Робоча програма навчальної дисципліни "Спеціальна педагогіка" напряму підготовки "Соціальна робота"

Єжова, Тетяна Євгенівна (2014) Робоча програма навчальної дисципліни "Спеціальна педагогіка" напряму підготовки "Соціальна робота" [Навчально-методичні матеріали]

[img]
Перегляд
Текст
T_Yezhova_SP_SRB_3_KSPKIO_IL.pdf - Опублікована версія

Download (681kB) | Перегляд

Анотація

Робоча навчальна програма з дисципліни «Спеціальна педагогіка» є нормативним документом Київського університету імені Бориса Грінченка, який розроблено кафедрою спеціальної психології, корекційної та інклюзивної освіти на основі освітньо-кваліфікаційної характеристики підготовки бакалавра відповідно до навчального плану для напряму підготовки 6.130102 «Соціальна робота» денної форми навчання. Робочу навчальну програму складено згідно з вимогами кредитно-модульної системи організації навчання. Програма визначає обсяг знань, які повинен опанувати бакалавр відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики, алгоритм вивчення навчального матеріалу дисципліни «Основи корекційної педагогіки», необхідне методичне забезпечення, складові та технологію оцінювання навчальних досягнень студентів. Мета курсу: підготовка майбутніх соціальних педагогів до роботи з дітьми, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, в умовах інклюзивних навчальних закладів.

Тип елементу : Навчально-методичні матеріали
Ключові слова: порушення психофізичного розвитку; структура дефекту; корекція; компенсація; реабілітація; абілітація; спеціальна освіта; спеціальний навчальний заклад
Типологія: Нормативні документи > Робочі програми навчальних дисциплін
Підрозділи: Інститути > Інститут людини > Кафедра спеціальної психології, корекційної та інклюзивної освіти
Користувач, що депонує: Лаборант Ірина Ігорівна Пурська
Дата внесення: 26 Бер 2015 08:01
Останні зміни: 26 Бер 2015 08:01
URI: http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/8534

Actions (login required)

Перегляд елементу Перегляд елементу