Робоча програма навчальної дисципліни "Спецпедагогіка з історією" напряму підготовки "Корекційна освіта (логопедія)"

Єжова, Тетяна Євгенівна (2014) Робоча програма навчальної дисципліни "Спецпедагогіка з історією" напряму підготовки "Корекційна освіта (логопедія)" [Навчально-методичні матеріали]

[img]
Перегляд
Текст
T_Yezhova_SPI_KOLB_3_KSPKIO_IL.pdf - Опублікована версія

Download (787kB) | Перегляд

Анотація

Робоча навчальна програма з дисципліни «Спецпедагогіка з історією» є нормативним документом Київського університету імені Бориса Грінченка, який розроблено кафедрою спеціальної психології, корекційної та інклюзивної освіти на основі освітньо-кваліфікаційної характеристики підготовки бакалавра відповідно до навчального плану для напряму підготовки «Корекційна освіта (Логопедія)» денної форми навчання. Робочу навчальну програму складено згідно з вимогами кредитно-модульної системи організації навчання. Програма визначає обсяг знань, які повинен опанувати бакалавр відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики, алгоритм вивчення навчального матеріалу дисципліни «Спецпедагогіка з історією», необхідне методичне забезпечення, складові та технологію оцінювання навчальних досягнень студентів. Метою навчальної дисципліни "Спецпедагогіка з історією" є підготовка спеціалістів до педагогічної діяльності в умовах спеціальних та масових навчальних закладів з дітьми, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку.

Тип елементу : Навчально-методичні матеріали
Ключові слова: порушення психофізичного розвитку; структура дефекту; корекція; компенсація; реабілітація; абілітація; спеціальна освіта; спеціальний навчальний заклад
Типологія: Нормативні документи > Робочі програми навчальних дисциплін
Підрозділи: Інститути > Інститут людини > Кафедра спеціальної психології, корекційної та інклюзивної освіти
Користувач, що депонує: Лаборант Ірина Ігорівна Пурська
Дата внесення: 26 Бер 2015 08:08
Останні зміни: 26 Бер 2015 08:08
URI: http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/8540

Actions (login required)

Перегляд елементу Перегляд елементу