Система виховання соціально-комунікативної культури учнів загальноосвітньої школи у позаурочній діяльності

Тернопільська, Валентина Іванівна (2009) Система виховання соціально-комунікативної культури учнів загальноосвітньої школи у позаурочній діяльності EngD thesis, Інститут проблем виховання АПН.

[img]
Перегляд
Текст
V_Ternopilska_SVSKKUZSPD_PI.pdf

Download (733kB) | Перегляд

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук зі спеціальності 13.00.07 - теорія та методика виховання. - Інститут проблем виховання АПН України, Київ, 2009. У дисертації здійснено дослідження теоретичних засад і сучасних підходів до виховання соціально-комунікативної культури учнів загальноосвітньої школи у позаурочній діяльності. Науково обґрунтовано сутність і структуру поняття "соціально-комунікативна культура учня", обґрунтовано систему виховання соціально-комунікативної культури учнів загальноосвітньої школи у позаурочній діяльності. Розкрито змістову структуру соціально-комунікативної культури в єдності когнітивного, емоційно-ціннісного, праксичного компонентів, визначено критерії, показники і рівні сформованості цього інтегрального утворення учнів загальноосвітньої школи. Побудовано модель системи виховання соціально-комунікативної культури учнів загальноосвітньої школи у позаурочній діяльності, охарактеризовано взаємозв'язки між компонентами моделі; визначено педагогічні умови її реалізації; виокремлено технології виховання соціально-комунікативної культури учнів у позаурочній діяльності. Успішне виховання соціально-комунікативної культури можливе за умови впровадження у виховний процес змодельованих організаційно-педагогічних форм 39 міжособистісної взаємодії, спілкування, які б через реальні переживання і пошукову діяльність спонукали школярів до свідомого виявлення ними соціально- комунікативної культури у щоденній життєдіяльності; вироблення у педагогів техніки виховання соціально-комунікативної культури шляхом цілеспрямованої теоретичної та методичної підготовки, науково-методичного забезпечення виховного процесу.

Тип елементу : Автореферат дисертації (EngD)
Ключові слова: соціально-комунікативна культура; соціальний розвиток; комунікативна культура; модель виховання; система виховання; позаурочна діяльність; суб'єкт-суб'єкна взаємодія; педагогічні умови; молодший школяр; підліток; старшокласник
Типологія: Автореферати > Спецради у інших ВНЗ
Підрозділи: Інститути > Педагогічний інститут > Кафедра теорії та історії педагогіки
Користувач, що депонує: Людмила Леонідівна Хоружа
Дата внесення: 16 Лют 2017 11:42
Останні зміни: 16 Лют 2017 11:42
URI: http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/18858

Actions (login required)

Перегляд елементу Перегляд елементу