Компетентнісний підхід та інноваційні технології професійної мистецької освіти у формуванні виконавських умінь та навичок майбутнього вчителя музики

Економова, Ольга Серафимівна (2014) Компетентнісний підхід та інноваційні технології професійної мистецької освіти у формуванні виконавських умінь та навичок майбутнього вчителя музики Наукові записки: (збірник наукових статей)/М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т імені М.П.Драгоманова, 2014. – Вип. СXXІІ (122). – 274 с. – (Серія педагогічні та історичні науки). с. 43-49. ISSN 2310-371X

[img]
Перегляд
Текст
O_Ekonomova_KPTITPMOUFVUTNMUM_KUBG.pdf

Download (13MB) | Перегляд

Анотація

У статті розглянуто проблему самовдосконалення молодого вчителя в умовах підготовки його до інноваційної діяльності, висвітлено особливості формування музично-виконавських знань, умінь та навичок у процесі інтеграції дисциплін інструментального циклу. Порушено питання доцільності інтерактивної, інтегративної технології навчання. Метою статті є прагнення довести, що при створенні умов розвитку інноваційного потенціалу молодого вчителя особливу увагу у змісті методичних і технологічних впливів надається розвитку самоорганізації, самоосвіти, впровадженню інтегрованих методів у використанні індивідуально-професійного потенціалу вчителя музики. Визначаються підходи до навчального процесу, які є максимально сприятливими для інноваційної діяльності студента. Розглядається сутність готовності майбутнього вчителя музики до професійного саморозвитку у процесі інструментально-виконавської підготовки, висвітлено критерії та показники її сформованості, виокремлено кластери компетентностей як освітнього результату досліджуваного феномена. Проаналізовано різні підходи до визначення сутності та специфіки інструментально-виконавської діяльності, основні знання, уміння та навички, якими повинен володіти сучасний учитель музичного мистецтва.

Тип елементу : Стаття
Ключові слова: комунікативна діяльність; професійна компетентність; інноваційна діяльність; інтеграція; інновація; готовність до професійного саморозвитку; інструментально-виконавська діяльність; міждисциплінарна взаємодія;
Типологія: Статті у журналах > Фахові (входять до переліку фахових, затверджений МОН)
Підрозділи: Інститути > Інститут мистецтв > Кафедра інструментально-виконавської майстерності
Користувач, що депонує: зав.каб. Лена Малахова
Дата внесення: 18 Груд 2015 12:11
Останні зміни: 18 Груд 2015 12:11
URI: http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/12159

Actions (login required)

Перегляд елементу Перегляд елементу