Історія фортепіанного мистецтва. Інструментальне виконавство ІІ курс

Каблова, Тетяна Борисівна (2019) Історія фортепіанного мистецтва. Інструментальне виконавство ІІ курс [Teaching Resource]

This is the latest version of this item.

[img]
Preview
Text
T_Kablova_RP_Історія_ф-но_ІІ_курс_2018.pdf

Download (1MB) | Preview

Abstract

Мета та завдання навчальної дисципліни – опанувати основні етапи розвитку фортепіанного мистецтва в контексті інструментального виконавства сформувати у студента наступні компетентності: Загальні: Світоглядна: здатність діяти з соціальною відповідальністю і громадянською свідомістю; знання і розуміння предметної області професії; загальнокультурна ерудиція, усвідомлення значущості історичного досвіду людства для особистісного розвитку; здатність бути критичним та самокритичним Громадянська: здатність діяти на підставі етичних суджень; здатність здійснювати свідомий соціальний вибір та застосовувати демократичні технології прийняття рішень; здатність до конструктивної взаємодії з іншими людьми, незалежно від їх походження, національної та культурної приналежності Комунікативна: здатність до усного та письмового спілкування рідною мовою; здатність спілкуватися другою (іноземною) мовою; здатність до міжособистісного спілкування та взаємодії, до емоційної стабільності, толерантності, уміння працювати в команді Інформаційна: здатність знаходити, обробляти та аналізувати інформацію з різних джерел для розв’язання конкретних завдань; використовувати інформаційні та комунікаційні технології у соціальній та професійній діяльності Самоосвітня: здатність навчатися та самонавчатися; здатність до самоорганізації та саморозвитку; спрямованість на розкриття особистісного творчого потенціалу та самореалізацію; прагнення до професійного лідерства та успіху Універсальна: здатність до планування та розподілу часу; здатність виявляти, ставити і вирішувати проблеми; здатність застосовувати знання на практиці; здатність приймати обґрунтовані рішення; здатність адаптуватися та діяти в нових ситуаціях і впоратися з тиском Фахові: Мистецтвознавча: здатність розуміти базові закономірності музичного мистецтва, його художньо-естетичну природу та діалогічний зв'язок з іншими видами мистецтв; усвідомлювати логіку історико-стильового розвитку музичного мистецтва Музично-теоретична: здатність послуговуватися знанням з теорії та історії музики в процесі інтерпретування, виконання музичних творів та викладання музичного інструмента; усвідомлювати взаємозв’язки та взаємозалежності між усіма елементами теоретичних та практичних знань в галузі музичного мистецтва; уміння оперувати спеціальною термінологією у професійній діяльності. Інформаційно-технологічна: здатність до самостійного пошуку музичного матеріалу в мережі Інтернет, репертуарних збірках, навчально-методичних посібниках; уміння послуговуватися мультимедійними програмами з обробки аудіо та відео, працювати з мікрофоном, звукопідсилювальною та звуковідтворювальною апаратурою; здійснювати постійний зв'язок із засобами масової інформації з метою просвітництва, популяризації музичної культури, у тому числі з використанням можливостей сучасних медіа Методична: володіння методиками навчання гри на музичному інструменті; обізнаність у навчально- педагогічному та виконавському репертуарі та володіння методами роботи над творами різної форми, жанру, стилю, виконавського складу; готовність застосовувати новітні підходи музичної педагогіки та свідомо поєднувати інновації з усталеними вітчизняними та світовими традиціями інструментального виконавства. 3. Результати навчання за дисципліною – студент повинен: - мати сформований світогляд, активну громадянську позицію та загальну культуру; - бути здатним орієнтуватися у складних процесах становлення і розвитку європейського струнного виконавства від витоків до сучасності та розуміння основних художніх тенденцій цих процесів; - володіти системою знань специфіки та розвитку основних виконавських шкіл, виконавського стилю представників цих шкіл; розуміти тенденції їх розвитку, уміти формувати ефективні методи виконавської майстерності інструменталіста; - уміти аналізувати, виокремлюючи кращі зразки професійного виконання, для подальшого використання у виконавській та педагогічній діяльності; - використовувати індивідуальне творче мислення у процесі інтерпретації музичного твору, бути спрямованим на розкриття особистісного творчого потенціалу та самореалізацію; - бути здатним до ефективного використання інформаційних технологій у професійній діяльності. Програмні результати навчання: - Здатність до міжособистісного спілкування, емоційної стабільності, толерантності. - Готовність до планування й організації виконавського та педагогічного процесу, концертних програм і культурно-мистецьких проектів. - Аналізувати музичні твори з виокремленням їх належності до певної доби, стилю, жанру, особливостей драматургії, форми та художнього змісту. - Володіти методами опрацювання музикознавчої літератури, узагальнення та аналізу музичного матеріалу, - Демонстрація володіння музично-аналітичними навичками для жанрово-стильової та образно-емоційної атрибуції музичного твору в процесі створення виконавських, музикознавчих та педагогічних інтерпретацій.

Item Type: Teaching Resource
Uncontrolled Keywords: Історія фортепіанного мистецтва; Інструментальне виконавство ІІ курс.
Subjects: Нормативні документи > Робочі програми навчальних дисциплін
Divisions: Institutes > Institute of Arts > Chair of Instrumental and Performance Skills
Depositing User: канд.мист. Тетяна Борисівна Каблова
Date Deposited: 02 Jan 2020 09:00
Last Modified: 04 Apr 2020 19:32
URI: http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/30342

Available Versions of this Item

  • Історія фортепіанного мистецтва. Інструментальне виконавство ІІ курс (deposited 02 Jan 2020 09:00) [Currently Displayed]

Actions (login required)

View Item View Item