Аналіз та інтерпретація художнього тексту. Спецкурс із зарубіжної літератури: навч.-метод. посіб.

Вишницька, Юлія Василівна (2012) Аналіз та інтерпретація художнього тексту. Спецкурс із зарубіжної літератури: навч.-метод. посіб. Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ.

[img]
Перегляд
Текст
Y_Vyshnytska_KUBG_2012_GI.pdf

Download (1MB) | Перегляд

Анотація

У посібнику пропонується тематика та короткий виклад лекцій, плани семінарських занять зі зразками авторської інтерпретації художніх текстів, списки науково-методичної літератури, питання до модульних контрольних робіт, тематика індивідуальних науково-дослідницьких робіт. До семінарських занять додаються хрестоматійні матеріали. Посібник оснащено повною електронною хрестоматією зі спецкурсу. Для студентів філологічних факультетів вищих навчальних закладів.

Тип елементу : Підручник/посібник
Ключові слова: герменевтика; метод аналізу; рецептивна естетика; текст; читач; шлях аналізукомпозиція твору; образ автора; сюжет; фабула; біографічний метод аналізу; статистичний метод аналізу; творчо-генетичний метод аналізу; формальний метод аналізу; історико-функціональний метод аналізу; декодування; ключові слова; лінгвістичний аналіз; мовні рівні тексту; семантика; стиль; стилістика; тематична сітка; архетип; гендер; деконструктивізм; постструктуралізм; феноменологія; ідіостиль; контекст; культурологічне тло; культурологема (культурема); психологічний аналіз; стиль; стилістичний аналіз; алюзії; інтертекст; інтертекстуальність; палімпсест; ремінісценція; ретельний аналіз; цитація; контекст; культурологічний аналіз; структурно-семантиячний аналіз; етнокультура; міфологема; міфологічний аналіз; семантичні універсталії; символ; архетип; гендер; деконструктивізм; постструктуралізм; феноменологія; контекст; компаративістика; мотив; підтекст; бінарні опозиції; інтертекстуальний аналіз; міфологема; міфологічний аналіз; палімпсест; компаративний аналіз; метод логіко-семіоричної рамки; міфологічні моделі; суб’єкт-об’єктна позиція образу; художній образ; часопростір; хронотоп
Типологія: Навчально-методичні матеріали > Навчально-методичні посібники
Підрозділи: Інститути > Гуманітарний інститут > Кафедра світової літератури
Користувач, що депонує: доцент Юлія Василівна Вишницька
Дата внесення: 13 Лют 2015 21:26
Останні зміни: 01 Груд 2015 13:02
URI: http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/5475

Доступні Версії цього елемента

Actions (login required)

Перегляд елементу Перегляд елементу