Робоча програма «Хорове диригування» для студентів галузі знань 0202 «Мистецтво», напряму підготовки 6.020204 «Музичне мистецтво», освітній рівень – перший (бакалаврський)

Макаренко, Лідія Петрівна (2017) Робоча програма «Хорове диригування» для студентів галузі знань 0202 «Мистецтво», напряму підготовки 6.020204 «Музичне мистецтво», освітній рівень – перший (бакалаврський) [Teaching Resource]

[img] Text
L_Makarenko_PHD_1013_17_IM.pdf - Accepted Version
Restricted to Registered users only

Download (1MB)

Abstract

Робоча навчальна програма з дисципліни «Хорове диригування» є нормативним документом Київського університету імені Бориса Грінченка, який розроблено кафедрою академічного та естрадного вокалу на основі освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів відповідно до навчального плану для денної форми навчання напряму підготовки 6.020204 «Музичне мистецтво», галузі знань 0202 «Мистецтво». Програма визначає обсяги знань, які повинен опанувати студент ОКР «Бакалавр» відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики, алгоритму вивчення навчального матеріалу дисципліни «Хорове диригування», необхідне методичне забезпечення та системи оцінювання досягнень студентів. Робочу навчальну програму укладено за вимогами кредитно-модульної системи організації навчального процесу. У наш час великого значення набуває проблема підготовки висококваліфікованих педагогічних працівників, здатних впроваджувати у суспільне життя країни стратегічні напрямки державної політики у галузі освіти та культури. Майбутній вчитель музики, використовуючи педагогічну майстерність і сучасні методики викладання, повинен вміти формувати інтелектуальний погляд української молоді на вітчизняну та зарубіжну художню культуру, спрямовувати естетичні смаки підростаючого покоління та вести широку просвітницьку роботу мистецького спрямування. Істотним внеском у підготовку вчителя музики, здатного бути активним провідником прогресивних ідей сучасної освіти є курс «Хорове диригування», що моделює багатогранну творчу діяльність, вимагає складних за своєю структурою професійних та особистісних якостей. Курс «Хорове диригування» належить до фундаментальних і професійно-орієнтованих дисциплін, повноцінне оволодіння якими неможливе без засвоєння комплексу спеціальних знань, вмінь та навичок, необхідних у практичній музично-педагогічній діяльності Метою курсу є розвиток музично-естетичного інтелекту, формування умінь і навичок роботи з хоровою партитурою, вивчення специфіки управління хоровим колективом, підготовка студентів до педагогічної та концертно-творчої діяльності. Курс хорового диригування охоплює широке коло видів музичної діяльності, зокрема: аналіз хорового твору; інструментальне і вокально-інтонаційне вивчення нотного матеріалу; диригентське засвоєння хорової партитури; створення чіткої виконавської концепції; моделювання хорового виконання через втілення різних стилів та жанрів; методику управління хоровим колективом. Основним аспектом «Хорового диригування» є осмислене формування виразної мімічно-мануальної хорової техніки під час вивчення і виконання творів, як найважливішого засобу комунікації із колективом і слухачем. Дана дисципліна включає вивчення сучасних і класичних творів, як вітчизняної так і зарубіжної музичної культури, також передбачає обов’язкове засвоєння шкільного та дитячого репертуару. Предмет «Музичне мистецтво» та «Мистецтво» у середній школі вивчається 8 років, отже, пропонується пропорційно розділити музичний матеріал даної дисципліни на 4 семестри навчання (скорочений термін навчання). Відповідно, для 4 курсу передбачається вивчення репертуару за 5, 6, 7 і 8 класи.

Item Type: Teaching Resource
Uncontrolled Keywords: Хорове диригування; програма; музика; хор;
Subjects: Нормативні документи > Робочі програми навчальних дисциплін
Divisions: Institutes > Institute of Arts > Chair of Academic and Pop Singing
Depositing User: Доцент Лідія Макаренко
Date Deposited: 13 Nov 2017 07:51
Last Modified: 13 Nov 2017 07:51
URI: http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/20755

Actions (login required)

View Item View Item