Елементи, в яких автор: "Доценко, Олена"

Вгору на рівень
Експорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Група по: Тип елементу | Немає групування
Перейти до: Стаття
Кількість елементів: 14.

Стаття

Доценко, Олена (2013) Комунікативні імплікатури в процесуальному законодавстві України Слово і речення: синтактика, семантика, прагматика : матер. Міжнар. наук. конф.. с. 141-145.

Доценко, Олена (2011) Пресупозиція як складова комунікативно-прагматичної структури судового дискурсу Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова. Серія 10. Проблеми граматики і лексикології української мови. с. 164-170.

Доценко, Олена (2011) Імпліцитні смисли в комунікативно-прагматичній структурі судового дискурсу Studia methodologica. – Випуск 31.. с. 62-67.

Доценко, Олена (2010) Языковая политика Украины: взгляд изнутри Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. Серия «Филология. Социальные коммуникации». Том 23 (62). . с. 19-23.

Доценко, Олена (2009) Асертиви у комунікативно-прагматичній структурі мовлення суддів Studia linguistica: Зб. наук. праць.

Доценко, Олена (2008) Актуальні питання інтеграції лінгвістики і юриспруденції в Україні Изучавање словенских језика, књижевности и култура као инословенских и страних: Зборник теза и резимеа: Међународни симпозијум посвећен 130-годишњици Катедре за руски језик и књижевности и 60-годишњици Славистичкого друштва Србије. . с. 61-62.

Доценко, Олена (2008) Жанрова специфіка українського судового дискурсу Мовні і концептуальні картини світу: Зб. наук. праць. – Вип. 24. – Ч. 1. .

Доценко, Олена (2008) Семантико-синтаксичні та прагматичні характеристики звертання як способу ініціювання уваги співрозмовника під час судових слухань Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова. Серія 10. Проблеми граматики і лексикології української мови: Збірник наукових праць. с. 25-31.

Доценко, Олена (2008) Ілокутивні характеристики мовлення учасників судового процесу (на матеріалі мовлення суддів) Система і структура східнослов’янських мов: До 85-річчя з Дня народження доктора філологічних наук, професора М.Я. Брицина: Зб. наук. праць. . с. 141-151.

Доценко, Олена (2008) Комунікативні ролі учасників судового дискурсу Коммуникация в современной парадигме социального и гуманитарного знания . с. 189-191.

Доценко, Олена (2008) Комунікативний ритуал у судовому дискурсі Освітянські обрії: реалії та перспективи. Збірник наукових праць. с. 14-20.

Доценко, Олена (2007) Уплив гендерного чинника на організацію мовлення учасника судового дискурсу Язык и межкультурная коммуникация: Сборник статей I Международной конференции. 23 января 2007 года, г. Астрахань. .

Доценко, Олена (2006) ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ЛЕКСИЧНИХ ЗАСОБІВ ВПЛИВУ В СУДОВОМУ ДИСКУРСІ (НА МАТЕРІАЛІ СУДОВИХ ВИСТУПІВ РОСІЙСЬКИХ ЮРИСТІВ) Функционирование языка и речи. .

Доценко, Олена (2006) КОМУНІКАТИВНІ ІНТЕНЦІЇ УЧАСНИКІВ СУДОВОГО ДИСКУРСУ І МОВНІ ЗАСОБИ ЇХ ВИРАЖЕННЯ Речевая коммуникация на современном этапе: социальные, научно-теоретические и дидактические проблемы: Материалы Междунар. научн.-метод. конф. Москва, 5-7 апреля, 2006. .

Цей список був створений у Wed Feb 25 12:54:19 2015 EET.