Елементи, в яких відділ: "Інститути > Інститут мистецтв > Кафедра інструментально-виконавської майстерності" та рік: 2014

Вгору на рівень
Експорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Перейти до: Б | Г | Е | К | Л | М | П | С | Т | Х | Ц
Кількість елементів: 66.

Б

Беренбейн, Інеса Самійлівна (2014) Педагогічні принципи М. Лисенка в аспекті розвитку сучасної фортепіанної школи Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики ХХІ століття : матер. Міжнарод. наук.-практ. конф., 16–17 жовт. 2014 р.. с. 116-126.

Бутенко, Тетяна Максимівна та Сахарова, Лідія Олександрівна (2014) Формування звукотворчої волі студента у процесі інструментальної підготовки Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова . Серія №14. Теорія і методика мистецької освіти. Випуск 16 (21) Частина 1 (16(21)).

Г

Гаркуша, Людмила Іванівна та Економова, Ольга Серафимівна (2014) Формування інструментально-виконавського досвіду майбутнього вчителя музичного мистецтва Київський університет імені Бориса Грінченка.

Гаркуша, Людмила Іванівна (2014) Виховання самостійності майбутнього вчителя музики у класі фортепіано Ars musicae: музично-освітологічний дискурс № І. с. 78-81.

Е

Економова, Ольга Серафимівна (2014) Духовність і професійна культура майбутнього вчителя музики Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики ХХІ століття : матер. Міжнарод. наук.-практ. конф., 16–17 жовт. 2014 р.. с. 358-365.

Економова, Ольга Серафимівна (2014) «Додатковий музичний інструмент (фортепіано)» [Навчально-методичні матеріали]

Економова, Ольга Серафимівна (2014) «Основний музичний інструмент – фортепіано» [Навчально-методичні матеріали]

Економова, Ольга Серафимівна (2014) Духовність і професійна культура майбутнього вчителя музики Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики ХХІ століття : матер. Міжнарод. наук.-практ. конф., 16–17 жовт. 2014 р.. с. 358-365.

Економова, Ольга Серафимівна (2014) Професійна самореалізація особистості в межах фахової музично-педагогічної підготовки Наукові записки: (збірник наукових статей)/М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т імені М.П.Драгоманова, 2014. – Вип. СXX (120). – 290 с. – (Серія педагогічні та історичні науки). с. 40-50. ISSN 2310-371X

Економова, Ольга Серафимівна (2014) Компетентнісний підхід та інноваційні технології професійної мистецької освіти у формуванні виконавських умінь та навичок майбутнього вчителя музики Наукові записки: (збірник наукових статей)/М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т імені М.П.Драгоманова, 2014. – Вип. СXXІІ (122). – 274 с. – (Серія педагогічні та історичні науки). с. 43-49. ISSN 2310-371X

Економова, Ольга Серафимівна (2014) Методичні засади музично-виконавської підготовки майбутніх учителів музики на основі інтеграційного підходу Ars musicae: музично-освітологічний дискурс № І. с. 73-77.

К

Касьянов, Валентин Васильович (2014) Романс "Стоять дерева золоті" Педагогічний репертуар вокаліста. Сучасні романси та романси з кінофільмів : хрестоматія/ Р. Г. Шаповалова, А. А. Хлопотова. с. 6. ISSN 978-966-7548-97-1

Касьянов, Валентин Васильович (2014) Романс "Мені з тобою добре" Педагогічний репертуар вокаліста. Сучасні романси та романси з кінофільмів : хрестоматія/ Р. Г. Шаповалова, А. А. Хлопотова. с. 66-67. ISSN 978-966-7548-97-1

Коваленко, Владислав Вікторович (2014) Особливості формування особистісних якостей майбутнього вчителя музичного мистецтва у процесі інструментально-виконавської підготовки Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики ХХІ століття : матер. Міжнарод. наук.-практ. конф., 16–17 жовт. 2014 р.. с. 607-613.

Коваленко, Владислав Вікторович (2014) Особливості формування особистісних якостей майбутнього вчителя музичного мистецтва у процесі інструментально-виконавської підготовки Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики ХХІ століття : матер. Міжнарод. наук.-практ. конф., 16–17 жовт. 2014 р.. с. 607-613.

Корзун, Валентина Володимирівна (2014) Художня інтерпретація музичних творів як вищий щабель виконавської майстерності Наукові записки: (збірник наукових статей)/М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т імені М.П.Драгоманова, 2014. – Вип. СXX (120). – 290 с. – (Серія педагогічні та історичні науки). с. 74-79. ISSN 2310-371X

Корзун, Валентина Володимирівна (2014) Музично-виконавська майстерність як провідний метод формування професійних якостей майбутніх викладачів музики Наукові записки: (збірник наукових статей)/М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. пед. ун-т імені М.П.Драгоманова, 2014. – Вип. СХІХ (119). – 257 с. – (Серія педагогічні та історичні науки).. с. 94-100. ISSN 2310-371

Куришев, Євген Володимирович (2014) РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ОСНОВНИЙ МУЗИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТ [Навчально-методичні матеріали]

Куришев, Євген Володимирович (2014) Фортепіанне мистецтво в сучасному світі: ракурс міжнародного конкурсу піаністів пам'яті Володимира Горовиця Дослідження.Досвід.Спогади: зб. наук. і наук.–метод. пр. (10). с. 77-85. ISSN 978-966-11-0481

Куришев, Євген Володимирович (2014) Музичне грінченкознавство: сучасний стан та перспективи наукових досліджень «Я йшов туди, де гуркіт праці чути…» (до 150-річчя від дня народження Бориса Грінченка) : матер. Всеукр. наук.- практич. конференції (VI Грінченківські читання), (22 січня 2014 року, м. Київ). с. 197-203.

Куришев, Євген Володимирович (2014) Міжнародний конкурс піаністів пам’яті Володимира Горовиця у культурно-мистецькому просторі України Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики ХХІ століття : матер. Міжнарод. наук.-практ. конф., 16–17 жовт. 2014 р.. с. 290-297.

Л

Лабінцева, Лариса Павлінвна (2014) Концертна діяльність як показник виконавської майстерності музикантів Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики ХХІ століття : матер. Міжнарод. наук.-практ. конф., 16–17 жовт. 2014 р.. с. 297-303.

Ляшенко, Ольга Дмитрівна (2014) Інклюзивна мистецька освіта: інноваційна проблема ХХІ ст. Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики ХХІ століття : матер. Міжнарод. наук.-практ. конф., 16–17 жовт. 2014 р.. с. 483-491.

Ляшенко, Ольга Дмитрівна (2014) Методи інтерпретації музичних творів як засіб мистецького навчання майбутніх вчителів музичного мистецтва Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. (133). с. 154-160. ISSN 978-7406-57-8

М

Малахова, Маргарита Олександрівна (2014) Основні принципи організації діяльності навчального народно-інструментального ансамблю у вищому навчальному закладі Освітологічний дискурс : електронне наукове фахове видання..

Малахова, Маргарита Олександрівна (2014) Ціннісна складова професійно-особистісних якостей учителя музики Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики ХХІ століття : матер. Міжнарод. наук.-практ. конф., 16–17 жовт. 2014 р. с. 399-405.

Малахова, Маргарита Олександрівна (2014) ОРКЕСТРОВИЙ КЛАС [Навчально-методичні матеріали]

Малахова, Маргарита Олександрівна (2014) Ціннісна складова професійно-особистісних якостей учителя музики Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики ХХІ століття : матер. Міжнарод. наук.-практ. конф., 16–17 жовт. 2014 р.. с. 399-405.

Малахова, Маргарита Олександрівна (2014) Ансамблеве музикування як засіб оптимізації мотиваційної сфери студентів до навчально-професійної діяльності In: Aktualne naukowe problemy. Rozpatrzenie,decyzja, praktyka(Міжнар. наук.-практ. конф)), 29.06.2014, Вроцлав, Польша.

Мастерських, Олександр Миколайович (2014) РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ВІДЕО-ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ [Навчально-методичні матеріали]

П

Пляченко, Тетяна Миколаївна (2014) «NEW BAYAN WAVE» ЗАПРОШУЄ Джаз. с. 6-7.

Пляченко, Тетяна Миколаївна (2014) Формування інструментально-виконавської компетентності майбутнього вчителя музичного мистецтва у процесі фахової підготовки Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики XXI століття. с. 61-69.

Пляченко, Тетяна Миколаївна (2014) Особливості впровадження компетентнісного підходу у професійній підготовці майбутнього вчителя музичного мистецтва Наукові записки. с. 50-57.

Пляченко, Тетяна Миколаївна (2014) Методична підготовка магістрантів музичного мистецтва в умовах університетської освіти Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова.

Пляченко, Тетяна Миколаївна (2014) Формування інструментально-виконавської компетентності майбутнього вчителя музичного мистецтва у процесі фахової підготовки Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики ХХІ століття : матер. Міжнарод. наук.-практ. конф., 16–17 жовт. 2014 р.. с. 61-69.

Пляченко, Тетяна Миколаївна (2014) РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ КОНЦЕРТМЕЙСТЕРСЬКИЙ КЛАС [Навчально-методичні матеріали]

Пляченко, Тетяна Миколаївна (2014) Робоча програма навчальної дисципліни "Методика викладання сольного співу" [Навчально-методичні матеріали]

Пляченко, Тетяна Миколаївна (2014) Робоча програма навчального спецкурсу "Методика викладання вокалу" [Навчально-методичні матеріали]

Пляченко, Тетяна Миколаївна (2014) Робоча програма навчального спецкурсу "Основи виконавської майстерності інструменталіста" [Навчально-методичні матеріали]

Пляченко, Тетяна Миколаївна (2014) Програма державного екзамену з дисципліни "Основний музичний інструмент" [Навчально-методичні матеріали]

Пляченко, Тетяна Миколаївна (2014) Програма державного екзамену з дисципліни "Основний музичний інструмент" [Навчально-методичні матеріали]

Пляченко, Тетяна Миколаївна (2014) Програма комплексного кваліфікаційного екзамену зі спеціалізації «Викладання музичного інструмента» [Навчально-методичні матеріали]

Пляченко, Тетяна Миколаївна (2014) Програма державного екзамену с дисципліни "Основний музичний інструмент" (окр "бакалавр" заочної форми навчання) [Навчально-методичні матеріали]

Полянский, Вячеслав Анварович та Полянский, Тимур Вячеславович (2014) Доба реґтайму Нова книга, Вінниця.

Полянский, Вячеслав Анварович та Полянский, Тимур Вячеславович (2014) Реґтайм і музика академічної традиції Джаз (4-6). с. 20-27.

С

Салан, Катерина Олександрівна (2014) Робоча програма навчальної дисципіни "ОСНОВИ ЗВУКОРЕЖИСУРИ"1 ч [Навчально-методичні матеріали] (Неопубліковано)

Салан, Катерина Олександрівна (2014) РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "ОСНОВИ РЕЖИСЕРСЬКОЇ МАЙСТЕРНОСТІ" 1,2 ч. [Навчально-методичні матеріали]

Салан, Катерина Олександрівна (2014) РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ МУЗИЧНО-ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ [Навчально-методичні матеріали]

Салан, Катерина Олександрівна (2014) Робоча програма навчальної дисципліни "ОСНОВИ ЗВУКОРЕЖИСУРИ"2ч [Навчально-методичні матеріали]

Салан, Катерина Олександрівна (2014) Робоча програма навчальної дисципліни "Вбудовані додатки до музичних програм" 1,2 ч. [Навчально-методичні матеріали]

Салан, Катерина Олександрівна (2014) Робоча програма навчальної дисципліни "Мастеринг" 1,2 ч. [Навчально-методичні матеріали]

Салан, Катерина Олександрівна (2014) Робоча програма навчальної дисципліни "Мультимедійні технічні засоби навчання" [Навчально-методичні матеріали]

Салан, Катерина Олександрівна (2014) Робоча програма навчальної дисципліни "Основи мультимедійного інструментознавства" [Навчально-методичні матеріали]

Салан, Катерина Олександрівна (2014) Робоча програма навчальної дисципліни "Музично-інформаційні технології" [Навчально-методичні матеріали]

Сахарова, Лідія Олександрівна (2014) Основний музичний інструмент: домра [Навчально-методичні матеріали]

Свириденко, Н.С. (2014) Одесіана Антона Рубінштейна — погляд через століття Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики ХХІ століття : матер. Міжнарод. наук.-практ. конф., 16–17 жовт. 2014 р.. с. 237-244.

Свириденко, Наталія Сергіївна (2014) Формування фортепіанної культури Австрії ХІХ століття в контексті удосконалень віденської механіки Искусствоведение в контексте других наук в Росии и за рубежом. Паралели и взаимодействия: сборник материалов тМеждународной научной конференции 14-19 апреля 2014 года. с. 464-471. ISSN 978-5-519-01807-4

Свириденко, Наталія Сергіївна (2014) Клавесинне виконавство в музичній культурі сучасності Studiul artelor si culturologie: istorie, teorie, practica / Acad. de Muz., Teatru şi Arte Plastice ; col. red.: Victoria Melnic (red.-şef ) [et al.]. – Chişinău : Grafema Libris, 2014 (2(22)). с. 26-31. ISSN 2345-1408

Стрельченко, Костянтин Мартинович (2014) Практичний курс естрадно-джазового акомпанементу для баяна та акордеона НМЦ видавничої діяльності Київського університету імені Бориса Грінченка, Київ.

Стрельченко, Костянтин Мартинович (2014) Основний музичний інструмент: баян та акордеон [Навчально-методичні матеріали] (Неопубліковано)

Т

Тітович, Валерій Іванович (2014) Особливості динаміки в клавірних творах Й.С.Баха Науковий часопис, 2 (16(21)). с. 220-223.

Тітович, Валерій Іванович та Лисіна, Н.І. (2014) Передумови виникнення англійської вірджинальної школи Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики ХХІ століття : матер. Міжнарод. наук.-практ. конф., 16–17 жовт. 2014 р.. с. 194-200.

Х

Ходоровський, Володимир Ісаакович (2014) Теоретичні основи формування виконавської майстерності майбутнього вчителя музики в процесі фахової підготовки Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики ХХІ століття : матер. Міжнарод. наук.-практ. конф., 16–17 жовт. 2014 р.. с. 691-697.

Ходоровський, Володимир Ісаакович (2014) ОСНОВНІ МЕТОДИ ПЕРВИННОГО ОЗНАЙОМЛЕННЯ З МУЗИЧНИМ ТВОРОМ В ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИКИ In: Мистецька освіта в україні:проблеми теорії і практики.

Ц

Цимбал, Сергій Вікторович (2014) Робоча програма навчальної дисципліни " Мультимедійні технічні засоби навчання" 1 ч [Навчально-методичні матеріали]

Цимбал, Сергій Вікторович (2014) РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "МУЛЬТИМЕДІЙНІ ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ НАВЧАННЯ" 2ч [Навчально-методичні матеріали]

Цей список був створений у Mon Feb 18 17:07:27 2019 EET.