Елементи, в яких автор: "Анісімова, Людмила Вікторівна"

Вгору на рівень
Експорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Група по: Тип елементу | Немає групування
Кількість елементів: 26.

Стаття

Анісімова, Людмила Вікторівна (2016) Поняття "авторської інтенції" в літературній теорії Е.Д.Гірша ІІ Таврійські філологічні читання. с. 29-32. ISSN 978-966-916-115-4

Анісімова, Людмила Вікторівна (2015) Поняття «campus/academic/college/varsity novel» у сучасному англо-американському літературознавстві: проблеми розмежування та перекладу Актуальні проблеми літературознавчої термінології. с. 97-100.

Анісімова, Людмила Вікторівна (2015) Поняття "Campus/academic/college/varsity novel" в англо-американському літературознавстві: проблеми розмежування та перекладу Актуальні проблеми літературознавчої термінології: Науковий збірник. с. 97-100. ISSN 978-617-601-129-3

Анісімова, Людмила Вікторівна (2015) Вплив філософії прагматизму на літературознавство США: від транзакційної теорії Л.М. Розенблатт до «неопрагматизму» С. Фіша Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Філологічні науки (VII). с. 195-204. ISSN 2412-933X

Анісімова, Людмила Вікторівна (2014) Д. Блейх и смена парадигм в литературоведении США 1960-1970-х годов Молодежь и наука: реальность и будущее: Материалы VII Международной научно-практической конференции (1). с. 279-283.

Анісімова, Людмила Вікторівна (2014) Норман Н. Голланд. ЄДНІСТЬ ІДЕНТИЧНІСТЬ ТЕКСТ Я-САМ (переклад з англійської та коментарі Людмили Анісімової) Синопсис: текст, контекст, медіа (2(6)). ISSN ISSN: 2311-259X

Анісімова, Людмила Вікторівна (2014) Луїза М. Розенблатт. Транзакційна теорія: проти дуалізму (переклад з англійської Людмили Анісімової) Синопсис, 8 (4). ISSN 2311-259X

Анісімова, Людмила Вікторівна (2014) Специфіка поняття “авторської інтенції” Е.Д. Гірша: контекст і метакритика Біографія як текст : матеріали ХІ Міжнародної поетикологічної конференції (16-17 жовтня 2014 р.). с. 33. ISSN ISSN

Анісімова, Людмила Вікторівна (2014) Літературна критика Стенлі Фіша: від афективної стилістики до теорії «інтерпретаційних спільнот» Вісник Львівського університету: Серія «Іноземна філологія»., ч. 1 (126). с. 3-10. ISSN 2078-340Х

Анісімова, Людмила Вікторівна (2013) "Нова критика" й теорія читацького відгуку в літературознавстві США: компаративний аспект Питання літературознавства (87). с. 129-141. ISSN 2306-2908

Анісімова, Людмила Вікторівна (2013) Теоретико-методологічні та прагматичні аспекти транзакційної теорії Луїзи М.Розенблатт Від бароко до постмодернізму, 1 (17). с. 57-64. ISSN 978-966-551-402-2

Анісімова, Людмила Вікторівна (2013) “(Нео)антропоцентризм" у літературознавстві США ХХ століття Сучасні літературознавчі студії. Постгуманізм та віртуальність: літературні виміри. (10). с. 16-28.

Анісімова, Людмила Вікторівна (2013) Транзакційна теорія Луїзи М. Розенблатт: між текстом і читачем Синопсис: текст, контекст, медіа. ISSN ISSN: 2311-259X

Анісімова, Людмила Вікторівна (2013) Міждисциплінарні термінологічні запозичення у літературознавстві: досвід теорії читацького відгуку Філологічні семінари. Парадигма сучасного літературознавства: світовий контекст (16). с. 277-285. ISSN -

Анісімова, Людмила Вікторівна (2013) The Basic Principles of Empiricism in Literary Theory and Criticism: Sources and contemporary empirical researches Синопсис: текст, контекст, медіа (3-4). ISSN 2311-259X

Анісімова, Людмила Вікторівна (2013) Концепція читача і читання в літературній теорії Джонатана Каллера Літературний процес: структурно-семіотичні площини: матер. Всеукр. наук. конф. (6-7 квіт. 2012 р., м. Київ). с. 6-8. ISSN -

Анісімова, Людмила Вікторівна (2013) Особливості психоаналітичної теорії Нормана Н. Голланда як складової американської теорії читацького відгуку Сучасне літературознавство та прикладна лінгвістика: американські та британські студії: Матеріали І Міжнародного симпозіуму. 17-19 квітня 2013 р.: В 2 т. – Т.1. с. 134-139. ISSN УДК 82'06.09+81'33(82)

Анісімова, Людмила Вікторівна (2013) Луїза М. Розенблатт. Есе 2. Літературний досвід (пер. з англ. Л.В. Анісімової) Синопсис: текст, контекст, медіа (1). ISSN ISSN: 2311-259X

Анісімова, Людмила Вікторівна (2012) Філософське і соціокультурне підґрунтя американської теорії читацького відгуку Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. ІІ щорічної Всеукр. наук.-практ. конф.. с. 245-254.

Анісімова, Людмила Вікторівна (2012) Особливості становлення американської теорії читацького відгуку Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В.О. Сухомлинського (10). с. 5-9. ISSN 2078-2128

Анісімова, Людмила Вікторівна (2012) Рецепция новелл Януша Леона Вишневского сквозь призму американской теории читательской реакции: эмпирическое исследование Массовая зарубежная литература: инокультурный текст в рецептивном аспекте: сборник научных трудов.. с. 4-15. ISSN УДК 82.091 ВВК 83.3(3) С23

Анісімова, Людмила Вікторівна (2012) «“Нова критика” й теорія читацького відгуку: компаративний аспект Colloqia Litteraria Sedlcensia STUDIA MINORA. – Tezy X Międzynarodowej konferencji naukowej «Literatura w Literaturoznawczym Kontinuum» (17-19 października 2012 r., Czerniowce). с. 93. ISSN 2081-3546

Автореферат дисертації

Анісімова, Людмила Вікторівна (2014) Теорія читацького відгуку в літературознавстві США 60–80-х років (ґенеза, структура, функціонування) Кандидат thesis, Київський унів. ім. Бориса Грінченка.

Навчально-методичні матеріали

Бітківська, Галина Володимирівна та Анісімова, Людмила Вікторівна (2018) Історія світової літератури: Історія зарубіжної літератури [Навчально-методичні матеріали]

Бітківська, Галина Володимирівна та Анісімова, Людмила Вікторівна (2017) Робоча програма «Історія зарубіжної літератури» для студентів спеціальності 035 Філологія. 035.01. Українська мова і література, 2017. [Навчально-методичні матеріали]

Анісімова, Людмила Вікторівна (2016) Робоча навчальна програма "Історія зарубіжної літератури" для студентів спеціальності 6.030303 Видавнича справа та редагування, за напрямом підготовки 0303 Журналістика та інформація 2016 року. – 46 с. [Навчально-методичні матеріали]

Цей список був створений у Mon Jun 25 02:34:46 2018 EEST.