Трансформація ставлення християнства до науки: релігієзнавчо-філософський аспект. – Рукопис.

Стадник, Микола Миколайович (2007) Трансформація ставлення християнства до науки: релігієзнавчо-філософський аспект. – Рукопис. Доктор thesis, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

[img]
Перегляд
Текст
Stadnik_avtoreferat_2007.pdf

Download (261kB) | Перегляд

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософських наук за спеціальністю 09.00.11 – релігієзнавство. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. Дисертація репрезентує дослідження характеру трансформації ставлення християнства до науки. Показано, що з розвитком людства цей процес набув різного вияву та характеру; його трансформаційні основи закладені в ранній період оформлення християнства. У середньовіччі склалось специфічне бачення світу, якому були властиві символізм, умоспоглядання і герменевтика, а становлення західного мислення детермінувалось християнським світобаченням. Новоєвропейський період характеризується ньютоново-картезіанським розмежуванням матерії та свідомості, що наклало відбиток на співвідношення релігійного і наукового бачення світу, які були чітко відокремлені й позначені як не сумісні через різні способи пізнання. У ХХ ст. в науковому світобаченні відбулися зміни, які виявили недосконалість класичної науки, що призвело до формування нової наукової парадигми й вироблення теорій, у суті яких наявна “схожість” з деякими християнськими релігійно-філософськими системами. Порівняння головних віроповчальних концепцій і методів пізнання свідчить про наявність різних конфесійних шляхів пошуку істини, які постійно змінювались і мали різні вияви у ставленні до науки. У дисертаційному дослідженні показано, що світоглядні основи, які догматизовані християнськими конфесіями, передбачають ірраціональне осмислення змісту релігійних текстів. Метафізичне їх тлумачення “відкриває” шлях до людського їх осмислення, що призводить до трансформації взаємодії світоглядних основ християнських конфесій із наукою різних часів. Простежується, що криза науки в сучасній культурі спричинена тотальною релятивізацією наукового знання, обумовленого такими принципами, як децентрованість і онтологічна невизначеність. Модернізація християнства полягає в його адаптації до досягнень науки, що призводить до зростання кризи як у християнстві, так і в науці, сутнісних перекручувань змісту багатьох канонічних текстів і до порушення окремих віровчень.

Тип елементу : Автореферат дисертації (Доктор)
Ключові слова: християнство; наука; трансформація; гносеологія; містичне пізнання; раціональне пізнання
Типологія: Автореферати > Спецради Університету
Підрозділи: Інститути > Інститут суспільства > Кафедра філософії
Користувач, що депонує: Яна Логвиненко
Дата внесення: 25 Вер 2013 06:17
Останні зміни: 02 Груд 2015 08:05
URI: http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/2184

Actions (login required)

Перегляд елементу Перегляд елементу