Робоча програма навчальної дисципліни «Література італійськомовних країн»

Бабенко, Валерія Олегівна (2016) Робоча програма навчальної дисципліни «Література італійськомовних країн» [Навчально-методичні матеріали]

[img]
Перегляд
Текст
V_babenko_leteratital.pdf

Download (698kB) | Перегляд

Анотація

Робоча програма з предмету «Література італійськомовних країн» для магістрантів 2 курсу за спеціальністю 8.02030302 Філологія. Мова і література (італійська), галузі знань 0203 Гуманітарні науки 2016 р. – 22 c. Метою курсу є навчити студентів основним принципам та закономірностям інтерпретації англомовних художніх текстів різних епох і жанрів із урахуванням класичних та сучасних підходів до аналізу мовних одиниць та явищ, а також розвинути у студентів науково-лінгвістичне мислення, уміння орієнтуватися у науковій лінгвістичній інформації, розуміння природи мовних явищ та процесів. Завданнями курсу є ознайомити студентів з основними науковими поглядами на роди, види і жанри літератури; розвинути у студентів уміння використовувати набуті знання з філологічних дисциплін в аналізі англомовного художнього тексту; розвинути у студентів уміння працювати з науковою лінгвістичною літературою та знаходити інформацію, що може бути використана для аналізу мовних явищ та процесів у викладацькій практиці. В основу курсу покладено наукові досягнення сучасної лінгвістики у галузі інтерпретації тексту, семантики, категоріальної граматики, лінгвістики тексту, прагматики та когнітивної лінгвістики. Курс базується на знаннях студентами курсів «Історія італійської мови», «Історія світової літератури», «Лексикологія італійської мови», «Стилістика італійської мови» та логічно пов’язаний з ними.

Тип елементу : Навчально-методичні матеріали
Ключові слова: Робоча програма; італійська мова; магістри; італійська література; драма; комедія; театр; опери; наука; філологія; літературознавство;
Типологія: Нормативні документи > Робочі програми навчальних дисциплін
Підрозділи: Інститути > Інститут філології > Кафедра романської філології та порівняльно-типологічного мовознавства
Користувач, що депонує: викладач Валерія Олегівна Бабенко
Дата внесення: 12 Груд 2016 07:35
Останні зміни: 12 Груд 2016 07:35
URI: http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/18185

Actions (login required)

Перегляд елементу Перегляд елементу