Елементи, в яких тема: "Статті в журналах, Articles in Journals, Статьи в журналах > Педагогічна освіта"

Вгору на рівень
Експорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Група по: Автори | Тип елементу
Перейти до: Стаття
Кількість елементів на цьому рівні: 12.

Стаття

Чала, Олена Андріївна (2009) Психологічні аспекти деструктивної конфліктності майбутніх педагогів Педагогічна освіта: теорія і практика. Педагогіка. Психологія: зб. наук. пр. (12(2)). с. 81-86.

Чала, Олена Андріївна (2012) ПОРУШЕННЯ ЕМОЦІЙНОЇ СФЕРИ ЯК ЧИННИК ДЕСТРУКТИВНОЇ КОНФЛІКТНОСТІ ЮНАЦТВА Педагогічна освіта: теорія і практика. Педагогіка. Психологія: зб. наук. пр. / Редкол.:Огнев’юк В.О.,Бех І.Д.,ХоружаЛ.Л. (17). с. 79-83.

Чекаліна, Валентина Адамівна (2013) Формування монологічної компетенції дошкільників у процесі переказу художніх творів «Педагогіка та психологія:актуальні питання наукових досліджень»: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. с. 44-46. ISSN 37+159.9 П-24 74.00-88

Чернуха, Надія Миколаївна та Козир, Маргарита Валентинівна (2014) Інформація як педагогічна категорія процесу формування інформаційної компетентності Педагогічна освіта: теорія і практика (22). с. 68-73. ISSN 2311-2409

Шапочкіна, Ольга Володимирівна (2013) Дефініційна характеристика молодіжного сленгу сучасної німецької мови "Наукові записки" Серія "Філологічна", 100 (38). с. 1-280. ISSN УДК: 81.161.2 ББК 81.2

Шапочкіна, Ольга Володимирівна (2014) Генеза англо-американських запозичень у системі німецької мови: характер впливу та основні сфери вживання «Сучасний вимір філологічних наук», 50 (2). с. 107-111. ISSN ББК 80я43 УДК 80(063)

Шинкар, Тетяна Юріївна та Руденко, Людмила Степанівна (2013) Діагностика творчих здібностей дітей старшого дошкільного віку Вихователь-методист дошкільного навчального закладу, 8. с. 11-18.

Щербак, Віталій Олексійович (2014) Козацька Україна в поезії Т. Шевченка Слово і час. с. 11-17. ISSN 0236-1477

Щербак, Віталій Олексійович (2014) Образ козацької України в творах Т. Шевченка Український історичний журнал (2). с. 60-69. ISSN 0130-5247

Щербак, Віталій Олексійович (2014) Становлення концепції "Руського народу" і творення державної ідеї в Україні Наукові записки.

Якубов, Сергій Вячеславович (2013) Упровадження елементів дистанційного навчання школярів Школа.Інформаційно-методичний журнал. (2(86)). с. 4-6.

Якубов, Сергій Вячеславович (2013) Використання платформи веб-конференцій smart bridgit для для проведення он-лайн уроків у загальноосвітній школі. Освітній простір. Глобальні, регіональні та інформаційні аспекти. (1(11)). с. 171-173.

Цей список був створений у Tue Sep 22 14:52:15 2015 EEST.