Фонові знання як засіб поглибленого вивчення художнього твору в шкільному курсі зарубіжної літератури.

Сафарян, Світлана Іванівна (2003) Фонові знання як засіб поглибленого вивчення художнього твору в шкільному курсі зарубіжної літератури. PhD thesis, АПН.

[img]
Перегляд
Текст
Safaryan_S.pdf

Download (576kB) | Перегляд

Анотація

Дисертацію присвячено вивченню теоретико-методичної та психолого-педагогічної сутності фонових знань, їх впливу на літературний розвиток учнів 5-11-х класів. Вибір теми дисертаційної роботи зумовлений актуальністю проблеми, недостатнім вивченням фонових знань як методичної проблеми, він вмотивований намаганням допомогти вчителю-словеснику максимально використовувати фонові знання у процесі організації вивчення і сприйняття учнями художнього твору адекватно до авторського задуму. У дисертації доведено, що фонові знання як структурний елемент навчального предмета «Зарубіжна література» є однією з рушійних сил літературного розвитку учнів і засобом, за допомогою якого здійснюється поглиблене сприйняття художнього твору. Вперше запропоновано класифікацію фонових знань з методичної точки зору. У роботі обґрунтовано й доведено думку про те, що фонові знання відповідають основним методологічним та методичним принципам викладання літератури в школі, випливають з них і взаємозв'язані з ними; показано змістову та функціональну відмінність фонових знань від коментаря і міжпредметних знань. Вірогідність висновків і результатів дослідження забезпечувалися використанням засобів діалектичної логіки, емпіричних підходів, застосуванням взаємодоповнюючих методів, адекватних предмету, меті та завданням дослідження, застосуванням статистичних методів обробки даних. У дослідженні теоретично встановлено й експериментально підтверджено, що використання фонових знань з урахуванням вікових особливостей, рівня розумового та літературного розвитку учнів, жанрової і родової специфіки творів впливає на поглиблене, адекватне авторському задуму сприйняття школярами художнього твору.

Тип елементу : Автореферат дисертації (PhD)
Ключові слова: фонові знання, структурні елементи літератури як навчального предмета, фонові знання історико-культурологічного змісту, біографічні фонові знання, літературознавчі фонові знання, рівень сприйняття художнього твору
Типологія: Автореферати > Спецради Університету
Підрозділи: Інститути > Інститут післядипломної педагогічної освіти > Кафедра методики мов та літератури
Користувач, що депонує: Юлія Володимирівна Бигич
Дата внесення: 09 Груд 2013 20:04
Останні зміни: 02 Груд 2015 08:19
URI: http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/2962

Actions (login required)

Перегляд елементу Перегляд елементу