Елементи, в яких автор: "Лях, Тетяна Леонідівна"

Вгору на рівень
Експорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Група по: Тип елементу | Немає групування
Кількість елементів: 117.

Стаття

Лях, Тетяна Леонідівна та Попова, Альона Олексіївна та Спіріна, Тетяна Петрівна (2018) Використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному процесі вищого навчального закладу Open Educational E-environment of modern university (4). с. 44-51. ISSN 2414-0325

Спіріна, Тетяна Петрівна та Лях, Тетяна Леонідівна (2018) Соціально-педагогічна профілактика булінгу у шкільному середовищі Збірник наукових праць «Педагогічні науки» (84). с. 183-187. ISSN 2413-1865

Павлюк, Роман Олександрович та Pavliuk, Roman та Лях, Тетяна Леонідівна та Liakh, Tetiana та Безпалько, Ольга Володимирівна та Bezpalko, Olga та Клішевич, Наталія Анатоліївна та Klishevych, Nataliia (2017) Research-Based Training: Methodological Characteristics and Results of the Analysis of Educational Programs Social Sciences, 6 (4). с. 152. ISSN 2076-0760

Лях, Тетяна Леонідівна та Башта, Ольга (2017) Зміст соціально-педагогічної роботи з батьками дітей з особливими потребами у комплексних позашкільних навчальних закладах Збірка матеріалів ХXХV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії».

Лях, Тетяна Леонідівна та Башта, Ольга (2017) Стан соціально-педагогічної підтримки дітей з особливими потребами та їхніх батьків у комплексних позашкільних навчальних закладах міста Києва Вісник Чернігівського національного педагогічного університету (142). с. 9-15. ISSN 2518-7465

Лях, Тетяна Леонідівна та Попова, Альона Олексіївна (2017) Європейський досвід підготовки дослідників і практиків із розвитку та організації місцевих громад Освітологічний дискурс: електронне наукове фахове видання, 1-2 (16-17). с. 145-154. ISSN 2312-5829

Лях, Тетяна Леонідівна та Спіріна, Тетяна Петрівна та Попова, Альона Олексіївна (2017) Ставлення студентів до дистанційного навчання у вищому навчальному закладі Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету (3). с. 80-88. ISSN 2414-0325

Лях, Тетяна Леонідівна та Спіріна, Тетяна Петрівна та Попова, Альона Олексіївна (2017) Соціально-педагогічні проблеми адаптації студентів до дистанційного навчання у вищій школі Збірник наукових праць Дніпровського державного технічного університету (технічні науки: секція «Освіта» Матеріали Міжнародної конференції «Інновації у вищій освіті-2017» (1). с. 17-21. ISSN 2519-2884

Павлюк, Роман Олександрович та Лях, Тетяна Леонідівна та Клішевич, Наталія Анатоліївна (2017) Підходи до розроблення стандарту ІКТ-компететності у системі підготовки майбутнього фахівця соціальної сфери на дослідницькій основі в Україні Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка, 8 (313). с. 98-114. ISSN 2227-2844

Лях, Тетяна Леонідівна та Клішевич, Наталія Анатоліївна (2016) Особливості корпоративного волонтерства в Україні Тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції "Соціальний педагог у територіальній громаді" (27.10.2016 р., Запоріжжя). с. 51-53.

Журавель, Тетяна Василівна та Лях, Тетяна Леонідівна (2016) Особливості соціально-психологічної підтримки осіб та сімей, які живуть з ВІЛ/СНІД в Україні Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. (8 (52)). с. 323-333. ISSN 2312-5993

Лях, Тетяна Леонідівна та Качуровська, Вікторія Юріївна (2016) Організація дозвілля дітей студентами-волонтерами державних та неурядових організацій Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія №11. Соціальна робота. Соціальна педагогіка: зб. наукових праць (22). с. 77-82.

Павлюк, Роман Олександрович та Безпалько, Ольга Володимирівна та Лях, Тетяна Леонідівна та Клішевич, Наталія Анатоліївна (2016) Criteria and indicators of university education quality: the results of expert interview The New Education Review (46). с. 61-71. ISSN 1732-6729

Лях, Тетяна Леонідівна (2015) Програма зростання волонтерів в громадській організації «Всеукраїнський громадський центр «Волонтер» Матеріали ХІV Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії // Зб. наук. праць.

Лях, Тетяна Леонідівна та Чечко, Тетяна Миколаївна (2015) Сутність соціально-педагогічної підтримки особистості Соціальна робота як правозахисна професія : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф.. с. 167-170.

Лях, Тетяна Леонідівна та Спіріна, Тетяна Петрівна та Клішевич, Наталія Анатоліївна та Сапіга, Світлана Володимирівна (2015) Милосердя як передумова розвитку системної благодійної діяльності в Україні Science, Education and Technology in the Modern World (3). с. 386-391. ISSN 978-0-865-83925-7

Лях, Тетяна Леонідівна та Іванчук, Катерина Павлівна (2015) Особливості підготовки волонтерів у неурядових організаціях (на прикладі Всеукраїнського громадського центру «Волонтер») Матеріали ХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії. с. 226-229.

Лях, Тетяна Леонідівна (2015) Актуальні питання розвитку волонтерського руху серед студентської молоді Матеріали ХІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії» // Збірник наукових праць, ч. 2. с. 167-168.

Лях, Тетяна Леонідівна та Середа, Віктор Григорович (2015) Індивідуальні фактори ризикованої щодо ВІЛ-інфікування поведінки підлітків – учнів професійно-технічних навчальних закладів Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін : матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції (2). с. 287-290.

Лях, Тетяна Леонідівна та Спіріна, Тетяна Петрівна (2015) Медіація як соціальна технологія посередництва у конфліктних ситуаціях Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка, 291 (2). с. 52-60. ISSN 2227-2844

Лях, Тетяна Леонідівна та Чечко, Тетяна Миколаївна (2015) Сутність соціально-педагогічної підтримки особистості Науковий вісник Чернівецького університету. Педагогіка та психологія (139). с. 207-214. ISSN 966-568-633-х

Спіріна, Тетяна Петрівна та Лях, Тетяна Леонідівна (2014) Формування професійних компетентностей майбутніх фахівців соціальних педагогів с. 37-42.

Спіріна, Тетяна Петрівна та Лях, Тетяна Леонідівна (2014) Формування професійних компетентностей майбутніх фахівців - соціальних педагогів Модель развития современной науки: материалы X (L) Международной научно-практической конференции по философским, филологическим, юридическим, педагогическим, экономическим, психологическим, социологическим и политическим наукам. с. 37-42. ISSN 978-966-2788-43-3

Лях, Тетяна Леонідівна (2014) Реформи з надання соціальних послуг в Україні Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : педагогічні науки, 287 (4). с. 37-46. ISSN 2227-2844

Лях, Тетяна Леонідівна (2014) Комікси у профілактичних програмах Соціальний педагог (1 (85)). с. 4-11.

Лях, Тетяна Леонідівна (2014) Підготовка соціальних педагогів до соціального супроводу сімей, які виховують ВІЛ-інфікованих дітей Актуальные проблемы социальной психологии: сб. науч. тр.. с. 305-308. ISSN 978-985-541-186-5

Лях, Тетяна Леонідівна (2013) Планування залучення волонтерів як важливий компонент волонтерської програми Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка, (282) (23). с. 206-213. ISSN 2227-2844

Лях, Тетяна Леонідівна та Спіріна, Тетяна Петрівна (2013) Формування професійної культури фахівців соціальної сфери Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки (121). с. 123-128.

Лях, Тетяна Леонідівна (2013) Професійна ідентичність соціальних працівників Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка, 11 (270). с. 96-101. ISSN 2227-2844

Лях, Тетяна Леонідівна (2013) Підготовка майбутніх соціальних працівників до організації та проведення соціальної експертизи Науковий вісник Кременецького обласного гуманітарно-педагогічного інституту ім. Тараса Шевченка, 2. с. 121-126.

Лях, Тетяна Леонідівна (2012) Проблеми нормативно-правового забезпечення волонтерської діяльності в Україні Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка "Вісник" (104). с. 194-195.

Лях, Тетяна Леонідівна (2012) Проблеми нормативно-правового забезпечення волонтерської діяльності в Україні Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка, 1 (104). с. 194-195.

Лях, Тетяна Леонідівна та Хижняк, О.В. (2012) Участь молоді у волонтерстві як важлива складова суспільної активності Участь молоді в суспільному житті: досвід, можливості, бар’єри : щорічна доповідь Президенту України, Верховній Раді України, кабінету Міністрів України про становище молоді в Україні (за підсумками 2011 року). с. 77-83.

Лях, Тетяна Леонідівна (2012) Мотивація до волонтерської діяльності Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. с. 150-157. ISSN 2227-2844

Лях, Тетяна Леонідівна та Сапіга, Світлана Володимирівна (2011) Досвід соціалізації підлітків в літньому скаутському наметовому таборі „Витоки” Формування світоглядної позиції підлітків у дитячих об’єднаннях. с. 137-140.

Лях, Тетяна Леонідівна (2011) Формування професійної культури майбутніх соціальних працівників у системі неперервної освіти Специалист ХХІ века: психолого-педагогическая компетентность. с. 120-121.

Лях, Тетяна Леонідівна (2011) Підготовка соціальних педагогів і соціальних працівників до організації діяльності волонтерських груп Соціальна робота на межі тисячоліть : концепції, технології, стратегії. с. 35-38.

Лях, Тетяна Леонідівна (2011) Види мотивації до волонтерської діяльності Вісник Запорізького національного університету, 2 (15). с. 37-41.

Лях, Тетяна Леонідівна (2010) Підходи до класифікації волонтерських груп Соціальна робота в Україні : теорія та практика (3). с. 49-58.

Лях, Тетяна Леонідівна (2010) Напрями соціально-педагогічної діяльності волонтерських груп Соціальна робота і сучасність : теорія та практика. с. 332-333.

Лях, Тетяна Леонідівна (2010) Просвітницька робота щодо профілактики ВІЛ/СНІДу в закладах освіти Вісник Черкаського університету , 183 (2). с. 58-61.

Лях, Тетяна Леонідівна (2010) Метод інтерактивної гри: умови ефективного використання у процесі навчання дорослих Освіта дорослих як фактор соціалізації і соціального захисту в сучасному суспільстві : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. 29–30 берез. 2010 р.. с. 158-160.

Лях, Тетяна Леонідівна (2010) Концепції профілактики ВІЛ/СНІДу Зб. наук. праць Кременецького обласного гуманітарно-педагогічного інституту імені Тараса Шевченка, 1 (3). с. 430-437.

Лях, Тетяна Леонідівна (2009) Настільні ігри як інтерактивний метод просвітницько-профілактичної роботи Соціальна робота в Україні: теорія та практика (4). с. 37-45.

Лях, Тетяна Леонідівна (2009) Зміст і напрями соціально-педагогічної роботи студентських волонтерських груп вищих навчальних закладів Наукові праці Донецького національного технічного університету , 3 (145). с. 274-279. ISSN 2077-6780

Лях, Тетяна Леонідівна (2009) Потенціал методу case-study у програмах зі сприяння здоров'ю дітей і молоді Вісник Запорізького національного університету (2). с. 137-142.

Лях, Тетяна Леонідівна (2009) Підготовка майбутніх соціальних педагогів до організації роботи волонтерських груп Педагогічна освіта: теорія і практика, 1 (11). с. 169-172. ISSN 74я43

Лях, Тетяна Леонідівна (2009) Формування довіри дитини до працівника центру соціально-психологічної реабілітації та притулку для дітей Актуальні проблеми підготовки фахівців у галузі соціально-педагогічної діяльності : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. 5–7 лист. 2009 р.. с. 116-118.

Лях, Тетяна Леонідівна (2009) Прийоми формування довіри дитини до працівника центру соціально-психологічної реабілітації та притулку для дітей Наукові записки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя : зб. наук. ст. (6). с. 151-154.

Лях, Тетяна Леонідівна (2008) Вимоги до особистісно-моральних якостей потенційних волонтерів з числа студентів Роль педагогічної етики у професійній підготовці сучасного вчителя : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., (Київ, 15–16 трав. 2008 р.). с. 133-136.

Лях, Тетяна Леонідівна (2008) Критерії відбору студентів-волонтерів для здійснення соціально-педагогічної роботи Соціальна робота і сучасність: теорія та практика : зб. ст. V міжнар. наук.-практ. конф., (Київ, 22–23 трав. 2008 р.) . с. 28-36.

Лях, Тетяна Леонідівна (2007) Соціально-педагогічна діяльність молодіжних волонтерських груп Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова . Серія №5.Педагогічні науки:зб.наукових праць, 5 (2). с. 40-45. ISSN КВ 8818

Лях, Тетяна Леонідівна та Леоненко, Катерина Павліна (2006) Залучення громадян до волонтерської діяльності Волонтерство як ресурс соціальної роботи у громаді : зб. ст. міжнар. наук. конф. для студ. та аспір. „Обличчя соціальної держави” (Київ, 22–23 берез. 2006 р.). с. 54-57.

Лях, Тетяна Леонідівна (2006) Історичні засади соціально-педагогічної діяльності волонтерів за кордоном Волонтерство як ресурс соціальної роботи у громаді : зб. ст. міжнар. наук. конф. для студ. та аспір. „Обличчя соціальної держави” (Київ, 22–23 берез. 2006 р.) . с. 61-70.

Лях, Тетяна Леонідівна (2006) Ресурсні та консультаційні центри Покращення якості соціальних послуг дітям та сім`ям в громаді (Інформаційно-методичні матеріали за підсумками проекту "Покращення якості соціальних послуг дітям та сім`ям в громаді" 2003-2006 рр.). с. 22-29.

Безпалько, Ольга Володимирівна та Лях, Тетяна Леонідівна (2006) З досвіду налогодження партнерства у рамках проекту "Покращення соціальних послуг дітям та сім`ям у громаді" Покращення якості соціальних послуг дітям та сім`ям в громаді (Інформаційно-методичні матеріали за підсумками проекту "Покращення якості соціальних послуг дітям та сім`ям в громаді" 2003-2006 рр.). с. 73-76.

Лях, Тетяна Леонідівна (2005) Ігротека для батьків : активні ігри для дошкільнят та школярів Діти - батьки - сім`я. Практична психологія та соціальна робота (4). с. 18-24.

Лях, Тетяна Леонідівна (2004) Волонтерство як суспільний феномен Проблеми педагогічних технологій : зб. наук. пр. (3-4). с. 139-144.

Лях, Тетяна Леонідівна (2004) Ігротека для батьків (ботанічна прогулянка, нічна прогулянка, похід Робінзонів, прогулянка з кульками) Діти - батьки - сім`я. Практична психологія та соціальна робота (1). с. 25-30. ISSN 966-675-277-8

Лях, Тетяна Леонідівна (2004) Ігротека для батьків Діти - батьки - сім`я. Практична психологія та соціальна робота (1). с. 18-24.

Лях, Тетяна Леонідівна (2002) Особистість соціального педагога центру роботи з молоддю у структурі соціально-виховної діяльності Соціалізація особистості : зб. наук. пр. Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, XVII (1). с. 89-106.

Лях, Тетяна Леонідівна (2002) Сучасні тенденції розвитку волонтерських організацій в Україні Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., (Київ, 22–23 квіт. 2002 р.), 1. с. 122-124.

Розділ підручника/навчального посібника

Лях, Тетяна Леонідівна та Виноградова, Олександра (2017) Соціально-психологічна підтримка сімей, яких торкнулась проблема ВІЛ/СНІДу In: Соціальна робота з вразливими сім’ями та дітьми: посіб. у 2-х ч.; частина 2 (Соціальна робота з вразливими сім’ями та дітьми). ТОВ «ОБНОВА КОМПАНІ», Київ, с. 273-310. ISBN 978-617-7239-20-7

Лях, Тетяна Леонідівна та Журавель, Тетяна Василівна (2008) Використання інтерактивних методів у програмах з формування здорового способу життя In: Основи громадського здоров’я: теорія і практика. ВАТ «Патент», Ужгород, с. 152-216.

Лях, Тетяна Леонідівна та Бондаренко, Зоя Петрівна (2003) Основні поняття і категорії соціальної роботи In: Соціальна робота в Україні. Науковий світ, Київ, с. 25-39. ISBN 966–675–212–3

Монографія

Лях, Тетяна Леонідівна та Попова, Альона Олексіївна (2018) Наукові підходи до класифікації волонтерських груп в Європі та Сполучених Штатах Америки Колективна (три і більше авторів). Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki, Lwów - Olsztyn.

Morze, Nataliia та Kuzminska, Olena та Лях, Тетяна Леонідівна (2017) Development of educational, scientific collaboration and project management with IC tools in universities Колективна (три і більше авторів). Effective Development of Teachers’ Skills in the Area of ICT and E-learning: monograph. Studio NOA for University of Silesia in Katowice, Katowice - Cieszyn.

Доповідь на конференції чи семінарі

Лях, Тетяна Леонідівна (2015) Волонтерування як громадянська позиція та можливість занурення в майбутню професію In: Всеукраїнська студентська науково-практична конференція „Громадські ініціативи молоді – основа соціально-економічної перебудови України”, 25.03.2015, Київ.

Лях, Тетяна Леонідівна (2014) Волонтерство як можливість для професійного становлення майбутніх соціальних працівників In: VI Міжнародна науково-практична конференція, 15–16 травня 2014 р., НТУУ «КПІ».

Лях, Тетяна Леонідівна (2014) Реформи з надання соціальних послуг в Україні In: VІI Міжнародна науково-практична конференція «Освіта України в Європейському вимірі: історія, сучасність, перспективи», 9-10 жовтня 2014 р., Луганськ.

Лях, Тетяна Леонідівна (2014) Підготовка соціальних педагогів до соціального супроводу сімей, які виховують ВІЛ-інфікованих дітей In: Международная научная конференция «Педагогические проблемы социальной психологи», 31.01.2014, Мінськ.

Лях, Тетяна Леонідівна та Середа, Віктор Григорович (2014) Зміст, форми та методи соціально-педагогічної профілактики ВІЛ/СНІДу серед бездоглядних дітей In: Всеукраїнська наукова конференція «П’яті Сіверянські соціально-психологічні читання»., 29.10.2014, Чернігів.

Підручник/посібник

Лях, Тетяна Леонідівна та Журавель, Тетяна Василівна та Снітко, Марина Аркадіївна та Зуб, Л. та Мельник, Л. та Пилипас, Ю. та Сергеєва, Катерина Володимирівна та Строєва, Наталія Миколаївна та Янковець, В. (2016) «Будуємо майбутнє разом»: програма профілактики конфліктів та правопорушень серед учнівської молоді ТОВ “ОБНОВА КОМПАНІ”, Київ.

Журавель, Тетяна Василівна та Лях, Тетяна Леонідівна та Тимошенко, Наталія Євгенівна та Спіріна, Тетяна Петрівна та Сергеєва, Катерина Володимирівна та Замула, Сергій Юрійович (2015) Профілактика ВІЛ та ризикованої поведінки серед неповнолітніх, які перебувають у конфлікті із законом ТОВ “ОБНОВА КОМПАНІ”, Київ. ISBN 978-617-7239-03-0

Журавель, Тетяна Василівна та Лях, Тетяна Леонідівна та Спіріна, Тетяна Петрівна та Веретенко, Тетяна Григорівна та Тимошенко, Наталія Євгенівна (2015) Сходинки здоров’я для батьків: просвітницько-профілактична тренінгова програма: навчально-методичний посібник для фахівців соціальної сфери щодо проведення просвітницько-профілактичних занять за програмою «Сходинки» з батьками/опікунами підлітків, які перебувають у конфлікті з законом ТОВ "Видавничий дім "КАЛИТА", Київ. ISBN 978-617-7152-20-9

Журавель, Тетяна Василівна та Лях, Тетяна Леонідівна та Спіріна, Тетяна Петрівна (2014) Путівничок для підлітків: послуги профілактики ВІЛ/СНІДу та ризикованої поведінки у місті Києві: довідник організацій, які протидіють поширенню ВІЛ/СНІДу та надають послуги підліткам ТО «СІЛЬВЕР СТАЙЛ», Київ. ISBN 978-617-7245-00-0

Лях, Тетяна Леонідівна та Журавель, Тетяна Василівна та Спіріна, Тетяна Петрівна (2014) Довідник: послуги для підлітків щодо профілактики ризикованої поведінки та інфікування ВІЛ у місті Києві ФО-П Буря О.Д., Київ. ISBN 978-966-97430-3-9

Журавель, Тетяна Василівна та Лях, Тетяна Леонідівна та Тимошенко, Наталія Євгенівна та Спіріна, Тетяна Петрівна та Зимівець, Наталія Володимирівна та Сергеєва, Катерина Володимирівна (2014) Потенціал волонтерства та лідерства у здійсненні профілактики ВІЛ та ризикованої поведінки на базі професійно-технічних навчальних закладів: навчально-методичний посібник для соціальних педагогів, соціальних працівників, вихователів, фахівців, які здійснюють соціальну профілактику ФО-П Буря О.Д., Київ.

Безпалько, Ольга Володимирівна та Звєрєва, Ірина Дмитрівна та Веретенко, Тетяна Григорівна та Денисюк, Олена Миколаївна та Єжова, Тетяна Євгенівна та Журавель, Тетяна Василівна та Зимівець, Наталія Володимирівна та Клішевич, Наталія Анатоліївна та Лях, Тетяна Леонідівна та Першко, Галина Олексіївна та Петрочко, Жанна Василівна та Спіріна, Тетяна Петрівна та Цюман, Тетяна Петрівна (2014) Соціальна педагогіка Альмаматер . Академвидав, Київ, Україна. ISBN 978-966-8226-89-2

Лях, Тетяна Леонідівна та Журавель, Тетяна Василівна та Скіпальська, Галина Богданівна та Чорна, Ю.О. (2013) Методичні рекомендації щодо організації просвітницької роботи з профілактики ВІЛ/СНІДу та ризикованої поведінки серед підлітків та молоді в установах Державної кримінально-виконавчої служби ТОВ «ОБНОВА КОМПАНІ», Київ. ISBN 978-617-7018-15-4

Журавель, Тетяна Василівна та Лях, Тетяна Леонідівна та Спіріна, Тетяна Петрівна та Тимошенко, Наталія Євгенівна та Строєва, Наталія Миколаївна та Замула, Сергій Юрійович (2013) Довідник для підлітків, які звільняються з виховних колоній щодо медико-соціальних та інших видів послуг на рівні громади ТОВ «Сільвер Стайл», Київ. ISBN 978-617-7018-16-1

Лях, Тетяна Леонідівна та Паркер Роерден, Лора (2013) «Не смійся з мене: просвітницько-профілактична програма тренінгових занять» : Навчально-методичний посібник для соціальних педагогів, практичних психологів та вихователів YMCA, Київ. ISBN 978-966-8917-44-8

Звєрєва, Ірина Дмитрівна та Безпалько, Ольга Володимирівна та Гулевська-Черниш, А.В. та Басюк, Т.П. та Алєксєєнко, Т.Ф. та Бех, І.Д. та Болтівець, С.І. та Братусь, І.В. та Буніна, Л.І. та Ваховський, Л.Ц. та Веретенко, Тетяна Григорівна та Гужва, Т.М. та Жданович, Ю.М. та Журавель, Тетяна Василівна та Заверико, Наталія Віталіївна та Зимівець, Наталія Володимирівна та Караман, О.Л. та Кічук, Я.П. та Кияниця, З.П. та Ковальчук, Л.Г. та Кузьмінській, В.О. та Лактіонова, Галина Михайлівна та Лавренко, О.В. та Левченко, К.Б. та Лесина, Т.М. та Липський, І.А. та Лютий, В.П. та Лях, Тетяна Леонідівна та Лях, В.В. та Мардахаєв, Л.В. та Міщенко, Н.І. та Міщик, Л.І. та Окушко, Т.К. та Омельченко, С.О. та Песоцька, О.П. та Петрович, В.С. та Петрочко, Жанна Василівна та Пилипенко, О.І. та Пінчук, І.Н. та Поліщук, В.А. та Постолюк, Г.І. та Рижанова, А.О. та Савченко, Світлана Володимирівна та Сейко, Н.О. та Семигіна, Т.В. та Сидоров, В.М. та Терницька, С.В. та Тимошенко, Наталія Євгенівна та Харченко, Сергій Якович та Цюман, Тетяна Петрівна та Черная, К.І. та Чернуха, Надія Миколаївна та Юрків, Я.І. (2012) Енциклопедія для фахівців соціальної сфери Універсум, Севастополь. ISBN 978-966-8048-55-5

Лях, Тетяна Леонідівна та Авєльцева, Т.П. та Гулевська-Черниш, А.В. та Звєрєва, Ірина Дмитрівна та Зимівець, Наталія Володимирівна та Калініна, А.В. та Петрович, В.С. та Руда, О.В. та Румак, О.М. та Терницька, С.В. (2012) Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція : методичний посібник для виховної роботи з учнями з питань протидії торгівлі людьми (7 клас) ТОВ "Основа", Київ. ISBN 978-966-699-657-5

Лях, Тетяна Леонідівна та Бойчук, Н.І. та Грінчук, Н.М. та Зимівець, Наталія Володимирівна та Молочний, В.В. та Москвіна, Н.О. та Петрович, В.С. та Руда, О.В. та Румак, О.М. та Цюман, Тетяна Петрівна (2012) Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція : методичний посібник для виховної роботи з учнями з питань протидії торгівлі людьми (9 клас) ТОВ "Основа", Київ. ISBN 978-966-699-659-9

Лях, Тетяна Леонідівна та Журавель, Тетяна Василівна та Спіріна, Тетяна Петрівна та Тимошенко, Наталія Євгенівна та Сергеєва, Катерина Володимирівна та Бондаренко, Зоя Петрівна (2012) Менеджмент волонтерських груп від А до Я Версо-04, Київ. ISBN 978-966-8869-50-1

Лях, Тетяна Леонідівна та Журавель, Тетяна Василівна та Нікітіна, Ольга Михайлівна (2011) Рожеві окуляри: настільна просвітницько-профілактична гра Український фонд "Благополуччя дітей", Київ.

Лях, Тетяна Леонідівна та Малієнко, Ю.М. та Тимошенко, Наталія Євгенівна та Цюман, Тетяна Петрівна та Шелмакова, А.М. (2010) Професія. Кар`єра. Успіх Основа-Принт, Киев. ISBN 978-966-2044-48-5

Журавель, Тетяна Василівна та Лях, Тетяна Леонідівна та Нікітіна, Ольга Михайлівна (2010) Використання інтерактивних методів та мультфільмів у профілактиці ризикованої поведінки: методичний посібник для спеціалістів, які працюють з бездоглядними та безпритульними дітьми та підлітками СНІД Фонд Схід-Захід (AIDS Foundation East-West – AFEW), Київ.

Безпалько, Ольга Володимирівна та Журавель, Тетяна Василівна та Гурковська, Л.П. та Звєрєва, Ірина Дмитрівна та Зінченко, А.Г. та Калініна, А.В. та Ліщинська, О.А. та Лях, Тетяна Леонідівна та Осадча, В.Г. та Петрочко, Жанна Василівна та Савчук, І.В. та Скіпальська, Галина Богданівна та Сорокіна, Олена Анатоліївна та Удовенко, Ю.М. (2010) Комплексна допомога бездоглядним та безпритульним дітям Видавничий дім «Калита», Київ. ISBN 978-966-8879-69-2

Лях, Тетяна Леонідівна та Журавель, Тетяна Василівна та Скіпальська, Галина Богданівна та Лях, В.В. (2010) Просвітницько-профілактична програма тренінгових занять "Сходинки" Видавничий дім «Калита», Київ. ISBN 978-966-8879-75-3

Звєрєва, Ірина Дмитрівна та Безпалько, Ольга Володимирівна та Зимівець, Наталія Володимирівна та Петрочко, Жанна Василівна та Цюман, Тетяна Петрівна та Лях, Тетяна Леонідівна та Заверико, Наталія Віталіївна та Алєксєєнко, Т.Ф. та Бондаренко, Зоя Петрівна та Басюк, Т.П. та Буніна, Л.М. та Гулевська-Черниш, А.В. та Кичук, Я.В. та Ковальчук, Л.Г. та Лактіонова, Галина Михайлівна та Лесіна, Т.М. та Лютий, В.П. та Непочатова, Д.В. та Песоцька, О.П. та Петрович, В.С. та Сидоров, В.М. та Терницька, С.В. та Харченко, Сергій Якович (2009) Соціальна робота. Стислий таджицько-російський словник ТНУ, ЮНИСЕФ, Душанбе.

Безпалько, Ольга Володимирівна та Авельцева, Тетяна Павлівна та Басюк, Т.П. та Журавель, Тетяна Василівна та Зимівець, Наталія Володимирівна та Лях, Тетяна Леонідівна та Молочний, В.В. та Тіунова, О.В. та Радчук, Г.К. (2008) Основи громадського здоров'я: теорія і практика ВАТ "Патент", Ужгород. ISBN 978-966-8760-43-3

Лях, Тетяна Леонідівна та Безпалько, Ольга Володимирівна та Журавель, Тетяна Василівна та Цюман, Тетяна Петрівна та Лютий, В.П. та Петрович, В.С. та Закусило, О.Ю. та Захарченко, І.В. та Зимівець, Наталія Володимирівна (2007) Активні методи просвітницької діяльності у профілактиці ВІЛ/СНІДу та ризикованої поведінки : посібник для спеціалістів приймальників-розподільників, притулків для неповнолітніх та виховних колоній ТОВ „ДКБ „РОТЕКС”, Київ. ISBN 978-966-96825-0-5

Лях, Тетяна Леонідівна та Журавель, Тетяна Василівна та Безпалько, Ольга Володимирівна та Виноградова, О.А. та Лютий, В.П. (2004) Профілактика ВІЛ/СНІДу та ризикованої поведінки серед вихованців притулків для неповнолітніх Версо-04, Київ.

Лях, Тетяна Леонідівна та Безпалько, Ольга Володимирівна та Молочний, В.В. та Цюман, Тетяна Петрівна (2003) Усвідомлене батьківство як умова повноцінного розвитку дитини Добробут дітей та молоді: можливості соціальної роботи . Науковий світ, Київ.

Автореферат дисертації

Лях, Тетяна Леонідівна (2009) Соціально-педагогічна діяльність студентських волонтерських груп PhD thesis, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Навчально-методичні матеріали

Спіріна, Тетяна Петрівна та Лях, Тетяна Леонідівна (2017) Управлінська діяльність соціального педагога [Навчально-методичні матеріали]

Лях, Тетяна Леонідівна та Денисюк, Олена Миколаївна та Спіріна, Тетяна Петрівна та Тимошенко, Наталія Євгенівна та Журавель, Тетяна Василівна (2016) Сучасні стратегії надання соціальних послуг [Навчально-методичні матеріали]

Лях, Тетяна Леонідівна та Попова, Альона Олексіївна та Снітко, Марина Аркадіївна та Журавель, Тетяна Василівна та Сапіга, Світлана Володимирівна та Денисюк, Олена Миколаївна (2016) Тренерські студії [Навчально-методичні матеріали]

Першко, Галина Олексіївна та Лях, Тетяна Леонідівна та Фірсова, Ірина Миколаївна (2016) Управління соціальною роботою в Україні [Навчально-методичні матеріали]

Лях, Тетяна Леонідівна та Спіріна, Тетяна Петрівна та Фірсова, Ірина Миколаївна та Денисюк, Олена Миколаївна (2016) Актуальні педагогічні практики [Навчально-методичні матеріали]

Лях, Тетяна Леонідівна (2016) Технологія організації та активізації громад [Навчально-методичні матеріали]

Лях, Тетяна Леонідівна та Денисюк, Олена Миколаївна та Пожидаєва, О.В. та Тимошенко, Наталія Євгенівна (2016) Технології соціально-педагогічної діяльності [Навчально-методичні матеріали]

Лях, Тетяна Леонідівна та Бреус, Юлія Володимирівна та Грабовенко, Наталія Валеріївна та Денисюк, Олена Миколаївна та Пожидаєва, Оксана Володимирівна та Тимошенко, Наталія Євгенівна (2016) Школа професійної майстерності [Навчально-методичні матеріали]

Лях, Тетяна Леонідівна та Бреус, Юлія Володимирівна та Тимошенко, Наталія Євгенівна та Пожидаєва, О.В. та Грабовенко, Н.В. та Денисюк, Олена Миколаївна (2015) Школа професійної майстерності [Навчально-методичні матеріали]

Лях, Тетяна Леонідівна та Денисюк, Олена Миколаївна та Журавель, Тетяна Василівна та Сапіга, Світлана Володимирівна та Снітко, Марина Аркадіївна та Попова, Альона Олексіївна (2015) Тренерські студії [Навчально-методичні матеріали]

Лях, Тетяна Леонідівна та Денисюк, Олена Миколаївна та Спіріна, Тетяна Петрівна та Журавель, Тетяна Василівна та Тимошенко, Наталія Євгенівна (2015) Сучасні стратегії надання соціальних послуг [Навчально-методичні матеріали]

Денисюк, Олена Миколаївна та Лях, Тетяна Леонідівна та Спіріна, Тетяна Петрівна та Фірсова, Ірина Миколаївна (2015) Робоча програма навчальної дисципліни "Актуальні педагогічні практики" [Навчально-методичні матеріали]

Лях, Тетяна Леонідівна (2014) Методика проведення соціально-просвітницького тренінгу [Навчально-методичні матеріали]

Лях, Тетяна Леонідівна (2014) Соціальна експертиза [Навчально-методичні матеріали]

Лях, Тетяна Леонідівна (2014) Методика організації волонтерської діяльності [Навчально-методичні матеріали]

Авєльцева, Т.П. та Бойчук, Н.І. та Грінчук, Н.М. та Гулевська-Черниш, А.В. та Звєрєва, Ірина Дмитрівна та Зимівець, Наталія Володимирівна та Калініна, А.В. та Лях, Тетяна Леонідівна та Молочний, В.В. та Москвіна, Н.О. та Петрович, В.С. та Руда, О.В. та Румак, О.М. та Терницька, С.В. та Шелмакова, А.М. та Цюман, Тетяна Петрівна та Вайнола, Ренате Хейкієвна (2012) Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція : Програма виховної роботи з учнями з питань протидії торгівлі людьми [Навчально-методичні матеріали]

Лях, Тетяна Леонідівна та Журавель, Тетяна Василівна та Тимошенко, Наталія Євгенівна та Спіріна, Тетяна Петрівна та Снітко, Марина Аркадіївна та Брусенко, Олена Леонідівна та Скіпальська, Галина Богданівна та Сергеєва, Катерина Володимирівна (2012) Сходинки до здоров’я [Навчально-методичні матеріали]

Лях, Тетяна Леонідівна та Салюкова, В.Н. (2011) Твоє життя - твій вибір! [Навчально-методичні матеріали]

Лях, Тетяна Леонідівна та Безпалько, Ольга Володимирівна та Цюман, Тетяна Петрівна та Молочний, В.В. (2003) Усвідомлене батьківство як умова повноцінного розвитку дитини [Навчально-методичні матеріали]

Лях, Тетяна Леонідівна та Лях, В.В. та Зимівець, Наталія Володимирівна (2000) Моделювання та впровадження програм щодо формування здорового способу життя [Навчально-методичні матеріали]

Цей список був створений у Sat Feb 23 12:48:04 2019 EET.