Елементи, в яких відділ: "Інститути > Інститут філології > Кафедра світової літератури" та рік: 2017

Вгору на рівень
Експорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Перейти до: Б | В | Г | К | Р | Т
Кількість елементів: 33.

Б

Бітківська, Галина Володимирівна (2017) Робоча навчальна програма "Історія зарубіжної літератури" [Навчально-методичні матеріали]

Бітківська, Галина Володимирівна (2017) Робоча навчальна програма "Історія зарубіжної літератури" ФП [Навчально-методичні матеріали]

Бітківська, Галина Володимирівна та Анісімова, Людмила Вікторівна (2017) Робоча програма «Історія зарубіжної літератури» для студентів спеціальності 035 Філологія. 035.01. Українська мова і література, 2017. [Навчально-методичні матеріали]

В

Вишницька, Юлія Василівна (2017) Сценарії протистояння в сучасному українському публіцистичному дискурсі: координата «Герой» Беларуская літаратура ў культурнай прасторы сучаснага грамадства : матэрыялы Міжнароднай навуковай канферэнцыі да 120-годдзя з дня нараджэння Кандрата Крапівы (Мінск, 3–4 сакавіка 2016 г.) / Цэнтр даследаванняў бел. культуры, мовы і літ. Нац. акадэміі нав. с. 123-128. ISSN 978-985-552-530-2

Вишницька, Юлія Василівна (2017) Робоча программа Історія зарубіжної літератури для студентів за напрямом підготовки 6.020303 Філологія (англійська), галузі знань 0203 « Гуманітарні науки», 2017 року [Навчально-методичні матеріали]

Вишницька, Юлія Василівна (2017) Робоча программа Історія зарубіжної літератури для студентів за напрямом підготовки 6.020303 Філологія. Переклад, галузь знань 0203 " Гуманітарні науки ", 2017 року [Навчально-методичні матеріали]

Вишницька, Юлія Василівна (2017) Робоча программа Історія зарубіжної літератури для студентів за напрямом підготовки 6.020303 Філологія (українська), галузь знань 0203 " Гуманітарні науки", 2017 року - 27 с [Навчально-методичні матеріали]

Вишницька, Юлія Василівна (2017) Робоча програма дисципліни «Стратегії розвитку науки» для студентів за напрямом підготовки 035 Філологія спеціалізація: 035.04 Германські мови та літератури (переклад включно) освітня програма: Переклад, 2017 [Навчально-методичні матеріали]

Вишницька, Юлія Василівна (2017) Міфологічні сценарії в сучасному художньому дискурсі: спроба типологізації Мова і культура (Науковий журнал). – К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2016. – Вип. 18. – Т. V (180). – С. 74–81, Том V (18). с. 74-81.

Вишницька, Юлія Василівна (2017) Історія української літератури: XX - поч. XXI ст. : навч. посіб. : у 3 т. In: Історія української літератури: XX - поч. XXI ст. : навч. посіб. : у 3 т. Альма Матер, 3 . К. : Видевничий центр «Академія»а, К. : ВЦ «Академія». ISBN 978-066-580-507-6

Г

Гальчук, Оксана Василівна (2017) Антична топіка в сучасній українській поезії Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія Філологія (76). с. 7-13. ISSN 2227-1864

Гальчук, Оксана Василівна (2017) Поет Володимира Базилевського: античні обриси образної парадигми Studia Philologica (Філологічні студії) : зб. наук. пр. (8). с. 106-111. ISSN 2311-2425

Гальчук, Оксана Василівна (2017) Митець і революція: до питання типології взаємин Літературний процес: методологія, імена, тенденції : зб. наук. пр. (філол. науки) (9). с. 19-24. ISSN 2311-2433

К

Ковбасенко, Юрій Іванович (2017) Спочатку було слово Всесвітня література в сучасній школі (9). с. 14-27.

Ковбасенко, Юрій Іванович (2017) Залишитись чи емігрувати? Тичина & Маланюк In: Павло Тичина & Євген Маланюк: емігрувати чи залишатися?, 19 лютого 2017 року, Київ. Квартира-музей Павла Тичини.

Ковбасенко, Юрій Іванович (2017) Зарубіжна література. 9 клас Літера ЛТД. ISBN 978-966-178-795-6

Ковбасенко, Юрій Іванович (2017) Робоча навчальна програма навчальної дисципліни "Історія світової літератури кінця ХХ-початку ХХІ століття в компаративному аспекті" (спеціальність 8.03501 - літературна творчість) [Навчально-методичні матеріали]

Ковбасенко, Юрій Іванович (2017) Вільям Шекспір. «Ромео і Джульєтта» (творча історія на тлі доби Ренесансу) Всесвітня література в сучасній школі (2). с. 11-15.

Ковбасенко, Юрій Іванович (2017) Йоганн Вольфганг Гете. Штюрмерська лірика Всесвітня література в сучасній школі. (10). с. 7-12.

Ковбасенко, Юрій Іванович (2017) Зарубіжна література: хрестоматія для 9 класу шкіл з українською мовою навчання Літера ЛТД, Київ. ISBN 978-966-178-828-1

Ковбасенко Ю.І., Ковбасенко Л.В. (2017) Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір "Підручник дл 9 класу" 72017.

Ковбасенко Юрій Іванович (2017) Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір "Стаття "Адам Міцкевич, Олександр Пушкін, Тарас Шевченко : три правди й одна істина (постколоніальна реінтерпретація світоглядно-естетичної полеміки) 72605.

Ковбасенко Ю.І. (2017) Стаття "Адам Міцкевич, Олександр Пушкін, Тарас Шевченко: три правди й одна істина (постколоніальна інтерпретація світоглядно-естетичної полеміки)" 72605.

Ковбасенко, Юрій Іванович та Дячок, Світлана Олександрівна (2017) Використання античного інтеpтексту в творчій парадигмі Ліни Костенко: інтенції, традиції, новаторство Studia Philologica (Філологічні студії) : зб. наук. пр. (8). с. 99-105. ISSN 2311-2425

Ковбасенко Ю.І., Ковбасенко Л.В. (2017) Зарубіжна література : підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів. – Київ: Літера ЛТД, 2017. – 304 с. 978-966-178-795-6.

Ковбасенко, Юрій Іванович та Фещенко, Марія Іванівна та Дячок, Світлана Олександрівна (2017) Нова парадигма літературної освіти в Україні крізь призму SWOT–аналізу П'яті Волошинські читання “Творча майстерня Ніли Волошиної у проспекції філологічного простору Нової української школи” : Тези доповідей Усеукраїнської науково-практичної конференції. 22–25 червня 2017 року. – Миколаїв, 2017. – С. 63–67. с. 63-67.

Р

Руснак, Ірина Євгеніївна (2017) Методологія філологічних досліджень [Навчально-методичні матеріали]

Т

Тверітінова, Тетяна Іванівна (2017) Судьба "Северного сфинкса": Л.Н. Толстой и В.Г. Короленко о старце Федоре Кузьмиче Спадчына І.Я. Навуменкі і актуальныя праблемы літаратуразнаувства (3). с. 73-77. ISSN 978-985-577-230-0

Тверітінова, Тетяна Іванівна (2017) JOURNEY TO THE RUSSIAN MENTALITY OF THE XVII CENTURY IN THE NOVEL BY AKUNIN “ALTYN-TOLOBAS” Духовно-нравственные концепты русской словесности в современной языковой, культурной и образовательной практике Российско-Белорусско-Украинского пограничья. с. 443-450. ISSN 978-5-9907390-5-5

Тверітінова, Тетяна Іванівна (2017) Інтертекстуальність в романі Б. Акуніна "Алмазна колісниця" Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Серія «Філологічні науки». (1(13)). с. 155-161. ISSN 2222-551Х

Тверітінова, Тетяна Іванівна (2017) Робоча програма навчальної дисципліни "Світова література: історія зарубіжної літератури" [Навчально-методичні матеріали]

Тверітінова, Тетяна Іванівна (2017) Робоча програма навчальної дисципліни "Історія зарубіжної літератури" [Навчально-методичні матеріали]

Тверітінова, Тетяна Іванівна (2017) Світова література: Історія світової літератури [Навчально-методичні матеріали]

Цей список був створений у Tue Nov 21 16:32:53 2017 EET.