Робоча програма «Психологічна служба системи освіти України» для студентів за напрямом підготовки «Соціальна педагогіка»

Краєва, Оксана Анатоліївна (2017) Робоча програма «Психологічна служба системи освіти України» для студентів за напрямом підготовки «Соціальна педагогіка» [Teaching Resource]

[img]
Preview
Text
O_Kraieva_RP_PSSOU_MODUL_IV_SP_2_IL.pdf

Download (1MB) | Preview

Abstract

Робочу навчальну програму курсу «Психологічна служба системи освіти України» укладено згідно з вимогами Європейської кредитно трансферно-накопичувальної системи організації навчання. Програма визначає обсяг знань, яким повинен опанувати студент відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики. Навчальний курс «Психологічна служба системи освіти України» є нормативною дисципліною циклу підготовки фахівців за спеціальністю «Соціальна педагогіка», яка тісно пов’язана зі психологією, віковою та педагогічною психологією, соціальною психологією, психодіагностикою, психологічним консультуванням тощо. Навчальний курс вивчається у четвертому семестрі. Мета полягає у сприянні становленню професійної компетентності майбутніх соціальних педагогів шляхом ознайомлення зі специфікою організації соціально-психологічної служби як основної ланки збереження психічного здоров’я громадян України в контексті підвищення рівня психологічної культури учасників навчально-виховного процесу, через формування знань, умінь та навичок інформаційно-аналітичної та практичної діяльності в сфері організації психологічної служби. Завдання курсу: - окреслити структуру та зміст діяльності психологічної служби системи освіти України; - ознайомити студентів із нормативно-правовою базою психологічної служби; - розкрити специфіку організації психологічної служби в різних освітніх установах України. Вивчення курсу дисципліни спрямоване на формування наступних фахових компетентностей: * організовувати ефективну та успішну практичну діяльність фахівця психологічної служби системи освіти; * орієнтуватися в основних нормативно-правових актах, теоретичних положеннях, в практичних особливостях організації психологічної служби; * організовувати взаємодію з учасниками освітнього процесу в межах психологічної служби; * здійснювати перспективне планування діяльності психологічної служби; * вміти облаштовувати та організовувати простір професійної діяльності та взаємодії із суб’єктами освітнього середовища ефективно, спираючись на Положення про психологічний кабінет; * надавати соціально-психологічну допомогу всім учасникам системи освіти, спираючись на документацію та законодавчі акти служби. Вивчення теоретичного матеріалу та індивідуальної дослідницької роботи студентів спрямовано на засвоєння таких знань: - зміст та структура психологічної служби; - вимоги до організації психологічної служби; - нормативно-правова база психологічної служби; - напрями діяльності та функції психологічної служби; - права та посадові обов’язки спеціалістів соціально-психологічної служби; - специфіка організації психологічної служби в закладах освіти: дошкільного навчального закладу, загальноосвітнього навчального закладу, професійно-технічного навчального закладу, вищого навчального закладу, спеціалізованих закладах інтернатного типу. Опанування курсу повинно сприяти формуванню низки практичних навичок: - здатність до організації психологічної служби в різноманітних освітніх сферах; - вміння оформлювати документацію згідно вимог, складати поточні плани, розробляти корекційно-розвивальні програми, складати звіти з роботи спеціаліста психологічної служби. Кількість годин, відведених навчальним планом на вивчення дисципліни становить 90 години із них: лекції – 14 год., семінарські заняття – 14 год., практичні заняття – 14 год., модульний контроль – 6 год., самостійна робота – 42 год. Вивчення курсу доповнено самостійною дослідницької роботою студентів, заснованою на вирішенні проблемно-пошукових питань в контексті організації діяльності психологічної служби. Вивчення студентами навчальної дисципліни «Психологічна служба системи освіти України» завершується заліком (ПМК).

Item Type: Teaching Resource
Uncontrolled Keywords: психологічна служба; психологічна служба системи освіти; психологічна служба ДНЗ; психологічна служба ЗНЗ; психологічна служба ПТНЗ; психологічна служба ВНЗ;
Subjects: Нормативні документи > Робочі програми навчальних дисциплін
Divisions: Institutes > Institute of human > Chair of Practical Psychology
Depositing User: Оксана Анатоліївна Краєва
Date Deposited: 14 Jun 2017 06:24
Last Modified: 14 Jun 2017 06:24
URI: http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/19776

Actions (login required)

View Item View Item