Історія освітньо-виховних систем

Березівська, Лариса Дмитрівна (2014) Історія освітньо-виховних систем [Навчально-методичні матеріали]

[img]
Перегляд
Текст
L_Berezivska_IOBS(M_PVS)_GI.pdf

Download (950kB) | Перегляд

Анотація

«Історія освітньо-виховних систем» є складовою частиною дисциплін психолого-педагогічного циклу нормативного блоку. Її вивчення передбачає розв'язання низки завдань фундаментальної професійної підготовки фахівців. Так, у змісті курсу розкриваються якісні зміни розвитку зарубіжної та вітчизняної вищої освіти, зокрема тенденції розвитку її складових: університетської, вищої педагогічної освіти в контексті суспільно-політичних, соціально-економічних, культурологічних і педагогічних детермінант. При висвітленні освітньо-виховних систем минулого необхідно концентрувати увагу на елементах нового, які сприяли розвитку педагогічної науки. Особливо важливо показувати відповідність вищої школи та педагогіки потребам суспільного розвитку, вплив у цілому розвитку педагогічної науки на теорію й практику виховання та навчання молоді, вплив нових педагогічних ідей на практику вищої школи, відображення досягнень педагогічної практики у педагогічній теорії. У навчальній програмі не пропонується вивчення біографій окремих представників педагогічної думки, але передбачається, що при характеристиці тих чи інших освітньо-виховних систем будуть сповіщатися і найбільш важливі факти із життя та діяльності їх творців. Програмою передбачено виклад історії зарубіжних і вітчизняної освітньо-виховних систем у тісному зв’язку із історією розвитку людського суспільства, на основі взаємодоповнюючих формаційного та цивілізаційного теоретичних підходів.

Тип елементу : Навчально-методичні матеріали
Ключові слова: система; освіта; система освіти; педагогічна система; освітньо-виховна система; історія освітньо-виховних систем; періодизація розвитку освітньо-виховних систем; освітньо-виховні заклади; тенденції розвитку освітньо-виховних систем; складові освітньо-виховної системи; дошкільне виховання; загальна середня освіта; позашкільне навчання і виховання; професійно-технічна освіта; середня спеціальна освіта; вища освіта; підготовка наукових і науково-педагогічних кадрів; підвищення кваліфікації і перепідготовка кадрів; вища педагогічна освіта; університет; вищий педагогічний навчальний заклад; структура вищого навчального закладу; зміст вищої освіти; методи і форми навчання у ВНЗ; система виховної роботи у ВНЗ; система оцінювання навчальних досягнень студентів; педагогічна парадигма; актуалізація педагогічного досвіду; модернізація системи освіти; глобалізація; фундаменталізація; гуманізація; стандартизація
Типологія: Нормативні документи > Робочі програми навчальних дисциплін
Підрозділи: Інститути > Гуманітарний інститут > Кафедра теорії та історії педагогіки
Користувач, що депонує: Світлана Миколаївна Процька
Дата внесення: 30 Квіт 2015 07:03
Останні зміни: 30 Квіт 2015 07:03
URI: http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/9389

Actions (login required)

Перегляд елементу Перегляд елементу