Розвиток фонетичної системи староукраїнської мови другої половини XVI – XVIII ст. на тлі правописної традиції (на матеріалі житійно-повістевих пам’яток)

Видайчук, Тетяна Леонідівна (2004) Розвиток фонетичної системи староукраїнської мови другої половини XVI – XVIII ст. на тлі правописної традиції (на матеріалі житійно-повістевих пам’яток) PhD thesis, Національна академія наук України.

[img]
Перегляд
Текст
Т_Vydajchuk _AREF_GI.pdf

Download (462kB) | Перегляд

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.01 – українська мова. – Інститут мовознавства ім.О.О.Потебні НАН України. – Київ, 2004. У дисертації досліджено в порівняльно-історичному і типологічному аспектах проблеми розвитку фонетичної системи староукраїнської мови другої половини XVI – XVIII ст. і її графічної та орфографічної реалізації в рукописних житійно-повістевих текстах. Розглянуто явища вокалізму і консонантизму, історію кириличного письма та способи його пристосування до звукової системи української мови. Зіставний аналіз згаданих текстів, мова яких ближча до книжного типу, і рукописної ділової документації, що відображує живе мовлення, дозволив визначити ступінь унормованості фонетичної і правописної систем зазначеного періоду. Дисертацію виконано на основі вперше запроваджених у науковий обіг рукописних пам’яток житійно-повістевої і ділової літератури. Проаналізований матеріал виразно свідчить про те, що фонологічна система української мови другої половини XVI – XVIII ст. виступає вже сформованою. Правописна система у цей період ще не склалася і перешкоджала проникненню живомовної фонетики в літературне, книжне вживання. Cаме в писарській практиці XVI – XVIII ст. закладалися основи фонетичного принципу українського правопису.

Тип елементу : Автореферат дисертації (PhD)
Ключові слова: вокалізм, друга половина XVI – XVIII ст., звук, історична фонологія, кирилиця, консонантизм, літера, норма, правопис, рукопис, староукраїнська літературна мова, фонологічна система
Типологія: Автореферати > Спецради у інших ВНЗ
Підрозділи: Інститути > Гуманітарний інститут > Кафедра української мови
Користувач, що депонує: Тетяна Леонідівна Видайчук
Дата внесення: 20 Вер 2013 07:49
Останні зміни: 26 Лист 2015 09:02
URI: http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/2128

Actions (login required)

Перегляд елементу Перегляд елементу