Культурно-просвітницька діяльність Івана Крип'якевича (1886-1967 p. p.).

Клименко, Нінель Павлівна (2009) Культурно-просвітницька діяльність Івана Крип'якевича (1886-1967 p. p.). PhD thesis, Київський Славістичний університет.

[img]
Перегляд
Текст
Klimenko_N.pdf

Download (570kB) | Перегляд

Анотація

У дисертації на основі опрацьованих опублікованих та архівних матеріалів, Архіву Івана Крип'якевича, періодичної преси, спогадів, вітчизняної історіографії висвітлено культурно-просвітницьку діяльність Івана Крип'якевича. Проаналізовано фактори, що вплинули на формування його світоглядних переконань та громадянської позиції. Досліджено педагогічну діяльність І. Крип'якевича як у середніх загальноосвітніх навчальних закладах, так і у вищій школі, його участь у процесі підручникотворення. Охарактеризовані основні підручники та посібники з історії. Обґрунтовано його вагомий внесок як у методику навчання з історії, виховання молоді, так і у становленні українського шкільництва. Розглянута активна участь Івана Крип'якевича в молодіжному українському русі початку XX ст. Досліджена його просвітницька діяльність як члена товариства «Просвіта» (організатор та голова «Просвітнього гуртка»), метою якого було заснування бібліотек та поширення книг серед українського населення, відкриття українських шкіл, робота з освіти дорослого населення. Проаналізована культурно-просвітницька діяльність І. Крип'якевича як голови «Бюро культурної допомоги для визволених земель» при СВУ (розбудова українського шкільництва на Волині та Холмщини під час Першої світової війни), а також його участь у «Краевому Комітеті охорони воєнних могил», зокрема — упорядкування воєнних могил січових стрільців, популяризація історико-культурної спадщини. Обґрунтовано вагомий внесок Івана Крип'якевича у творенні української державності та розвиток національної самосвідомості населення Східної Галичини.

Тип елементу : Автореферат дисертації (PhD)
Ключові слова: Крип'якевич, Східна Галичина, педагогічна діяльність, національна школа, підручникотворення, товариство «Просвіта», просвітницька діяльність, освіта, українська національна ідея.
Типологія: Автореферати > Спецради Університету
Підрозділи: Інститути > Інститут післядипломної педагогічної освіти > Кафедра методики суспільно-гуманітарної освіти та виховання
Користувач, що депонує: Анна Василівна Денисенко
Дата внесення: 13 Груд 2013 19:17
Останні зміни: 02 Груд 2015 08:03
URI: http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/3003

Actions (login required)

Перегляд елементу Перегляд елементу