Дисципліна «Основи імпровізації»

Полянський, В.А. and Каблова, Тетяна Борисівна (2019) Дисципліна «Основи імпровізації» [Teaching Resource]

[img]
Preview
Text
V_POLIANSKYI_T_KABLOVA_IIIOI_IM_KIVM.pdf

Download (1MB) | Preview

Abstract

Дисципліна «Основи імпровізації» входить до курсу спеціальних дисциплін. Зміст курсу втілює основні педагогічні та виконавські надбання в галузі імпровізації на фортепіано, висвітлює специфічні риси зарубіжної та української фортепіанної виконавської школи в галузі імпровізації. Мета курсу – опанування практичними знаннями щодо імпровізації на музичному інструменті, вивчення специфічних прийомів та засобів музичної виразності при імпровізації. Завдання курсу: - Формування та розвиток піаністичних навичок; - засвоєнні теоретичного матеріалу, потрібного для володіння інструментом; - опанування студентами різних форм і методів індивідуальної та самостійної роботи; - формування музично-педагогічної майстерності майбутніх учителів та вихованні їхніх творчих здібностей; Методи роботи курсу «Основи імпровізації» обираються відповідно до учбової теми і залежать від конкретних музичних творів кожного студента. Форми роботи – лекційні, семінарські, практичні заняття, самостійна робота студентів, консультації викладача. Засоби навчання – аудіо-, відеоматеріали, підручники і навчальні посібники, методичні рекомендації і вказівки. Формою контролю знань та вмінь студентів з курсу ««Основи імпровізації» є модульні контрольні роботи та залік (6 семестр). Протягом проходження даного курсу у студентів мають бути сформовані наступні програмні компетентності: загальні та фахові (спеціальні). Інтегральна (здатність до розв’язання спеціалізованих практичних завдань із застосуванням художньо-естетичних знань з теорії, історії музики, педагогіки та виконавства) Загальні Світоглядна (розуміння сутності і соціальної значущості майбутньої професійної діяльності) Комунікативна (здатність до міжособистісного спілкування та взаємодії, до емоційної стабільності, толерантності. Здатність працювати в команді) Інформаційна (здатність до самостійного пошуку та оброблення інформації з різних джерел для розгляду конкретних питань Науково-дослідницька – здатність виконувати навчально-дослідні завдання на основі аналітико-синтетичної мисленнєвої діяльності; –розуміння методології театрального мистецтва. Самоосвітня (розуміти сутність і соціальну значущість своєї майбутньої професії, виявляти до неї стійкий інтерес; здатність до самостійної пізнавальної діяльності, самоорганізації та саморозвитку). Фахові (спеціальні) Мистецтвознавча (Здатність застосовувати базові знання провідних музично-теоретичних систем та концепцій, історичних та культурологічних процесів розвитку музичного мистецтва у музикознавчій, виконавській та педагогічній діяльності.); Музично-інформаційна і технологічна (Здатність до самостійного пошуку музичного матеріалу в мережі Інтернет, репертуарних збірках, навчально-методичних посібниках.) Програмні результати навчання –Здатність використовувати музично-теоретичні, культурно-історичні знання з музичного мистецтва у фаховій виконавській та педагогічній діяльності. –Здатність застосовувати теоретичні знання та навички в процесі педагогічної діяльності, використовувати базові методи та імпровізаційні прийоми на інструменті. Результати навчання за дисципліною У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати: ● основні ідеї та принципи навчання імпровізації; ● особливості роботи з різними музичними жанрами та формами; ● власні можливості в імпровізаційній діяльності. вміти: ● імпровізувати в заданій тональності в формі періода в простих фактурах; ● читати джазову цифровку в її поширених варіантах і створювати імпровізаційний акомпанемент до теми по написане в нотах цифровку; ● перегармонізовувати один звук з використанням різних гармоній або гармонійних оборотів; ● імпровізувати на заздалегідь відому і підготовлену до імпровізації тему

Item Type: Teaching Resource
Uncontrolled Keywords: Дисципліна «Основи імпровізації»
Subjects: Нормативні документи > Робочі програми навчальних дисциплін
Divisions: Institutes > Institute of Arts > Chair of Instrumental and Performance Skills
Depositing User: канд.мист. Тетяна Борисівна Каблова
Date Deposited: 24 Dec 2019 10:40
Last Modified: 24 Dec 2019 10:40
URI: http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/29295

Actions (login required)

View Item View Item