Елементи, в яких рік: 2018

Вгору на рівень
Експорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Перейти до: M | N | S | І | А | Б | В | Г | Д | Ж | З | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | Х | Ч | Ш | Ю
Кількість елементів: 261.

M

Marcos, Juan Manuel (2018) Поеми та пісні Видавництво БВЛ, Київ.

N

Nevedomska, Yevheniia та Неведомська, Євгенія Олексіївна та Timchik, Olesia та Тимчик, Олеся Володимирівна (2018) Фізіологічний стан спортсмена під дією мобільного радіотелефону Міжнародний науковий журнал "ScienceRise" (2(43)). с. 38-44. ISSN 2313-8416; 2313-6286

S

Shtaltovna, Yuliya (2018) Understanding “Democratization of the higher education” for an efficient university development strategy “Internationalization of higher education of Ukraine in global multicultural space: state-of-the-art, challenges and prospects”. с. 101-104.

Shtaltovna, Yuliya та Makhachashvili, Rusudan (2018) Київський Університет Бориса Грінченко — фундатор у перекладі парагвайської літератури українською мовою. In: Маркос Х.М. Поеми та пісні : збірник ліричних творів : пер. з ісп. Видавництво БВЛ, Київ, с. 4-9.

Shurma, Svitlana (2018) The rhetoric of propaganda in British, Czech, and Ukrainian print media of 1960-1965 In: The logics of persuasion. Between anthropology and rhetoric, 19-20 April 2018, Palermo.

І

Іванюк, Ганна Іванівна та Дем'яненко, Валентина Іванівна та Січкар, Алла Дмитрівна (2018) Педагогіка: робоча навчальна програма [Навчально-методичні матеріали]

Івашньова, Світлана Володимирівна (2018) Закони шкільної країни: зошит-посібник № 7 для 1 кл. загальноосвіт. навч. закл. Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ. ISBN 978-617-658-039-3

Ісаєнко, Олександр Олександрович (2018) Сучасних інформаційних систем і технологій в бібліотечно-інформаційній і бібліографічній діяльності [Навчально-методичні матеріали]

Ісаєнко, Олександр Олександрович (2018) Сучасні інформаційні системи і технології в бібліотечно-інформаційній і бібліографічній діяльності [Навчально-методичні матеріали]

Ісаєнко, Олександр Олександрович (2018) Сучасні інформаційні системи і технології в бібліотечно-інформаційній діяльності та в архівах [Навчально-методичні матеріали]

Ісаєнко, Олександр Олександрович (2018) Інтелектуальна свобода та доступ до інформації [Навчально-методичні матеріали]

Ісаєнко, Олександр Олександрович (2018) Соціокомунікативна модель медіаспоживання Бібліотекознавство. Документознавство.Інформологія. Library Science. Record Studies. Informology., 4 (4). с. 86-91. ISSN 2409-9805

Ісаєнко, Олександр Олександрович (2018) Поняттєвий апарат медіаосвітньої сфери Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць, 128 (128). с. 103-106. ISSN 2076-1554

Ісаєнко, Олександр Олександрович (2018) Роль медіаосвіти у формуванні медіакультури сучасної молоді Вісник Книжкової палати (1). с. 22-25. ISSN 2076-9326$; 2076-9555

Ісса, Тетяна Віталіївна (2018) Дисертація - Благотворительная деятельность дворянства Киевской губернии в период Первой мировой войны Кандидат thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

А

Антипін, Євген Борисович та Пасічник, Анна Анатоліївна (2018) Психологія сім'ї: робоча навчальна програма [Навчально-методичні матеріали]

Астаф'єва, Марія Миколаївна та Прошкін, Володимир Вадимович та Радченко, Світлана Сергіївна (2018) Формування критичного мислення майбутніх учителів математики засобами геометрії Освітологічний дискурс (1-2). с. 100-115. ISSN 2312-5829

Б

Бабенко, Валерія Олегівна (2018) Авторська версія commedia dell’arte у творчості Луїджі Піранделло Матеріали ХХХІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації» 31 січня 2018 року, 33 (32). с. 544-548.

Бабич, Наталія Миколаїівна та Тичина, Катерина Олександрівна (2018) Робоча програма з навчальної дисципліни: "Логопедичний практикум.Модуль. Авторські методи корекційно-реабілітаційної роботи з розвитку і корекції мовлення" [Навчально-методичні матеріали]

Барбалат, Олександра Володимирівна (2018) Виробнича переддипломна практика (з додаткової спеціалізації «Художня культура та арт-менеджмент») [Навчально-методичні матеріали]

Барбалат, Олександра Володимирівна (2018) Декоративно-прикладне мистецтво [Навчально-методичні матеріали]

Барбалат, Олександра Володимирівна (2018) Декоративно-прикладне мистецтво [Навчально-методичні матеріали]

Бахтінов, А.П. та Водоп'янов, В.М. та Іванова, В.І. та Ковалюк, З.Д. та Ткачук, І.Г. та Нетяга, В.В. та Литвин, Оксана Степанівна (2018) Фотоелектричні властивості нанокомпозитних іонотронних структур, сформованих на основі 2D шаруватого напівпровідника InSe та іонної солі RbNO3 Journal of Nano- and Electronic Physics, 10 (1). с. 1-7. ISSN 2077-6772; 2306-4277

Бодненко, Дмитро Миколайович та Глушак, Оксана Михайлівна та Семеняка, Світлана Олексіївна (2018) Формування інформатичної компетентності майбутніх фінансистів під час вивчення дисципліни «Економетрика» Освітологічний дискурс: електронне наукове фахове видання (1-2). с. 325-340. ISSN 2312-5829

Бодненко, Дмитро Миколайович та Глушак, Оксана Михайлівна та Семеняка, Світлана Олексіївна (2018) Використання хмарного сервісу Kahoot при викладанні інформатичних, економічних та математичних дисциплін Теоретико-практичні проблеми використання математичних методів та комп’ютерно-орієнтованих технологій в освіті та науці: зб. матеріалів у ІІ Всеукраїнської конференції, 28 березня 2018 р., м. Київ. с. 18-21.

Бондаренко, Геннадій Леонідович (2018) Зошит-посібник №8 "Школа чемних" Київський університет імені Бориса Грінченка. ISBN 978-617-658-027-0 (Проект); 978-617-658-040-9

Братусь, Іван Вікторович (2018) ІКТ в галузі образотворчого мистецтва [Навчально-методичні матеріали]

Братусь, Іван Вікторович (2018) Українські студії: Києвознавство [Навчально-методичні матеріали]

Брюханова, Галина В'явеславівна (2018) Технології поліграфії Галузь знань 0202 «Мистецтво» Напрям підготовки 6.020207 «Дизайн» На базі ОКР «Молодший спеціаліст» Інститут мистецтв [Навчально-методичні матеріали]

Бучинська, Дар'я Леонідівна (2018) Медіаінформаційна грамотність як важлива складова модернізації освіти Збірник матеріалів ІІ Всеукраїнської конференції. с. 28-31.

Бєлєнька, Ганна Володимирівна та Кондратець, Інна Вікторівна (2018) Ранок радісних зустрічей Вихователь-методист дошкільного закладу (1). с. 27-35.

Бєлєнька, Ганна Володимирівна та Половіна, Олена Анатоліївна (2018) Дошкільнятам про світ природи. Діти четвертого року життя (молодший дошкільний вік) Генеза, Київ. ISBN 978-966-11-0889-8

Бітківська, Галина Володимирівна та Анісімова, Людмила Вікторівна (2018) Історія світової літератури: Історія зарубіжної літератури [Навчально-методичні матеріали]

В

Варивончик, Анастасія Віталіївна (2018) Ювелірна справа та ковальство на території України Monografia pokonferencyjna science, research, development (1). с. 33-40.

Варивончик, Анастасія Віталіївна (2018) Декоративне мистецтво [Навчально-методичні матеріали]

Варивончик, Анастасія Віталіївна (2018) Художній текстиль [Навчально-методичні матеріали]

Варивончик, Анастасія Віталіївна (2018) Декоративно-прикладне мистецтво: художній текстиль [Навчально-методичні матеріали]

Веретенко, Ірина Михайлівна (2018) автореферат - Розвиток соціально-педагогічної роботи в загальноосвітніх навчальних закладах України (кінець ХХ – початок ХХІ століття) Кандидат thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Видайчук, Тетяна Леонідівна (2018) Лексеми смисл і сенс у мовній практиці українців Studia Philologica (Філологічні студії) : зб. наук. пр. (9). с. 115-119. ISSN 2311-2425

Вишницька, Юлія Василівна (2018) Робоча программа Історія зарубіжної літератури для студентів за напрямом підготовки 6.020303 Філологія (мова і література українська), 2018 року - 27 с [Навчально-методичні матеріали]

Вишницька, Юлія Василівна (2018) Робоча программа Історія зарубіжної літератури для студентів спеціальності 035 Філологія; Спеціалізація: 035.04 Германські мови і літератури (переклад включно), Освітня програма: переклад; Освітній рівень: перший (бакалаврський), 2018 року - 25 с [Навчально-методичні матеріали]

Вишницька, Юлія Василівна (2018) Робоча програма дисципліни «Літературознавчі студії: Історія зарубіжної літератури» для студентів спеціальності 035 Філологія; спеціалізації: 035.06 Східні мови і літератури, 2018. – 19 с [Навчально-методичні матеріали]

Вишницька, Юлія Василівна (2018) Робоча програма «Науковий семінар: Науковий спецкурс (Міфопоетика)» для здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії, 2017. – 22 с [Навчально-методичні матеріали]

Вишницька Юлія Василівна (2018) Автореферат «Міфологеми Олександра Блока у російському етнокультурному просторі» 75920.

Вишницька, Юлія Василівна (2018) Робоча программа Історія зарубіжної літератури для студентів за напрямом підготовки 6.020303 Філологія (мова і література англійська), 2018 р. -27 с [Навчально-методичні матеріали]

Вишницька Юлія Василівна (2018) Автореферат «Міфологічні сценарії в сучасному художньому та публіцистичному дискурсах» 75924.

Вишницька Юлія Василівна (2018) Монографія «Міфологічні сценарії в сучасному художньому та публіцистичному дискурсах» 75923.

Вишницька Юлія Василівна (2018) Дисертація «Міфологічні сценарії в сучасному художньому та публіцистичному дискурсах» 75922.

Вишницька Юлія Василівна (2018) Дисертація «Міфологеми Олександра Блока у російському етнокультурному просторі» 75921.

Волинець, Юлія Олександрівна та Стаднік, Надія Вікторівна (2018) Етапи формування готовності майбутніх дошкільних педагогів до дослідницької діяльності Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В.О. Сухомлинського (1(60)). с. 44-48. ISSN 2078-2128

Волков, Володимир Олегович (2018) Автореферат - Українська діаспора у Російській Федерації: інституційний, соціально-економічний та культурний аспекти (1991 – 2010 рр.). Кандидат thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Волков, Володимир Олегович (2018) Дисертація - Українська діаспора у Російській Федерації: інституційний, соціально-економічний та культурний аспекти (1991 – 2010 рр.). Кандидат thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Волков, Володимир Олегович (2018) Відгук Тодорова І.Я. на дисертацію Волкова В.О. Українська діаспора у Російській Федерації: інституційний, соціально-економічний та культурний аспекти (1991 – 2010 рр.). Кандидат thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Волков, Володимир Олегович (2018) Відгук Бульвінського А.Г. на дисертацію Волкова В.О. Українська діаспора у Російській Федерації: інституційний, соціально-економічний та культурний аспекти (1991 – 2010 рр.) Кандидат thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Волкова, Людмила Николаевна (2018) Колористика [Навчально-методичні матеріали]

Волкова, Людмила Николаевна (2018) Колористика [Навчально-методичні матеріали]

Волкова, Людмила Николаевна (2018) Арт-терапія в житті та інтеграції людей з особливими потребами In: Простір арт-терапії: творча інтеграція та трансформація в епохуплинного модерну. XV Міжнародна міждисциплінарна науково-практична конференція, 16 - 18 лютого 2018 р., Львів.

Волкова, Людмила Николаевна (2018) Зображувально-художні форми антропософської терапії In: Простір арт-терапії: творча інтеграція та трансформація в епохуплинного модерну. XV Міжнародна міждисциплінарна науково-практична конференція.

Волобуєва, Анастасія Михайлівна (2018) Міжнародна журналістика [Навчально-методичні матеріали]

Воротникова, Ірина Павлівна (2018) Проект міського ресурсного центру дистанційного навчання та самоосвіти вчителів Управління соціально-економічними трансформаціями у сучасному місті: тези наук. – практ. інтернет-конф. (27 лютого 2018).. с. 23-25.

Воскобойнікова-Гузєва, Олена Вікторівна (2018) Бібліотекознавство та історія бібліотечної справи [Навчально-методичні матеріали]

Воскобойнікова-Гузєва, Олена Вікторівна (2018) Стратегічний менеджмент інформаційної діяльності [Навчально-методичні матеріали]

Вінтонів, Михайло Олексійович (2018) Функційні вияви слабкого синтаксичного зв’язку на рівні словосполучення в сучасній українській мові Studia Philologica (Філологічні студії) : зб. наук. пр. (9). с. 23-29. ISSN 2311-2425

Вінтонів, Тетяна Миколаївна (2018) Роль міфонімів та біблійних онімів у створенні семантичної аури антропоетоніма Мотря в історичній епопеї Богдана Лепкого «Мазепа» Studia Philologica (Філологічні студії) : зб. наук. пр. (9). с. 85-92. ISSN 2311-2425

Вірченко, Тетяна Ігорівна (2018) Робоча навчальна програма дисципліни "Практикум з української літератури: Виразне читання" [Навчально-методичні матеріали]

Г

Гайдаш, Анна Владиславівна (2018) Перекладацький аналіз тексту [Навчально-методичні матеріали]

Гайдаш, Анна Владиславівна (2018) Перекладацький аналіз тексту (2 курс) [Навчально-методичні матеріали]

Гайдаш, Анна Владиславівна (2018) Критичне читання англійською мовою [Навчально-методичні матеріали]

Гаркуша, Людмила Іванівна (2018) Концертмейстерський клас ІІ курс [Навчально-методичні матеріали]

Гафіатуліна, Анна Вікторівна (2018) відгук опопнента Співак Л.М. на дисертацію Гафіатуліної А.В. Психологічні особливості формування національної самосвідомості студентської молоді України Кандидат thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Гафіатуліна, Анна Вікторівна (2018) Відгук опонента Ставицького Г.А. на дисертацію Гафіатуліної А.В. Психологічні особливості формування національної самосвідомості студентської молоді України Кандидат thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Гафіатуліна, Анна Вікторівна (2018) Дисертація - Психологічні особливості формування національної самосвідомості студентської молоді України Кандидат thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Гафіатуліна, Анна Вікторівна (2018) Автореферат - Психологічні особливості формування національної самосвідомості студентської молоді України Кандидат thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Гладкова, Валентина Миколаївна (2018) Стажування як форма професійного самовдосконалення менеджера освіти Освітологічний дискурс: електронне наукове фахове видання. с. 87-99. ISSN 2312-5829

Глушак, Оксана Михайлівна та Прошкін, Володимир Вадимович та Мазур, Наталія Петрівна (2018) Організація науково-дослідної роботи студентів гуманітарних спеціальностей засобами хмаро орієнтованих технологій Інформаційні технології і засоби навчання (1). с. 186-200. ISSN 2076-8184

Глушак, Оксана Михайлівна та Семеняка, Світлана Олексіївна (2018) Передумови побудови багатофакторної економетричної моделі: дослідження на мультиколінеарність Фізико-математична освіта : науковий журнал (1(15)). с. 171-175. ISSN 2413-158X

Голота, Наталія Миколаївна (2018) Технології формування просторово-часових уявлень у дітей дошкільного та молодшого шкільного віку: робоча навчальна програма [Навчально-методичні матеріали]

Грипас, Оксана Юріївна (2018) Структура суб’єкта й об’єкта порівняння в українських компаративних конструкціях Studia Philologica (Філологічні студії) : зб. наук. пр. (9). с. 35-40. ISSN 2311-2425

Громова, Наталія Михайлівна (2018) Читання професійних текстів: Реклама та зв'язки з громадськістю Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ. ISBN 978-617-658-044-7

Грона, Наталія Вікторівна (2018) Автореферат - Система підготовки студентів педагогічного коледжу до формування у молодших школярів текстотворчих умінь Доктор thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Грона, Наталія Вікторівна (2018) Відгук офіційного опонента доктора педагогічних наук, професора Банера В.І. на дисертацію Грони Н.В. Система підготовки студентів педагогічного коледжу до формування у молодших школярів текстотворчих умінь Доктор thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Грона, Наталія Вікторівна (2018) Відгук офіційного опонента доктора педагогічних наук, професора Климова К.Я. на дисертацію Грони Н.В. Система підготовки студентів педагогічного коледжу до формування у молодших школярів текстотворчих умінь Доктор thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Грона, Наталія Вікторівна (2018) Відгук офіційного опонента доктора педагогічних наук, професора Омельчука С.А, на дисертацію Грони Н.В. Система підготовки студентів педагогічного коледжу до формування у молодших школярів текстотворчих умінь Доктор thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Грона, Наталія Вікторівна (2018) Дисертація - Система підготовки студентів педагогічного коледжу до формування у молодших школярів текстотворчих умінь Доктор thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Д

Данило, Любов Ігорівна (2018) Сутність сучасного фітнесу та фітнес-технологій «Науковий вісник Льотної академії. Серія: Педагогічні науки» (3). с. 345-350. ISSN 2522-1477

Дель, Г.С. (2018) Деякі особливості говору Ріпкинського району Studia Philologica (Філологічні студії) : зб. наук. пр. (9). с. 140-145. ISSN 2311-2425

Дроботенко, Валентина Юріївна (2018) Фразеологізми як об’єкт культури мовомислення в українській та іспанській мовах Studia Philologica (Філологічні студії) : зб. наук. пр. (9). с. 120-129. ISSN 2311-2425

Ж

Желанова, Вікторія В'ячеславівна (2018) Формувальний потенціал технології контекстного навчання майбутнього педагога Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції "Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика". с. 217-220.

Жигун, Сніжана Віталіївна (2018) Технологія підготовки огляду: Модуль технологія підготовки огляду ДЗМІ [Навчально-методичні матеріали]

Жиров, Василь Володимирович (2018) Виробнича практика (урбаністичний пленер) [Навчально-методичні матеріали]

Журавель, Тетяна Василівна та Рогозна, Юлія (2018) Неформальна освіта як інструмент підвищення лідерського потенціалу учнів ПТНЗ Освітологічний дискурс: електронне наукове фахове видання (1-2). с. 171-187. ISSN 2312-5829

Журавська, Оксана Валеріївна (2018) Технологія інтерв'ювання: Радіоінтерв'ю [Навчально-методичні матеріали]

Журавська, Оксана Валеріївна (2018) Професійні стандарти та безпека діяльності: Модуль професійні стандарти та журналістська етика [Навчально-методичні матеріали]

Журавська, Оксана Валеріївна (2018) Радіожурналістика з практикумом [Навчально-методичні матеріали]

З

Задніпряний, Геннадій Трохимович (2018) Техніки друкованої графіки [Навчально-методичні матеріали]

Задніпряний, Геннадій Трохимович (2018) Техніки графіки [Навчально-методичні матеріали]

Задніпряний, Геннадій Трохимович (2018) Техніки графіки [Навчально-методичні матеріали]

Задніпряний, Геннадій Трохимович (2018) Техніки вільної графіки [Навчально-методичні матеріали]

Зайцева, Вероніка Іванівна (2018) Живопис [Навчально-методичні матеріали]

Зайцева, Вероніка Іванівна та Морозова, Ольга Юріївна (2018) Рисунок [Навчально-методичні матеріали]

Заєць, Валентина Григорівна (2018) Українськомовна словотвірна традиція в період лінгвоциду Studia Philologica (Філологічні студії) : зб. наук. пр. (9). с. 152-157. ISSN 2311-2425

К

Карнаухова, Антоніна Валеріївна (2018) Робота з обдарованими дітьми в родинному середовищі: робоча навчальна програма [Навчально-методичні матеріали]

Карнаухова, Антоніна Валеріївна (2018) Сучасні системи дошкільної освіти: робоча навчальна програма [Навчально-методичні матеріали]

Касьянов, Валентин Васильович (2018) Моя Україна. Вокальний цикл на вірші українських поетів Вокальний цикл . Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ.

Кашуба, Наталія Вікторівна та Дем'яненко, Світлана Іванівна (2018) Модуль 6. Правопис складних слів. Складносурядне речення. Українське слово і сучасність (1(35)). с. 10-19.

Кашшай, Олена Степанівна (2018) Історія світового кіно [Навчально-методичні матеріали]

Кашшай Олена Степанівна, Кашшай Мирон Антонович, Біксей Людмила Іванівна (2018) Художній альбом "Антон Кашшай. Живопис" 75949.

Клименко, Ганна Валеріївна (2018) Зміни стану серцево-судинної системи і працездатності у студенток, що займаються оздоровчим фітнесом, з урахуванням особливостей жіночого організму Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку» 16 лютого 2018 року Вип. 40 (40). с. 192-196.

Коваль-Цепова, Анна Володимирівна (2018) Виробнича практика (урбаністичний пленер) [Навчально-методичні матеріали]

Коваль-Цепова, Анна Володимирівна (2018) Композиція [Навчально-методичні матеріали]

Ковбасенко, Юрій Іванович (2018) Актуальні проблеми літературознавства : Зарубіжна література ХХ-ХХІ століття [Навчально-методичні матеріали]

Кожанова, Ольга Сергіївна та Швець, Сергій Володимирович та Зеленюк, Оксана Володимирівна та Гаврилова, Наталія Григорівна (2018) Особливості техніко-тактичної підготовки школярів старших класів засобом футбол Науковий часопис Національного пед. Універс. ім. М.П. Драгоманова. Серія 15: Наук.-пед. проблеми фіз. культури (фізична культура і спорт). – Київ,, 15 (2(96)). с. 41-45. ISSN 2311-2220

Козлов, Роман Анатолійович (2018) Науково-дослідна інфраструктура в галузі філології: джерелознавча база філологічного дослідження [Навчально-методичні матеріали]

Козлов, Роман Анатолійович (2018) Історія української літератури і літературної критики (1940–1950-і рр.) [Навчально-методичні матеріали]

Козлов, Роман Анатолійович (2018) Теорія масової комунікації та інформації [Навчально-методичні матеріали]

Коновалова, Ольга Володимирівна (2018) Історія мистецтва та дизайну [Навчально-методичні матеріали]

Коновалова, Ольга Володимирівна (2018) Музично-театральні студії: Історія сценічного костюму [Навчально-методичні матеріали]

Копитіна, Анастасія Сергіївна (2018) Актуалізація лексико-семантичного поля "простір" в інтернет-дискурсі Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка Серія "Філологічні науки" Мовознавство, 1 (8). с. 105-109. ISSN 2312-6353

Кочерга, Олександр Васильович (2018) Становлення позиції свідомого читача в учнів початкової школи: психофізіологічний аспект (Чутливість до читацької компетентності) Початкова школа (3). с. 11-15. ISSN 0131-5358

Крюкова, Анна Олексіївна (2018) Виробнича переддипломна практика (Урбаністичний пленер) [Навчально-методичні матеріали]

Крюкова, Анна Олексіївна (2018) Практика композиції [Навчально-методичні матеріали]

Крюкова, Анна Олексіївна (2018) Практика живопису [Навчально-методичні матеріали]

Крюкова, Анна Олексіївна (2018) Практика рисунку [Навчально-методичні матеріали]

Крюкова, Анна Олексіївна (2018) Рисунок [Навчально-методичні матеріали]

Кузьменко, Галина Василівна (2018) Виробнича практика (літня) [Навчально-методичні матеріали]

Кузьменко, Галина Василівна (2018) Виробнича переддипломна практика (педагогічна) [Навчально-методичні матеріали]

Кузьменко, Галина Василівна (2018) Методика навчання образотворчому мистецтву [Навчально-методичні матеріали]

Кузьменко, Галина Василівна (2018) Теорія та методика викладання фахових дисциплін [Навчально-методичні матеріали]

Купрій, Тетяна Георгіївна (2018) Імагологічні образи українського суспільства (на прикладі росіян та поляків) Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції "Суспільні науки у 2018 році". с. 73-77.

Кучаковська, Галина Андріївна (2018) Використання інструментів соціальних сервісів для контролю та аналізу успішності студентів ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Теоретико-практичні проблеми використання математичних методів і комп’ютерно-орієнтованих технологій в освіті та науці»., 1 (1). с. 51-53.

Кучер, А.С. (2018) Нечленовані речення в сучасній українській мові: статус, функції Studia Philologica (Філологічні студії) : зб. наук. пр. (9). с. 47-54. ISSN 2311-2425

Л

Литвиненко, Володимир Вікторович та Гридчина, Вікторія Віталіївна (2018) Агенційна журналітика [Навчально-методичні матеріали]

Лойко, Валерія Вікторовна (2018) Методи оцінки ризиків при реалізації експортного контролю в Україні Міжнародний науковий журнал "Інтернаука" (2). с. 31-34. ISSN 2520-2065 (Online)

Лойко, Валерія Вікторовна та Молдавчук, Р.И. та Романовская, Н.И. (2018) Mechanisms of export control in the system regulators of development of the global economy Modern science (3). с. 64-68. ISSN 2336-498X

Лойко, Валерія Вікторовна та Рамський, Андрій Юрійович (2018) Problems and perspectives of creation and commercialization of intellectual products in higher educational establishments Periodyk Naukowy Akademii Polonijnej (3(28)). с. 62-67. ISSN 2543-8204 (Online)1895-9911 (Print)

Луцюк, Микола Володимирович (2018) Навчальний словник сполучуваності авіаційних термінів Інтерактивні освітні технології та їх роль у формуванні іншомовної комунікативної компетенції. Сучасна філологія: теорія та практика. с. 85-94.

Ляшенко, Валентина Миколаївна та Іванько, Валентина Володимирівна та Морозова, Світлана Миколаївна (2018) Самооцінка особистості спортсмена як фактор підвищення ефективності спортивної діяльності Науковий часопис Національного пед. Універс. ім. М.П. Драгоманова. Серія 15: Наук.-пед. проблеми фіз. культури (фізична культура і спорт). – Київ, (3). с. 61-64. ISSN 2311-2220

Ляшенко, Валентина Миколаївна та Портна, Ірина Леонідівна та Гаврилова, Наталія Григорівна (2018) Провідні механізми психологічного захисту у спортсменів різної статі Науковий часопис Національного пед. Універс. ім. М.П. Драгоманова. Серія 15: Наук.-пед. проблеми фіз. культури (фізична культура і спорт). – Київ, (3). с. 65-68. ISSN 2311-2220

Лєвіт, Дмитро Анатолійович (2018) Виробнича, переддипломна практика зі спеціалізації (безвідривна) [Навчально-методичні матеріали]

Лєвіт, Дмитро Анатолійович (2018) Виробнича (професійна) практика [Навчально-методичні матеріали]

Ліннік, Олена Олегівна (2018) Школа - наш дім. Зошит - посібник № 6 Київський університет імені Бориса Грінченка. ISBN 978-617-658-037-9; 978-617--658-027-0 (Проект)

Лісневська, Аліна Леонідівна та Куцай, Тамара Іллівна (2018) Технологія підготовки огляду: Модуль технологія підготовки телевізійного огляду [Навчально-методичні матеріали]

Літун, Денис Ігоревич (2018) Робоча програма з навчальної дисципліни "Сучасні інформаційно-комунікаційні технології у корекційній освіті" [Навчально-методичні матеріали]

М

Макаренко, Лідія Петрівна (2018) Музична культура січових стрільців як чинник українського державотворення Актуальні питання сьогодення (8). с. 18-20.

Макарова, Марія Володимирівна (2018) Книгознавство [Навчально-методичні матеріали]

Малков, Дмитро Юрійович (2018) Структурно-функціональний підхід до діяльності клубів за місцем проживання як основа соціокультурної роботи Науковий огляд (1(44)). с. 87-96. ISSN 2311-4517

Мегалинская, А. П. та Билык, Ж. И. та Даниленко, Е. В. та Маруненко, Ірина Михайлівна та Сокульская, М. О. (2018) Сравнительный анализ цитостатической и антибактериальной активности Амброзии полыннолистной и других лекарственных растений. Science Review, 1(8) (2). с. 16-19.

Мелешко, Лілія Володимирівна (2018) Автореферат - Формування мовленнєвої компетентності учнів 5–6 класів в ігровій діяльності на уроках української мови. Кандидат thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Мелешко, Лілія Володимирівна (2018) Відгук офіційного опонента доктора педагогічних наук, професора Горошкіної О.М. на дисертацію Мелешко Л.В. "ФОРМУВАННЯ МОВЛЕННЄВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ 5–6 КЛАСІВ В ІГРОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ " Кандидат thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Мелешко, Лілія Володимирівна (2018) Відгук офіційного опонента кандидата педагогічних наук, доцента Попової Л.О. на дисертацію Мелешко Л.В. "ФОРМУВАННЯ МОВЛЕННЄВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ 5–6 КЛАСІВ В ІГРОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ " Кандидат thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Мелешко, Лілія Володимирівна (2018) Дисертація - Формування мовленнєвої компетентності учнів 5–6 класів в ігровій діяльності на уроках української мови Кандидат thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Метелюк, Валентина Іванівна (2018) Психологія дитячої творчості: робоча навчальна програма [Навчально-методичні матеріали]

Метелюк, Валентина Іванівна та Пасічник, Анна Анатоліївна (2018) Психологія: робоча навчальна програма [Навчально-методичні матеріали]

Михалевич, Віктор Вадимович (2018) Основи комп’ютерного дизайну [Навчально-методичні матеріали]

Михалевич, Віктор Вадимович та Барбалат, Олександра Володимирівна (2018) Виробнича переддипломна практика (з додаткової спеціалізації «Дизайн») [Навчально-методичні матеріали]

Михалевич, Віктор Вадимович та Братусь, Іван Вікторович (2018) Історичні передумови та перспективи розвитку геймд изайну в Україні Гілея: науковий вісник (129). с. 84-85.

Михалевич, Віктор Вадимович та Зайцева, Вероніка Іванівна (2018) Академічний рисунок [Навчально-методичні матеріали]

Мойсак, Олександр Данилович (2018) Основи медичних знань: робоча навчальна програма [Навчально-методичні матеріали]

Музика, Олена Оксентівна (2018) Педагогіка і психологія вищої школи (модуль: психологія вищої школи):робоча навчальна програма (ММ) [Навчально-методичні матеріали]

Музика, Олена Оксентівна (2018) Педагогіка і психологія вищої школи (модуль: психологія вищої школи): робоча навчальна програма (СС) [Навчально-методичні матеріали]

Музика, Олена Оксентівна (2018) Психологія: робоча навчальна програма (ММ) [Навчально-методичні матеріали]

Н

Нашинець-Наумова, Анфіса Юріївна (2018) Забезпечення інформаційної безпеки суб'єктів господарювання: правові методи та практика Право і суспільство (1). с. 177-182. ISSN 2078-3736

Неведомська Євгенія Олексіївна (2018) Анатомія і фізіологія людини: навч.-метод. посіб. для практичних робіт для студ. вищ. навч. закл. 75935.

Неведомська Євгенія Олексіївна (2018) Анатомія та фізіологія нервової системи: навч.-метод. посіб. для практичних робіт для студ. вищ. навч. закл. 75934.

Неведомська Євгенія Олексіївна (2018) Неведомська Є. О. Анатомія людини і спортивна морфологія: навч.-метод. посіб. для практичних і самостійних робіт для студ. вищ. навч. закл. 75933.

Неведомська, Євгенія Олексіївна (2018) Нормальна фізіологія людини та вікова фізіологія Київський університет імені Бориса Грінченка, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Неведомська, Євгенія Олексіївна (2018) Фізіологія людини Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ.

Неведомська, Євгенія Олексіївна (2018) Фізіологія рухової активності Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ, с. 1-38.

Неведомська, Євгенія Олексіївна (2018) Нормальна фізіологія людини та вікова фізіологія [Навчально-методичні матеріали]

Неведомська, Євгенія Олексіївна (2018) Анатомія, фізіологія і патологія розвитку: Анатомія, фізіологія і патологія мовленнєвих та сенсорних систем [Навчально-методичні матеріали]

Неведомська, Євгенія Олексіївна (2018) Анатомія і фізіологія: Фізіологія людини [Навчально-методичні матеріали]

Неведомська, Євгенія Олексіївна (2018) Фізіологія рухової активності [Навчально-методичні матеріали]

Нестеряк, Юрій Васильович та Парубець, Олена Миколаївна (2018) Медіаправо та інформаційна безпека: Медіаполітика та інформаційна безпека [Навчально-методичні матеріали]

О

Олексюк, Ольга Миколаївна (2018) Теорія музичної освіти [Навчально-методичні матеріали]

Олексюк Ольга Миколаївна (2018) Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 75937 - стаття "Воспитательный потенциал трансцендентных духовных ценностей в сфере музыкального искусства" 75937.

Орлова, Наталія Сергіївна (2018) Сталий розвиток регіонів та міст України в умовах децентралізації In: Економіка міста та урбонізація.

Орлова, Наталія Сергіївна (2018) Державна політика щодо використання водних ресурсів в умовах сталого розвитку In: «Державне управління у сфері цивільного захисту: наука, освіта, практика», 19-20 квітня, Харків.

Орлова, Наталія Сергіївна та Мохова, Юлія (2018) Економічні аспекти сталого розвитку України In: І Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція присвячена 95-річчю Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова «Інновації в управлінні соціально-економічним розвитком», 5 березня 2018, Харків.

Очковська, Анна Павлівна (2018) Автореферат - Становлення рейзингової конструкції з суб'єктом в англійській мові XII–XVII ст.: структурний та функціональний аспекти Кандидат thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

П

Павлюк, Роман Олександрович (2018) Система підготовки фахівців соціальної сфери на дослідницькій основі в Болонському університеті (Італія) Імідж сучасного педагога, 2 (179). с. 27-30. ISSN 2522-9729

Паламар, Світлана Павлівна (2018) Педагогічна антропологія: робоча навчальна програма (ДО) [Навчально-методичні матеріали]

Паламар, Світлана Павлівна (2018) Педагогічна антропологія: робоча навчальна програма (ПО) [Навчально-методичні матеріали]

Паламар, Світлана Павлівна (2018) Тренінгові студіїї педагога-дослідника(вибіркова):робоча навчальна програма [Навчально-методичні матеріали]

Подшивайлов, Федір Михайлович (2018) Педагогіка і психологія вищої школи (модуль Психологія вищої школи): робоча навчальна програма [Навчально-методичні матеріали]

Половіна, Олена Анатоліївна (2018) Педагог для дошкільника: хто він? Вихователь-методист дошкільного закладу (1). с. 4-10.

Полінок, Олена Володимирівна (2018) Автореферат - Формування граматичної компетентності учнів 10 класу з використанням методу проектів у процесі навчання української мови Кандидат thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Полінок, Олена Володимирівна (2018) Відгук офіційного опонента кандидата педагогічних наук, доцента Попової Л.О. на дисертацію Полінок О.В. Формування граматичної компетентності учнів 10 класу з використанням методу проектів у процесі навчання української мови Кандидат thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Полінок, Олена Володимирівна (2018) Відгук офіційного опонента доктора педагогічних наук, професора Кучерук О.А. на дисертацію Полінок О.В. Формування граматичної компетентності учнів 10 класу з використанням методу проектів у процесі навчання української мови Кандидат thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Полінок, Олена Володимирівна (2018) Дисертація - Формування граматичної компетентності учнів 10 класу з використанням методу проектів у процесі навчання української мови Кандидат thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Прохорова, Наталія Анатоліївна (2018) Виробнича переддипломна практика (Урбаністичний пленер) [Навчально-методичні матеріали]

Прохорова, Наталія Анатоліївна (2018) Пластична анатомія [Навчально-методичні матеріали]

Прохорова, Наталія Анатоліївна (2018) Академічний живопис [Навчально-методичні матеріали]

Прохорова, Наталія Анатоліївна (2018) Рисунок [Навчально-методичні матеріали]

Прохорова, Наталія Анатоліївна (2018) Теорія та практика живопису [Навчально-методичні матеріали]

Прошкін, Володимир Вадимович та Глушак, Оксана Михайлівна та Мазур, Наталія Петрівна (2018) Інформаційні технології у науково-дослідній роботі студентів ВНЗ Теоретико-практичні проблеми використання математичних методів та комп’ютерно-орієнтованих технологій в освіті та науці: зб. матеріалів у ІІ Всеукраїнської конференції, 28 березня 2018 р., м. Київ. с. 82-85.

Пучков, Андрій Олександрович (2018) Філософія мистецтва та дизайну Галузь знань 02 «Культура і мистецтво» Спеціальність 022 «Дизайн» Освітній рівень другий (магістерський) [Навчально-методичні матеріали]

Р

Реутова, Марія Андріївна (2018) Автореферат - Драматургія Юрія Косача в контексті літератури української еміграції Кандидат thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Реутова, Марія Андріївна (2018) Дисертація - Драматургія Юрія Косача в контексті літератури української еміграції Кандидат thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Реутова, Марія Андріївна (2018) Відгук офіційного опонента кандидата філологічних наук, доцента Скориної Л.В. на дисертацію Реутової М.А. Драматургія Юрія Косача в контексті літератури української еміграції Кандидат thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Реутова, Марія Андріївна (2018) Відгук офіційного опонента доктора філологічних наук, професора Астаф"єва О.Г. на дисертацію Реутової М.А. Драматургія Юрія Косача в контексті літератури української еміграції Кандидат thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Руднік, Юлія Вікторівна (2018) Модель підготовки вчителів початкової школи до застосування інноваційних технологій навчання іноземних мов: технологізація процесу Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. Серія: Педагогічні науки (161). с. 188-194. ISSN 2415-7988

Русаченко, Наталія Павлівна (2018) Чергування задньоязикових приголосних у староукраїнській мові другої половини ХVІ — першої половини ХVІІІ ст Studia Philologica (Філологічні студії) : зб. наук. пр. (9). с. 146-151. ISSN 2311-2425

Рябчич, Ярослав Євгенович (2018) Психологія: робоча навчальна програма (хореографія) [Навчально-методичні матеріали]

Рябчич, Ярослав Євгенович (2018) Психологія і фізіологія: робоча навчальна програма [Навчально-методичні матеріали]

Рябчич, Ярослав Євгенович (2018) Психологія: робоча навчальна програма (ПО) [Навчально-методичні матеріали]

С

Салан, Катерина Олександрівна (2018) Робоча навчальна програма "Основи звукозапису" на базі загальноосвітньої школи [Навчально-методичні матеріали]

Салан, Катерина Олександрівна (2018) Робоча програма навчальної дисципліни «Основи звукозапису» для студентів галузі знань 0202 «Мистецтво» напряму підготовки 6.020204 «Музичне мистецтво» спеціалізації «Режисура мультимедійних проектів у музичному мистецтві», освітній рівень – перший (бакалаврський) на базі ОКР «Молодший спеціаліст». [Навчально-методичні матеріали]

Салата, Оксана Олексіївна (2018) Феномен пропаганди та антипропаганди у сучасному світі: історико-політологічний дискурс Колективна. Інтер-М, Запоріжжя.

Сапіга, Світлана Володимирівна (2018) автореферат - Розвиток особистісного потенціалу підлітків у скаутських громадських об’єднаннях Кандидат thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Саєвич, Ірина Георгіївна (2018) Узуальне/неузуальне в лінгвосеміозисі існування (на матеріалі слов’янських мов) Studia Philologica (Філологічні студії) : зб. наук. пр. (9). с. 130-139. ISSN 2311-2425

Свердлик, Зоряна Михайлівна (2018) Інформаційне обслуговування користувачів бібліотек [Навчально-методичні матеріали]

Свердлик, Зоряна Михайлівна (2018) Документознавство [Навчально-методичні матеріали]

Семіх, К. (2018) Розвиток та модифікація теми міста в українській і турецькій літературах Studia Philologica (Філологічні студії) : зб. наук. пр. (9). с. 179-189. ISSN 2311-2425

Скоробрещук, Галина Миколаївна (2018) Google-форми як інструмент оцінювання для забезпечення якості вищої освіти Теоретико-практичнs проблеми використання математичних методів і комп"ютерно-орієнтовних технологій в освіті на науці. с. 95-99.

Соболєва-Терещенко, Олена Анатоліївна та Солоніна, Діана (2018) Націоналізація ПАТ КБ «Приватбанк»: причини, наслідки та перспективи Science and Education a New Dimension. Humanities and Social Sciences, VI(26) (156). с. 50-52. ISSN 2308-5258; 2308-1996

Сошинська, Вікторія Євгенівна (2018) Проектна діяльність бібліотек та інформаційних установ» [Навчально-методичні матеріали]

Сошинська, Вікторія Євгенівна (2018) Менеджмент бібліотечно-інформаційної галузі [Навчально-методичні матеріали]

Сошинська, Вікторія Євгенівна (2018) Аналітико-синтетичне опрацювання і каталогізація документів [Навчально-методичні матеріали]

Сошинська, Вікторія Євгенівна (2018) Вивчення проектної діяльності бібліотек та інформаційних установ у Київському університеті імені Бориса Грінченка VIIІ Міжнародна науково-практична конференція «Сучасна інформаційно-бібліотечна освіта: стратегічні орієнтири» : збірник матеріалів / Укр. бібл. асоц. - Електрон. вид. – Київ : УБА, 2018. с. 52-53. ISSN 978-966-97740-1-9

Срібняк, Ігор Володимирович (2018) Непоказна звитяга (кілька епізодів з життя поручника Армії УНР, лікаря Христини Скачківської-Сушко, 1919-1925 рр.) Наше Життя, LXXV (1). с. 13-16. ISSN 0740-0225

Срібняк, Ігор Володимирович (2018) Діяльність «Товариства допомоги для української шкільної молоді в таборах інтернованих в Польщі» (Каліш-Щипіорно) восени 1923 – навесні 1924 рр. Європейські історичні студії: науковий журнал (9). с. 145-166. ISSN 2524-048X

Срібняк, Ігор Володимирович (2018) Табір інтернованих Військ УНР у Каліші, Польща (перша половина 1921 р.): моральний стан старшинства та заходи з його нормалізації Емінак (1(21)). с. 42-49. ISSN 1998-4634

Срібняк, Ігор Володимирович та Палієнко, Марина Ганнадіївна (2018) Інформаційно-джерельний потенціал архівних збірок Національної установи імені Оссолінських у Вроцлаві з історії УНР (колекція 22/53) Етнічна історія народів Європи (54). с. 127-140. ISSN 2518-1270; 2309-9356

Стаднік, Надія Вікторівна (2018) Сутнісні характеристики ціннісних орієнтацій студентів Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В.О. Сухомлинського (1(60)). с. 183-187. ISSN 2078-2128

Стаднік, Надія Вікторівна та Волинець, Юлія Олександрівна (2018) Практичні аспекти проблеми підготовленості батьків до виховання відповідальності у дітей старшого дошкільного віку Pedagogy and Psychology (VI(65)). с. 54-57. ISSN 2308-5258; 2308-1996

Стаднік, Надія Вікторівна та Марчук, Володимир Васильович (2018) Ціннісні орієнтації сучасного студентства Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації. с. 341-344.

Стишов, Олександр Анатолійович (2018) Нові іншомовні слова в українськомовних ЗМІ початку ХХІ ст Studia Philologica (Філологічні студії) : зб. наук. пр. (9). с. 66-75. ISSN 2311-2425

Стойкова, Вікторія Володимирівна (2018) Відгук офіційного опонента доктора педагогічних наук, професора Клопова Р.В. на дисертацію Стойкової В.В. Підготовка керівників загальноосвітніх навчальних закладів у післядипломній освіті до організації мережевого профільного навчання старшокласників Кандидат thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Стойкова, Вікторія Володимирівна (2018) Автореферат - Підготовка керівників загальноосвітніх навчальних закладів у післядипломній освіті до організації мережевого профільного навчання старшокласників. Кандидат thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Стойкова, Вікторія Володимирівна (2018) Відгук офіційного опонента кандидата педагогічних наук, доцента Линьової І.О. на дисертацію Стойкової В.В. Підготовка керівників загальноосвітніх навчальних закладів у післядипломній освіті до організації мережевого профільного навчання старшокласників Кандидат thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Стойкова, Вікторія Володимирівна (2018) дисертація - Підготовка керівників загальноосвітніх навчальних закладів у післядипломній освіті до організації мережевого профільного навчання старшокласників Кандидат thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Стрельцова, Світлана Вікторівна (2018) Навчальна практика (пленер) [Навчально-методичні матеріали]

Стрельченко, Ксенія Сергіївна (2018) Автореферат - Номінативний простір MYSTERY: лінгвокогнітивний та лінгвосеміотичний аспекти (на матеріалі англомовних художніх творів ХХ–ХХІ ст.) Кандидат thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Супрун, Ганна Володимирівна (2018) Робоча програма з навчальної дисципліни «Діагностика порушень інтелектуального розвитку» [Навчально-методичні матеріали]

Сіранчук, Наталія Миколаївна (2018) Автореферат - Формування лексичної компетентності в учнів початкових класів на уроках української мови Доктор thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Сіранчук, Наталія Миколаївна (2018) відгук офіційого опонента доктора педагогічних наук, професор Бадер В.І. на дисертацію Сіранчук Н.М. "Формування лексичної компетентності в учнів початкових класів на уроках української мови" Доктор thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Сіранчук, Наталія Миколаївна (2018) Відгук офіційого опонента доктора педагогічних наук, доцент Нагрибельна І.А. на дисертацію Сіранчук Н.М. "Формування лексичної компетентності в учнів початкових класів на уроках української мови" Доктор thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Сіранчук, Наталія Миколаївна (2018) Дисертація - Формування лексичної компетентності в учнів початкових класів на уроках української мови Доктор thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Сіранчук, Наталія Миколаївна (2018) Відгук офіційного опонента доктора педагогічних наук, доцента Богданець-Білоскаленко Н.І. на дисертацію Сіранчук Н.М. "Формування лексичної компетентності в учнів початкових класів на уроках української мови" Доктор thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Січкар, Алла Дмитрівна (2018) Педагогіка: робоча навчальна програма [Навчально-методичні матеріали]

Т

Тверітінова, Тетяна Іванівна (2018) Робоча програма навчальної дисципліни "Світова література: Історія зарубіжної літератури" [Навчально-методичні матеріали]

Ткачишина, Оксана Романівна (2018) Свідомість особистості в період суспільних змін: характеристика стереотипів Психологія свідомості: теорія і практика наукових досліджень. с. 108-112.

Х

Ходоровська, Ірина Миколаївна (2018) Аналіз музичних творів [Навчально-методичні матеріали]

Ходоровська, Ірина Миколаївна (2018) Аналіз музичних творів [Навчально-методичні матеріали]

Ходоровська, Ірина Миколаївна (2018) Гармонія [Навчально-методичні матеріали]

Ходоровська, Ірина Миколаївна (2018) Гармонія [Навчально-методичні матеріали]

Хоружа, Людмила Леонідівна (2018) Інваріантність та варіативність професійної діяльності викладача вищої школи в епоху змін Колективна. Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова, Київ.

Ч

Черкаська, Д.В. (2018) Дисертація - НАУКОВА ТА ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ АРХЕОЛОГА Л. М. СЛАВІНА Кандидат thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Чернета, Тетяна Олександрівна та Кацалап, Олена Вікторівна та Зінська, Тетяна Володимирівна (2018) Робоча програма з педагогічної практики для студентів напряму підготовки 6.020204/01 «Музичне мистецтво» (сольний спів). [Навчально-методичні матеріали]

Ш

Шапочкіна, Ольга Володимирівна (2018) Програма комплексного екзамену зі спеціалізації [Навчально-методичні матеріали]

Шапочкіна, Ольга Володимирівна (2018) Програма комплексного екзамену з німецької мови та зарубіжної літератури [Навчально-методичні матеріали]

Шапочкіна, Ольга Володимирівна (2018) Програма комплексного екзамену зі спеціалізації (німецька мова) [Навчально-методичні матеріали]

Школьна, Ольга Володимирівна (2018) Основи геммології [Навчально-методичні матеріали]

Школьна, Ольга Володимирівна (2018) Історія ювелірного мистецтва [Навчально-методичні матеріали]

Шопіна, Марина Олександрівна (2018) Розвиток життєвої компетентності педагогічних працівників на курсах підвищення педагогічної кваліфікації Збірник центру наукових публікацій «Велес» за матеріалами IV міжнародної науково-практичної конференції 2 частина: «Актуальні проблеми розвитку світової науки», м. Київ: збірник статей (рівень стандарту, академічний рівень), 2. с. 38-41. ISSN 5836 – 4978

Шопіна, Марина Олександрівна (2018) Вивчення запитів вчителів початкових класів з метою покращення якості курсів підвищення кваліфікації у 2018-2019 навчальному році Збірник центру наукових публікацій «Велес» за матеріалами IV міжнародної науково-практичної конференції 3 частина: «Інноваційні підходи і сучасна наука», м. Київ, 3. с. 67-70. ISSN 5836 – 4978

Шпортько, Валерій Іванович (2018) Перспектива [Навчально-методичні матеріали]

Шпортько, Валерій Іванович (2018) Теорія та практика рисунку [Навчально-методичні матеріали]

Шпортько, Валерій Іванович (2018) Перспектива [Навчально-методичні матеріали]

Шталтовна, Юлія Анатоліївна та Shtaltovna, Yuliya (2018) Робоча програма з дисципліни «Лінгвістичні студії: Мова і міжкультурна комунікація» для магістрантів за освітніми програмами: Мова і література (французька), Мова і література (іспанська), Мова і література (італійська) [Навчально-методичні матеріали]

Ю

Южда, Григорій Григорович (2018) Технологія підготовки огляду: Модуль технологія підготовки радіо-огляду [Навчально-методичні матеріали]

Цей список був створений у Thu Apr 26 07:41:12 2018 EEST.