літератур, на міжлітературні зв’язки й впливи, зокрема з українською літературою. Отже, мета даного курсу – дати майбутнім учителям школи основи фахової підготовки з історії зарубіжної літератури кінця ХІХ – початку ХХ століття, розкрити її багатство в історичній зумовленості й художній цінності, показати поступ літературно-естетичної думки, її вплив на творчій пошук найвидатніших письменників. Поставлена мета зумовлює такі завдання: 1. розкрити ідейно-естетичну специфіку літературного періоду, визначити основні художні явища (модернізм, декаданс, символізм, неоромантизм, натуралізм, естетизм), схарактеризувати їх; 2. розкрити ідейно-художню своєрідність творчості найвидатніших представників літератури цього періоду, ознайомити студентів зі змістом і поетикою їх провідних творів; 3. прищепити навички самостійної роботи з літературно-критичними джерелами: статтями, монографіями, підручниками, енциклопедіями тощо; 4. розвинути навички філологічного аналізу художніх творів у єдності змісту та форми; 5. удосконалити вміння творчого виразного читання художніх творів напам’ять. Згідно з навчальним планом, на курс «Історія зарубіжної літератури» відведено 16 лекційних та 16 семінарських годин, 4 год. – модульного контролю. На самостійну роботу відводиться 36 год.

Тип елементу : Навчально-методичні матеріали
Ключові слова: зарубіжна література; літературний напрям; натуралізм; символізм; експресіонізм; імпресіонізм
Типологія: Нормативні документи > Робочі програми навчальних дисциплін
Підрозділи: Інститути > Інститут філології > Кафедра світової літератури
Користувач, що депонує: доцент Юлія Василівна Вишницька
Дата внесення: 04 Вер 2017 05:37
Останні зміни: 04 Вер 2017 05:37
URI: http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/20011

Actions (login required)

Перегляд елементу Перегляд елементу