Елементи, в яких відділ: "Інститути > Гуманітарний інститут > Кафедра перекладу" та рік: 2016

Вгору на рівень
Експорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Перейти до: G | L | P | S | К | Ш
Кількість елементів: 22.

G

Gladushyna, Raisa (2016) Внесок перекладознавства та іноземних мов у розвиток досліджень у сфері вищої освіти Proceedings of the International scientific and practical conference "Problems and perspectives in European education development". с. 165-167.

Golovnia, Alla та Shurma, Svitlana (2016) Переклад англомовних суфікасальних авіаційних термінів під час роботи на заняттях Proceedings: The seventh world congress “AVIATION IN THE XXI-st CENTURY”: Safety in Aviation and Space Technologies. 9.23-9.25.

L

Lu, Wei-lun та Kemmer, Suzanne та Shurma, Svitlana та Jiri, Rambousek (2016) Use of translation as a research method in contrastive cognitive poetics: Word formation in Jabberwocky and its Ukrainian translations Cognitive Linguistics in Brno 2016. с. 4-5.

P

Paliichuk, Elina та Shurma, Svitlana (2016) The Iconic Geometry of a Linguistically Effective Website English Discourse Studies in the Times of Change: Seventh Brno Conference on Linguistics Studies in English. с. 27.

Paliichuk, Elina та Shurma, Svitlana (2016) Framing social agenda in contemporary mass media Cognitive Linguistics in Brno 2016. с. 18-19.

S

Shurma, Svitlana та Lu, Wei-lun (2016) A cognitive poetic analysis of LIFE and DEATH in English and Ukrainian: a multiple-parallel-text approach to Hamlet's soliloquy Theatralia, 2 (19). с. 9-28. ISSN 1803-845X

К

Ковалинська, Інна Володимирівна (2016) Вимоги до професійних компетентностей викладача в контексті полікультурної освіти Scientific Journal «ScienceRise» (2/5(19). с. 36-40. ISSN 2313-6286

Ковалинська, Інна Володимирівна (2016) Поняття «полікультурність» та «мультикультурність» у науковому дискурсі Освітлогічний дискурс (1). с. 65-78. ISSN 2312-5829

Ковалинська, Інна Володимирівна (2016) Вимоги до професійних компетентностей викладача в контексті полікультурної освіти Scientific Journal «ScienceRise», 19 (2/5). с. 37-40. ISSN 2313-6286

Ковалинська, Інна Володимирівна (2016) Мультикультурна підготовка вчителів у Федеративній Республіці Німеччина Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія 10. Проблеми граматики і лексикології української мови (26(36)). с. 59-63. ISSN 2411-2135

Ковалинська, Інна Володимирівна (2016) Компетентнісний підхід до полікультурного навчання вчителів Вісник Національного технічного універитету України "Київський політехнчний інституту" (7). с. 37-43. ISSN 2307-1591

Ковалинська, Інна Володимирівна (2016) Соціо-економічні умови створення системи мультикультутрної освіти у країнах Західної Європи Virtus (6). с. 139-142. ISSN 2410-4388

Ковалинська, Інна Володимирівна (2016) Поняття «культура» в контексті мультикультурної освіти In: ХІІ міжнародна науково-практична конференція "Актуальні питання, проблеми та перспективи розвитку гуманітарного знання у сучасному інформаційному просторі: національний та інтернацілнальний аспекти", 30-31 травня 2016 р., Монреаль, Канада.

Ковалинська, Інна Володимирівна (2016) Основи мультикультуралізму в освіті західноєвропейських країн Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування. Серія:"Педагогіка, психологія, філософія" (239). с. 340-346. ISSN 2413-5321

Ковалинська, Інна Володимирівна (2016) Основи полікультурності освітньої системи Великобританії Вісник Національного авіаційного університету.Серія Педагогіка. Психологія (1 (8)). с. 51-56. ISSN 2411-264Х

Ковалинська, Інна Володимирівна (2016) До питання визначення термінології у дослідженнях полікультурної освіти в українському науковому дискурсі In: Всеукраїнська науково-практична конференція, присвячена 160-річчю від дня народження І.Франка, 07-08 квітня 2016 р., Київ, Національний університет біоресурсів та природокористування.

Ковалинська, Інна Володимирівна (2016) Самостійна робота в концепції розвитку освіти XXI століття In: Всеукраїнська науково-практична конференція "Гуманітарні, природничі та точні науки як фуддемент суспільного розвитку", 15-16 квітня 2016 р, Харків.

Ковалинська, Інна Володимирівна (2016) Перспективи стовренння сучасної системи самостійної роботи у навчальних закладах In: ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція "Наукова Україна: проблеми сучасності та перспективи майбутнього", 4-5 березня 2016 р., Харків.

Ковалинська, Інна Володимирівна (2016) Досвід мультикультурної освіти в країнах Західної Європи Modern scienyific researches and developments: theoretical value and practical results – 2016: materials of international scientific and practical conference (Bratislava, 15-16 March 2016), 1. с. 122-124. ISSN 978-617-696-440-7

Ш

Шурма, Світлана (2016) Адаптація при відтворенні англомовних мультимедійних рекламних повідомлень українською General and specialist translation/ interpretation: theory, methods, practice. с. 403-407. ISSN 978-617-646-343-6

Шурма, Світлана (2016) Поняття наративної стратегії у публіцистичному дискурсі Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Філологія» (22). с. 205-208. ISSN 2409-1154

Шурма, Світлана (2016) Прaгмaтичнi тa лiнгвiстичнi риси політичної прoмoви Микити Хрущова в україномовній періодиці Рідний край: Альманах Полтавського національного педагогічного університету (1(34)). с. 90-94. ISSN 2075-1222

Цей список був створений у Mon Feb 18 21:24:56 2019 EET.