«Несемо ми хрест… в терновім вінку колючих дротів…» (інтерновані вояки-українці в таборі Стшалково, Польща у 1922-1923 рр.)

Срібняк, Ігор Володимирович (2018) «Несемо ми хрест… в терновім вінку колючих дротів…» (інтерновані вояки-українці в таборі Стшалково, Польща у 1922-1923 рр.) Київські історичні студії (1(6)). с. 33-43. ISSN 2524-0749; 2524-0757

[img]
Перегляд
Текст
I_Sribnyak_KIS_2018_1(6)_IFF.pdf

Download (355kB) | Перегляд
Офіційне посилання: http://istorstudio.kubg.edu.ua/index.php/journal/i...

Анотація

У статті аналізуються моральний стан та умови перебування інтернованих вояків-українців у таборі Стшалково (Польща) у другій половині 1922-1923 рр. На основі використання широкого кола архівних джерел автором було зроблено висновок про те, що таборове повсякдення вояцтва було позначене значними труднощами. Відсутність будь-яких матеріальних ресурсів, не завжди достатнє та якісне харчування, брак палива для обігріву бараків, – призводило до того, що частина вояків-українців втрачала національні морально-ціннісні орієнтири. Для запобігання деморалізації українського вояцтва командування групи намагалось активізувати культурно-освітню роботу в таборі, але це не завжди призводило до позитивних результатів. Дехто з числа інтернованих не витримував тягаря безрадісного та обтяжливого таборового повсякдення, та залишав табір у пошуках кращих умов існування. Найнебезпечнішим для таборян стала розкладова діяльність більшовицьких агентів, чому сприяло оголошення амністій учасникам антирадянських формувань та появою у таборах радянських дипломатів. Командування інтернованих Військ Української Народної Республіки намагалось у різний спосіб мінімізувати наслідки заподіяної цим деморалізації частини вояцтва, проте дехто з інтернованих все ж таки спокусився обіцянками більшовиків та повернувся до радянської України. Для тих, хто залишався в таборі, були створені виробничі майстерні, які продовжили свою діяльність і після ліквідації табору (в них продовжувала працювати досить численна група колишніх таборян цивільному становищі).

Тип елементу : Стаття
Додаткова інформація: Дану статтю було підготовлено завдяки сприянню Студіуму Східної Європи (Studium Europy Wschodniej) Варшавського університету, за ініціативи якого 2014 р. була започаткована щорічна Нагорода імені Івана Виговського (під почесним патронатом Президента Польщі), що вручається рішенням її Капітули з числа делегатів від 25 університетів та вищих шкіл Польщі.
Ключові слова: інтерновані; табір; старшина; Стшалково; амністія; репатріація; українці; Польща.
Типологія: Статті у наукометричних базах > Index Copernicus
Статті у журналах > Фахові (входять до переліку фахових, затверджений МОН)
Підрозділи: Факультети > Історико-філософський факультет > Кафедра всесвітньої історії
Користувач, що депонує: професор Ігор Володимирович Срібняк
Дата внесення: 10 Жов 2018 06:35
Останні зміни: 10 Жов 2018 06:35
URI: http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/24394

Actions (login required)

Перегляд елементу Перегляд елементу