Iммобiлiзацiя глюкозооксидази на сiтку одностiнних вуглецевих нанотрубок

Karachevtsev, V.A. та Glamazda, A.Yu. та Zarudnev, E.S. та Karachevtsev, M.V. та Leontiev, V.S. та Linnik, A.S. та Lytvyn, O.S. та Plokhotnichenko, A.M. та Stepanian, S.G. (2012) Iммобiлiзацiя глюкозооксидази на сiтку одностiнних вуглецевих нанотрубок Ukrainian Journal of Physics , 57 (7). с. 700-709. ISSN 2071-0194

[img]
Перегляд
Текст
V_Karachevtsev_A_Glamazda_E_Zarudnev_etc_UPhJ_2012_v57_IS.pdf

Download (1MB) | Перегляд
Офіційне посилання: http://ujp.bitp.kiev.ua/

Анотація

При створеннi бiологiчних сенсорiв з використанням одностiнних вуглецевих нанотрубок (ОВНТ) треба вирiшити таку важливу проблему, як iммобiлiзацiя молекули, яка повинна розпiзнати мiшень, на поверхнi нанотрубок. В данiй роботi проведена iммобiлiзацiя ферменту глюкозооксидаза (ГОК) на поверхню сiтки нанотрубок, яка була одержана шляхом осадження нанотрубок з їх розчину у дiхлорбензолi за допомогою спрей-методу. У ролi молекулярного iнтерфейсу було застосовано сукцинiмiдний ефiр 1-пiренбутанової кислоти (ПСЕ), бiфункцiональна молекула якого забезпечує хiмiчний зв’язок з оболонкою ферменту, а друга її частина (пiренова) адсорбується на поверхню нанотрубки. Використання такого молекулярного iнтерфейсу виключає, з одного боку, пряму адсорбцію ферменту на поверхню нанотрубки, яка знижує його активнiсть, а з другого, забезпечує локалiзацiю ферменту поблизу нанотрубки. Порiвняння спектрiв резонансного комбiнацiйного розсiювання свiтла (РКРС) нанотрубок з їх спектром в оточеннi ПСЕ вказує на створення наногiбриду молекулою ПСЕ з нанотрубкою, що дає пiдставу для подальшої іммобілізації ферментiв. Оскiльки спектри РКРС плiвок ОВНТ:ПСЕ:ГОК суттєво не вiдрiзняються вiд спектрiв ОВНТ:ПСЕ, то можна стверджувати, що молекулярний iнтерфейс ПСЕ достатньо мiцно iзолює фермент вiд нанотрубки. Ефективна іммобілізація ферменту ГОК поблизу вуглецевої нанотрубки завдяки ПСЕ пiдтверджується за допомогою зображень, отриманих атомно-силовим мiкроскопом. Молекулярна динамiка дозволила встановити структури отриманих нанобiогiбридiв та енергiї мiжмолекулярної взаємодiї мiж компонентами потрiйного комплексу у водному оточеннi. Було також дослiджено провiднi властивостi сiтки ОВНТ з адсорбованими молекулами ПСЕ та ГОК. Адсорбцiя молекул ПСЕ на сiтку з ОВНТ супроводжується зменшенням провiдностi, яке, скорiш за все, пов’язано з появою розсiювальних центрiв для носiїв заряду у нанотрубках

Тип елементу : Стаття
Ключові слова: вуглецеві нанотрубки; глюкозооксидаза; біосенсор; резонансне комбiнацiйне розсiювання свiтла; атомно-силова мікроскопія
Типологія: Статті у журналах > Наукові (входять до інших наукометричних баз, крім перерахованих, мають ISSN, DOI, індекс цитування)
Підрозділи: Інститути > Інститут суспільства > Кафедра інформаційних технологій і математичних дисциплін > Кафедра інформатики
Користувач, що депонує: Оксана Степанівна Литвин
Дата внесення: 26 Вер 2013 12:54
Останні зміни: 20 Лист 2015 13:27
URI: http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/2221

Actions (login required)

Перегляд елементу Перегляд елементу