Елементи, в яких відділ: "Інститути > Інститут мистецтв > Кафедра інструментально-виконавської майстерності" та рік: 2016

Вгору на рівень
Експорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Перейти до: Б | В | Г | Е | З | К | Л | П | С | Т | Х | Ц | Ч
Кількість елементів: 104.

Б

Беренбейн, Інеса Самійлівна (2016) Валентин Костенко:біографічна реконструкція постаті митця Українське музикознавство (42). с. 92-107.

Борисова, Світлана Володимирівна та Плохотнюк, Олександр Сергійович (2016) Ціннісний потенціал українського національного музичного образу Науковий журнал «ScienceRise» (2/5). с. 10-14. ISSN 2313-8416 (Online), 2313-6286 (Print)

В

Василевич, М. О. (2016) Формування досвіду сценічної витримки виконавців-інструменталістів у системі професійної мистецької освіти Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики ХХІ століття : матер. II Міжнарод. наук.-практ. конф., 14—15 квіт. 2016 р.. с. 508-519.

Г

Гаркуша, Людмила Іванівна (2016) Робоча програма навчальної дисципліни «Концертмейстерський клас» [Навчально-методичні матеріали]

Гаркуша, Людмила Іванівна (2016) Виконавська інтерпретація музичних творів у структурі професійної підготовки майбутнього педагога-музиканта Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики ХХІ століття : матер. II Міжнарод. наук.-практ. конф., 14—15 квіт. 2016 р.. с. 520-529.

Гаркуша, Людмила Іванівна (2016) Концертмейстерський клас [Навчально-методичні матеріали]

Гаркуша, Людмила Іванівна (2016) Самостійна робота майбутнього вчителя музичного мистецтва у процесі концертно-виконавської та педагогічної практики Музичне мистецтво в освітологічному дискурсі : науковий журнал (1). с. 89-93.

Гаркуша, Людмила Іванівна та Економова, Ольга Серафимівна (2016) Виконавська інтерпретація музичних творів у структурі професійної підготовки майбутнього педагога-музиканта Професійна мистецька освіта і художня культура виклики ХХІ століття: матер. Міжнарод. наук.-практ. конф., 14–15 квітня. 2016 р., С. 520-528.. с. 520-528.

Глущук, Тетяна Володимирівна та Зінська, Тетяна Володимирівна (2016) Робоча програма «Виробнича (педагогічна) практика» (ХІ семестр) для студентів галузі знань 0202 «Мистецтво» спеціальності 8.02020401 «Музичне мистецтво» [Навчально-методичні матеріали]

Глущук, Тетяна Володимирівна та Зінська, Тетяна Володимирівна (2016) Робоча програма з дисципліни «Історія вокального мистецтва» для студентів галузі знань 0202 «Мистецтво» напряму підготовки 6.020204 «Музичне мистецтво» професійного спрямування «Сольний спів» першого (бакалаврського) освітнього рівня. [Навчально-методичні матеріали]

Е

Економова, Ольга Серафимівна (2016) «Додатковий музичний інструмент» (I курс) [Навчально-методичні матеріали]

Економова, Ольга Серафимівна (2016) Додатковий музичний інструмент (ІІ курс) [Навчально-методичні матеріали]

Економова, Ольга Серафимівна (2016) "Додатковий музичний інструмент" (III-IV курс) [Навчально-методичні матеріали]

Економова, Ольга Серафимівна (2016) Робоча програма навчальної дисципліни «Додатковий музичний ін-струмент» [Навчально-методичні матеріали]

Економова, Ольга Серафимівна (2016) «Додатковий музичний інструмент» III курс [Навчально-методичні матеріали]

Економова, Ольга Серафимівна (2016) «Основний музичний інструмент. Фортепіано» (1 курс) [Навчально-методичні матеріали]

Економова, Ольга Серафимівна (2016) «Основний музичний інструмент. Фортепіано» (II курс) [Навчально-методичні матеріали]

Економова, Ольга Серафимівна (2016) «Основний музичний інструмент. Фортепіано» (I курс) [Навчально-методичні матеріали]

Економова, Ольга Серафимівна (2016) «Основний музичний інструмент. Фортепіано» (III-IV курси) [Навчально-методичні матеріали]

Економова, Ольга Серафимівна (2016) «Основний музичний інструмент. Фортепіано» (на базі ОР «Молодший спеціаліст» III-IVкурси) [Навчально-методичні матеріали]

Економова, Ольга Серафимівна (2016) Інтеграція дисциплін музично-виконавського циклу у професійній підготовці майбутніх учителів музичного мистецтва Музичне мистецтво в освітологічному дискурсі : науковий журнал (1). с. 85-88.

Економова, Ольга Серафимівна та Гаркуша, Людмила Іванівна (2016) Підготовка майбутніх учителів музичного мистецтва до професійної діяльності In: Підготовка майбутніх учителів музичного мистецтва до професійної діяльності. Рекомендовано до друку Вченою радою Київського університету імені Бориса Грінченка, Київ.

З

Зінська, Тетяна Володимирівна (2016) Робоча програма навчальної дисципліни «Історія вокального мистецтва» [Навчально-методичні матеріали]

Зінська, Тетяна Володимирівна (2016) Музичні конкурси та фестивалі в контексті соціокультурного проектування в україні кінця ХХ — початку ХХІ століття Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики ХХІ століття : матер. II Міжнарод. наук.-практ. конф., 14—15 квіт. 2016 р.. с. 384-395.

Зінська, Тетяна Володимирівна та Глущук, Тетяна Володимирівна (2016) Музично-виконавське мистецтво як об’єкт дослідження українського мистецтвознавства Культура і Сучасність, 1 (1). с. 87-91. ISSN 2226-0285

К

Касьянов, Валентин Васильович (2016) SUITE IN SWING для саксофона з оркестром /Клавір/ Рекомендовано до друку Вченою радою Київського університету імені Бориса Грінченка.

Касьянов, Валентин Васильович (2016) Робоча програма навчальної дисципліни «Оркестровий клас» Галузь знань 0202 «Мистецтво» Напрям підготовки 6.020204 «Музичне мистецтво» Освітній рівень – перший (бакалаврський) (На базі ОР «Молодший спеціаліст») [Навчально-методичні матеріали]

Касьянов Валентин Васильович (2016) Калинові сльози Пісня-реквієм 1744913572.

Касьянов Валентин Васильович (2016) Побачення з Києвом 1744913572.

Касьянов Валентин Васильович (2016) Київська баркарола 1744913572.

Касьянов Валентин Васильович (2016) Київське танго 1744913572.

Кифенко, Анна Миколаївна (2016) Робоча навчальна програма для студентів спеціальності " Музичне мистецтво" групи 2 ММ [Навчально-методичні матеріали]

Кифенко, Анна Миколаївна (2016) Робоча навчальна програма для студентів спеціальності "Музичне мистецтво" групи 1ММ [Навчально-методичні матеріали]

Кифенко, Анна Миколаївна (2016) Робоча навчальна програма "Хорознавство та хорове аранжування" спеціальності "музичне мистецтво" групи 4мм [Навчально-методичні матеріали]

Корзун, Валентина Володимирівна (2016) Формування здібності до музично-інтонаційних узагальнень Наукові записки: (збірник наукових статей)/М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т імені М.П.Драгоманова, 2016. – Вип. СXXІХ (129). – 292 с. – (Серія педагогічні та історичні науки). с. 86-93. ISSN 2310-371X

Корзун, Валентина Володимирівна (2016) Проблемне навчання у формуванні професійно-творчого мислення студента-музиканта Наукові записки: (збірник наукових статей)/М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т імені М.П.Драгоманова, 2016. – Вип. СXХX (130). – 183 с. – (Серія педагогічні та історичні науки). с. 72-79. ISSN 2310-371X

Корзун, Валентина Володимирівна та Економова, Ольга Серафимівна (2016) Робоча програма навчальної дисципліни "Фортепіано" І курс [Навчально-методичні матеріали]

Корзун, Валентина Володимирівна та Економова, Ольга Серафимівна (2016) Робоча програма навчальної дисципліни "Фортепіано" ІІ курс [Навчально-методичні матеріали]

Корзун, Валентина Володимирівна та Економова, Ольга Серафимівна (2016) Робоча програма навчальної дисципліни "Фортепіано" ІІІ-IV курс [Навчально-методичні матеріали]

Куришев, Євген Володимирович (2016) Імпровізації в джазових тонах Джаз. с. 3-4.

Куришев, Євген Володимирович (2016) Інструментально-виконавська підготовка студентів: перспективи вдосконалення Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики ХХІ століття : матер. II Міжнарод. наук.-практ. конф., 14—15 квіт. 2016 р.. с. 601-607.

Куришев Є.В., Куришева Л.К (2016) "Теорія та практика музично-естетичного виховання за системою К.О.Орфа Частина 1" 67623.

Куришев, Євген Володимирович (2016) Музично-виконавське мистецтво в культурному сьогоденні Києва Музичне мистецтво в освітологічному дискурсі : науковий журнал (1). с. 67-70.

Куришев, Євген Володимирович (2016) Інструментально-педагогічний практикум [Навчально-методичні матеріали]

Куришев, Євген Володимирович (2016) Інструментально-педагогічний практикум (другий магістерський рівень) [Навчально-методичні матеріали]

Куришев, Євген Володимирович (2016) Музичний інструмент "Фортепіано" [Навчально-методичні матеріали]

Куришев, Євген Володимирович (2016) Робоча програма навчальної дисципліни "Музичний інструмент" [Навчально-методичні матеріали]

Куришев, Євген Володимирович (2016) Джаз і класика на сцені університету Джаз, 59 (3). с. 22-27.

Куришев Євген Володимирович (2016) Навчальний посібник "Музичний архів Бориса Грінченка" 67602.

Куришев, Євген Володимирович та Ляшенко, Ольга Дмитрівна (2016) Робоча програма навчальної дисципліни "Музичний інструмент" [Навчально-методичні матеріали]

Л

Лабінцева, Лариса Павлінвна (2016) Формування медіа-компетентності майбутніх учителів музичного мистецтва Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики ХХІ століття : матер. II Міжнарод. наук.-практ. конф., 14—15 квіт. 2016 р.. с. 607-613.

Ляшенко, Ольга Дмитрівна (2016) Організація творчої художньо-педагогічної діяльності майбутніх педагогів - музикантів Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова . Серія №14. Теорія і методика мистецької освіти. Випуск 20 (25) (20). с. 59-66.

Ляшенко, Ольга Дмитрівна (2016) Медіа-освіта як складова освітнього процесу у вищому мистецькому навчальному закладі Музичне мистецтво в освітологічному дискурсі : науковий журнал (1). с. 80-84.

Ляшенко, Ольга Дмитрівна (2016) Робоча програма Виробнича (педагогічна) практика (ХІ семестр) Галузь знань – 0202 «Мистецтво» Спеціальність – 8.02020401 «Музичне мистецтво» Додаткова спеціалізація – «Викладач музичного інструмента» Освітній рівень – другий (магістерський) [Навчально-методичні матеріали]

Ляшенко, Ольга Дмитрівна та Плохотнюк, Олександр Сергійович (2016) Виробнича(зі спеціалізації) практика [Навчально-методичні матеріали]

П

Плохотнюк, Олександр Сергійович (2016) Специфіка впливу музично-виконавської діяльності на формування професійно ціннісних орієнтацій студентів музичних спеціальностей Scientific Journal «ScienceRise» (2/5). с. 51-54. ISSN 2313-6286

Плохотнюк, Олександр Сергійович (2016) Визначення педагогічних умов формування професійно-ціннісних орієнтацій студентів мистецько-педагогічних спеціальностей у процесі музично-виконавської діяльності Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. – Серія: Педагогічні науки. (143). с. 66-70. ISSN 978-966-7406-57-8

Плохотнюк, Олександр Сергійович та Борисова, Світлана Володимирівна (2016) Музично-виконавська складова професійної підготовки майбутніх фахівців-музикантів (аксіологічний аспект) Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка (2 (299). с. 34-39. ISSN 2227-2844

Плохотнюк, Олександр Сергійович та Ляшенко, Ольга Дмитрівна (2016) Робоча програма «Виробнича (зі спеціалізації) практика» для студентів галузі знань 0202 «Мистецтво» спеціальності 8.02020401 «Музичне мистецтво» додаткової спеціалізації «Викладання музичного інструмента» другого (магістерського) освітнього рівня [Навчально-методичні матеріали]

Плохотнюк, Олександр Сергійович та Ляшенко, Ольга Дмитрівна (2016) Робоча програма «Виробнича (зі спеціалізації) практика» для студентів галузі знань 0202 «Мистецтво» спеціальності 8.02020401 «Музичне мистецтво» додаткової спеціалізації «Викладання музичного інструмента» другого (магістерського) освітнього рівня [Навчально-методичні матеріали]

Плохотнюк, Олександр Сергійович та Маліченко, Наталія Євгеніївна (2016) Творчість В. Квітки в контексті функціонування народного самодіяльного дівочого духового оркестру "Роксолана" Історія становлення та перспективи розвитку духової музики в контексті національної культури України та зарубіжжя (8). с. 80-87. ISSN 978-966-416-434-1

Полянский, Вячеслав Анварович (2016) Фортепіано в джазі Джаз (1). с. 24-29.

Полянський, В.А. (2016) Джазовий піанізм у контексті стильових тенденцій фортепіанного виконавства ХХ ст. Музичне мистецтво в освітологічному дискурсі : науковий журнал (1). с. 40-45.

С

Салан, Катерина Олександрівна (2016) Робоча програма навчальної дисципліни «Мультимедійні технічні засоби навчання» [Навчально-методичні матеріали]

Салан, Катерина Олександрівна (2016) Робоча програма навчальної дисципліни «Основи звукозапису» (на базі ОКР «Молодший спеціаліст») [Навчально-методичні матеріали]

Салан, Катерина Олександрівна (2016) Робоча програма навчальної дисципліни «Основи звукорежисури» [Навчально-методичні матеріали]

Салан, Катерина Олександрівна (2016) Основи звукорежисури: робоча програма навчальної дисципліни [Навчально-методичні матеріали]

Салан, Катерина Олександрівна (2016) Ікт в галузі музичного мистецтва: Робоча програма навчальної дисципліни [Навчально-методичні матеріали]

Салан, Катерина Олександрівна (2016) Мультимедійні технічні засоби навчання: робоча програма навчальної дисципліни [Навчально-методичні матеріали]

Салан, Катерина Олександрівна (2016) Основи режисури та монтажу відеокліпів: робоча програма навчальної дисципліни [Навчально-методичні матеріали]

Салан, Катерина Олександрівна (2016) Основи звукорежисури: робоча програма навчальної дисципліни [Навчально-методичні матеріали]

Салан, Катерина Олександрівна (2016) Основи звукорежисури: робоча програма навчальної дисципліни [Навчально-методичні матеріали]

Салан, Катерина Олександрівна та Цимбал, Сергій Вікторович (2016) Гітара – крок за кроком: навчально-репертуарний посібник для гітаристів-початківців друкарня ТОВ "Тонар", Київ.

Сахарова, Лідія Олександрівна (2016) Робоча програма навчальної дисципліни . Основний музичний інструмент "Домра.Гітара 1курс". [Навчально-методичні матеріали]

Сахарова, Лідія Олександрівна (2016) Робоча програма навчальної дисципліни. основний музичний інструмент Домра.Гітара.ІІ курс [Навчально-методичні матеріали]

Сахарова, Лідія Олександрівна (2016) Робоча програма навчальної дисципліни.основний музичний інструмент.Домра.гітара.ІІІ-ІV курс [Навчально-методичні матеріали]

Сахарова, Лідія Олександрівна (2016) Робоча програма навчальної дисципліни. Музичний інструмент. Домра. Гітара. магістратура І курс [Навчально-методичні матеріали]

Сахарова, Лідія Олександрівна (2016) Робоча навчальна програма з музичного інструменту. Домра. Гітара. ІІ курс, магістратура [Навчально-методичні матеріали]

Сахарова, Лідія Олександрівна (2016) Робоча навчальна програма Оркестровий клас, І курс [Навчально-методичні матеріали]

Сахарова, Лідія Олександрівна (2016) Робоча навчальна програма оркестровий клас ІІ курс [Навчально-методичні матеріали]

Сахарова, Лідія Олександрівна (2016) Робоча програма навчальної дисципліни Оркестровий клас ІІІ-ІV курс [Навчально-методичні матеріали]

Свириденко, Наталія Сергіївна (2016) Music for a while Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики ХХІ століття : матер. II Міжнарод. наук.-практ. конф., 14—15 квіт. 2016 р.. с. 444-453.

Свириденко, Наталія Сергіївна (2016) Домашня академія Леся Українка і родина Косачів в історії та культурі України та Волині (57). с. 160-164.

Свириденко, Наталія Сергіївна (2016) Музика з майбутнього в сучасність In: Invatamantul artistic dimensiuni culturale, 22.04.2016.

Свириденко, Наталія Сергіївна (2016) Лесин рояль Музичне мистецтво в освітологічному дискурсі : науковий журнал (1). с. 50-55.

Соболь, Наталія Віталіївна (2016) Евристичні методи формування художньо-творчої толерантності майбутнього вчителя музики Духовність особистості в системі мистецької освіти: збірка праць наукової школи доктора педагогічних наук, професора О.М. Олексюк. (2). с. 117-121.

Сподаренко, Віктор Михайлович (2016) Неоромантичні риси акордеонно-баянної творчості А.Білошицького Виконавське музикознавство. Науковий вісник (22). с. 330-342.

Стрельченко, Костянтин Мартинович (2016) Робоча програма навчальної дисциплини. Основний музичний інструмент. Баян. Акордеон. (III, IV курс) [Навчально-методичні матеріали]

Стрельченко, Костянтин Мартинович (2016) Основний музичний інструмент. Баян. Акордеон. [Навчально-методичні матеріали]

Стрельченко, Костянтин Мартинович (2016) Основний музичний інструмент.Баян. Акордеон. [Навчально-методичні матеріали]

Т

Тітович, Валерій Іванович (2016) Витоки французької клавірної школи Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики ХХІ століття : матер. II Міжнарод. наук.-практ. конф., 14—15 квіт. 2016 р.. с. 92-99.

Х

Ходоровський, Володимир Ісаакович (2016) Використання сучасних комп’ютерних технологій у системі інструментально-виконавської підготовки студентів Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики ХХІ століття : матер. II Міжнарод. наук.-практ. конф., 14—15 квіт. 2016 р.. с. 713-720.

Ходоровський, Володимир Ісаакович (2016) Фортепіанні сонати Л.В. Бетховена: принципи редагування О.Б. Гольденвейзера Музичне мистецтво в освітологічному дискурсі : науковий журнал (1). с. 62-66.

Ц

Цимбал, Сергій Вікторович (2016) Робоча програма навчальної дисципліни «Музично-інформаційні технології» (на базі ОКР «Молодший спеціаліст») [Навчально-методичні матеріали]

Цимбал, Сергій Вікторович (2016) Робоча програма навчальної дисципліни «Музично-інформаційні технології» [Навчально-методичні матеріали]

Цимбал, Сергій Вікторович (2016) Робоча програма навчальної дисципліни «Основи мультимедійного інструментознавства» (на базі ОКР «Молодший спеціаліст») [Навчально-методичні матеріали]

Цимбал, Сергій Вікторович (2016) Робоча програма навчальної дисципліни «Основи мультимедійного інструментознавства» [Навчально-методичні матеріали]

Цимбал, Сергій Вікторович (2016) [Навчально-методичні матеріали]

Цимбал, Сергій Вікторович (2016) Основи комп’ютерного аранжування та звукозапису:робоча програма навчальної дисципліни [Навчально-методичні матеріали]

Ч

Чернета, Тетяна Олександрівна (2016) Методична спадщина А.Ф. Омельченка Мистецтвознавчі записки Випуск 29 (29). с. 168-174. ISSN 2226-2180

Чернета, Тетяна Олександрівна (2016) Методична спадщина А.Ф. Омельченка Мистецтвознавчі записки Випуск 29. с. 168-174. ISSN 2226-2180

Чернета, Тетяна Олександрівна (2016) Виконавські конкурси і фестивалі як фактор розширення репертуару на прикладі Всеукраїнського фестивалю бандуристів-композиторів «Бандура дарує натхнення») In: Культурно-мистецькі обрії - 2016, лютий 2016 року, Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв.

Чернета, Тетяна Олександрівна (2016) Харківські бандури з фонду Дніпропетровського національного історичного музею Традиційна бандура: минуле, сучасне, майбутнє. с. 106-111.

Чернета, Тетяна Олександрівна (2016) Листи А. Ф. Омельченка з приватних архівів Мистецька освіта і культура України: євроінтеграційний вектор. с. 126-129. ISSN 978-966-452-231-8

Цей список був створений у Thu Mar 21 10:31:16 2019 EET.