Елементи, в яких рік: 2018

Вгору на рівень
Експорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Перейти до: B | G | K | M | N | S | Y | Є | І | А | Б | В | Г | Д | Ж | З | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | Х | Ц | Ч | Ш | Ю | Я
Кількість елементів: 494.

B

Borsukovskii, Yurii та Borsukovska, Viktoriia та Buriachok, Volodymyr (2018) Strategy of the higher educations of Ukraine in training of experts on informational and cyber security In: XIV Міжнародна конференція "Стратегія якості в промисловості і освіті", 04-07 червня 2018, Варна, Болгарія.

Buinytska, Oksana та Hrytseliak, Bohdan та Smirnova, Valeriia та Буйницька, Оксана Петрівна (2018) Рейтинги як інструмент оцінювання якості та конкурентоспроможності університету Open Educational E-environment of modern university (4). с. 16-32. ISSN 2414-0325

G

Gladushyna, Raisa та Gladushyna, Olesya (2018) Вплив рекрутингу іноземних викладачіва на вищу освіту в Західному Китаї World Science. Multidisciplinary Scientific Edition, 9 (4(32)). с. 4-10. ISSN 2413-1032

K

Klimchuk, Volodymyr та Samoylik, Eugene та Gnatyuk, Viktor та Prysiazhnyy, Dmytro та Buryachok, Volodymyr (2018) Synthesis of Quite Proof Cryptosystem with Increased Unicity Distance for Cloud Computing In: 14th International Conference ICTERI 2018.

M

Marcos, Juan Manuel (2018) Поеми та пісні Видавництво БВЛ, Київ.

N

Nevedomska, Yevheniia та Неведомська, Євгенія Олексіївна та Timchik, Olesia та Тимчик, Олеся Володимирівна (2018) Фізіологічний стан спортсмена під дією мобільного радіотелефону Міжнародний науковий журнал "ScienceRise" (2(43)). с. 38-44. ISSN 2313-8416; 2313-6286

S

Shtaltovna, Yuliya (2018) Understanding “Democratization of the higher education” for an efficient university development strategy “Internationalization of higher education of Ukraine in global multicultural space: state-of-the-art, challenges and prospects”. с. 101-104.

Shtaltovna, Yuliya (2018) The pursuit of democratization in education - knowing where to go. Concept analysis for the correct use of the term "DEMOCRATIZATION OF EDUCATION" Open Educational E-environment of modern university, 4. с. 74-82. ISSN 2414-0325

Shtaltovna, Yuliya та Makhachashvili, Rusudan (2018) Київський Університет Бориса Грінченко — фундатор у перекладі парагвайської літератури українською мовою. In: Маркос Х.М. Поеми та пісні : збірник ліричних творів : пер. з ісп. Видавництво БВЛ, Київ, с. 4-9.

Shurma, Svitlana (2018) The rhetoric of propaganda in British, Czech, and Ukrainian print media of 1960-1965 In: The logics of persuasion. Between anthropology and rhetoric, 19-20 April 2018, Palermo.

Y

Yatsevskyi, Bogdan та Nevedomska, Yevheniia та Неведомська, Євгенія Олексіївна (2018) Кінезіотерапія як нехірургічний засіб відновлення хребта Здоров’я, фізичне виховання і спорт: перспективи та кращі практики: Електронний збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції, 15 травня 2018 р., м. Київ. с. 185-188.

Є

Єретик, Анатолій Анатолійович та Портна, Ірина Леонідівна (2018) «Сумісний метод» розвитку силових якостей гімнастів Науковий журнал «Молодий вчений». Педагогічні та психологічні науки (4.3). с. 24-28. ISSN 2304-5809

Єретик, Анатолій Анатолійович та Портна, Ірина Леонідівна та Зубко, Валентина Володимирівна та Морозова, Світлана Миколаївна (2018) Оцінка фізичного розвитку студентської молоді України Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Здоров’я, фізичне виховання і спорт: перспективи та кращі практики". с. 78-81.

Єретик, Анатолій Анатолійович та Сухарь, І.А. (2018) Сучасне ставлення студентської молоді до фізичного виховання та спорту Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Здоров’я, фізичне виховання і спорт: перспективи та кращі практики". с. 82-85.

Єфімов, Юрій Володимирович (2018) Adobe dvoma rukamu Юрій Єфімов, Київ.

І

Іванюк, Ганна Іванівна та Дем'яненко, Валентина Іванівна та Січкар, Алла Дмитрівна (2018) Педагогіка: робоча навчальна програма [Навчально-методичні матеріали]

Івашньова, Світлана Володимирівна (2018) Закони шкільної країни: зошит-посібник № 7 для 1 кл. загальноосвіт. навч. закл. Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ. ISBN 978-617-658-039-3

Івашньова, Світлана Володимирівна (2018) Проектування змісту навчання в системі післядипломної педагогічної освіти: освітні запити і потреби Нова педагогічна думка (2). с. 29-34. ISSN 2520-6427

Івашньова, Світлана Володимирівна (2018) Освітні запити та потреби вчителів у контексті професійного розвитку Педагогічна думка (2). с. 32-33.

Ісаєнко, Олександр Олександрович (2018) Сучасні інформаційні системи і технології в бібліотечно-інформаційній і бібліографічній діяльності [Навчально-методичні матеріали]

Ісаєнко, Олександр Олександрович (2018) Сучасні інформаційні системи і технології в бібліотечно-інформаційній діяльності та в архівах [Навчально-методичні матеріали]

Ісаєнко, Олександр Олександрович (2018) Інтелектуальна свобода та доступ до інформації [Навчально-методичні матеріали]

Ісаєнко, Олександр Олександрович (2018) Соціокомунікативна модель медіаспоживання Бібліотекознавство. Документознавство.Інформологія. Library Science. Record Studies. Informology., 4 (4). с. 86-91. ISSN 2409-9805

Ісаєнко, Олександр Олександрович (2018) Поняттєвий апарат медіаосвітньої сфери Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць, 128 (128). с. 103-106. ISSN 2076-1554

Ісаєнко, Олександр Олександрович (2018) Роль медіаосвіти у формуванні медіакультури сучасної молоді Вісник Книжкової палати (1). с. 22-25. ISSN 2076-9326$; 2076-9555

Ісаєнко, Олександр Олександрович (2018) Краєзнавчі інформаційні ресурси: виявлення, відбір, створення та науково-бібліографічне опрацювання [Навчально-методичні матеріали]

Ісаєнко, Олександр Олександрович (2018) Сучасні освітні та професійні виклики майбутніх фахівців з бібліотечної справи In: Інформація, комунікація та управління знаннями в глобалізованому світі, 15.05.2018, України, м. Київ, КНУКіМ.

Ісса, Тетяна Віталіївна (2018) Дисертація - Благотворительная деятельность дворянства Киевской губернии в период Первой мировой войны Кандидат thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

А

Антипін, Євген Борисович та Пасічник, Анна Анатоліївна (2018) Психологія сім'ї: робоча навчальна програма [Навчально-методичні матеріали]

Астаф'єва, Марія Миколаївна та Прошкін, Володимир Вадимович та Радченко, Світлана Сергіївна (2018) Формування критичного мислення майбутніх учителів математики засобами геометрії Освітологічний дискурс (1-2). с. 100-115. ISSN 2312-5829

Б

Бабенко, Валерія Олегівна (2018) Авторська версія commedia dell’arte у творчості Луїджі Піранделло Матеріали ХХХІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації» 31 січня 2018 року, 33 (32). с. 544-548.

Бабич, Наталія Миколаїівна та Тичина, Катерина Олександрівна (2018) Робоча програма з навчальної дисципліни: "Логопедичний практикум.Модуль. Авторські методи корекційно-реабілітаційної роботи з розвитку і корекції мовлення" [Навчально-методичні матеріали]

Барбалат, Олександра Володимирівна (2018) Виробнича переддипломна практика (з додаткової спеціалізації «Художня культура та арт-менеджмент») [Навчально-методичні матеріали]

Барбалат, Олександра Володимирівна (2018) Декоративно-прикладне мистецтво [Навчально-методичні матеріали]

Барбалат, Олександра Володимирівна (2018) Декоративно-прикладне мистецтво [Навчально-методичні матеріали]

Бахтінов, А.П. та Водоп'янов, В.М. та Іванова, В.І. та Ковалюк, З.Д. та Ткачук, І.Г. та Нетяга, В.В. та Литвин, Оксана Степанівна (2018) Фотоелектричні властивості нанокомпозитних іонотронних структур, сформованих на основі 2D шаруватого напівпровідника InSe та іонної солі RbNO3 Journal of Nano- and Electronic Physics, 10 (1). с. 1-7. ISSN 2077-6772; 2306-4277

Бистра, Ірина Ігорівна та Літвінова-Слюсар, К.Ю. (2018) Розвиток координації у дітей молодшого шкільного віку на початковому етапі підготовки у секціях зі спортивної аеробіки Науковий журнал «Молодий вчений». Педагогічні та психологічні науки (4.3). с. 5-9. ISSN 2304-5809

Бодненко, Дмитро Миколайович та Глушак, Оксана Михайлівна та Семеняка, Світлана Олексіївна (2018) Формування інформатичної компетентності майбутніх фінансистів під час вивчення дисципліни «Економетрика» Освітологічний дискурс: електронне наукове фахове видання (1-2). с. 325-340. ISSN 2312-5829

Бодненко, Дмитро Миколайович та Глушак, Оксана Михайлівна та Семеняка, Світлана Олексіївна (2018) Використання хмарного сервісу Kahoot при викладанні інформатичних, економічних та математичних дисциплін Теоретико-практичні проблеми використання математичних методів та комп’ютерно-орієнтованих технологій в освіті та науці: зб. матеріалів у ІІ Всеукраїнської конференції, 28 березня 2018 р., м. Київ. с. 18-21.

Бондаренко, Геннадій Леонідович (2018) Зошит-посібник №8 "Школа чемних" Київський університет імені Бориса Грінченка. ISBN 978-617-658-027-0 (Проект); 978-617-658-040-9

Борисенко, Оксана Анатоліївна та Висоцька, Соломія Сергіївна (2018) Медіа грамотність: Завдання для України Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology, 154 (VI (6)). с. 16-22. ISSN 2308-5258, 2308-1996

Борисенко, Оксана Анатоліївна та Висоцька, Соломія Сергіївна (2018) ESP: Civic Consciousness Dimension World Science. Multidisciplinary Scientific Edition, 2(30) (4). с. 5-9. ISSN 2413-1032

Борсуковський, Юрій Володимирович та Борсуковська, Вікторія Юріївна та Бурячок, Володимир Леонідович та Складанний, Павло Миколайович (2018) Прикладні аспекти розробки політики категорування інформації з обмеженим доступом Системи обробки інформації (2(153)). с. 117-126. ISSN 1681-7710

Борсуковський, Юрій Володимирович та Борсуковська, Вікторія Юріївна та Бурячок, Володимир Леонідович та Складанний, Павло Миколайович (2018) Прикладні аспекти розробки політики категорування інформації з обмеженим доступом Системи обробки інформації, 2 (153). с. 117-126. ISSN 1681-7710

Братусь, Іван Вікторович (2018) ІКТ в галузі образотворчого мистецтва [Навчально-методичні матеріали]

Братусь, Іван Вікторович (2018) Українські студії: Києвознавство [Навчально-методичні матеріали]

Братусь, Іван Вікторович та Гунька, Анна Миколаївна (2018) Історичний ракурс використання Інтернету в освіті: культурні норми та аномалії Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць, 132 (5). с. 76-77. ISSN 2076-1554

Братусь, Іван Вікторович та Дениско, Олена Анатоліївна (2018) Дослідження пейзажного жанру у творчості київських художників другої половини ХХ ст In: Інноваційний розвиток науки нового тисячоліття, 25-26.05.2018, Чернівці.

Братусь, Іван Вікторович та Свердлик, Зоряна Михайлівна (2018) Особливості відтворення культурно-історичних ідей Реформації у вищій школі України (до 500-річчя Реформації) Гілея: науковий вісник. (6). с. 21-23. ISSN 2076–1554

Братусь, Іван Вікторович та Цьомик, Марія (2018) 76–річчя трагедії Бабиного Яру – історико–культурологічний аспект Гілея: науковий вісник (130). с. 55-56. ISSN 2076–1554

Брюханова, Галина В'явеславівна (2018) Технології поліграфії Галузь знань 0202 «Мистецтво» Напрям підготовки 6.020207 «Дизайн» На базі ОКР «Молодший спеціаліст» Інститут мистецтв [Навчально-методичні матеріали]

Буніятова, Ізабелла Рафаїлівна та Калитюк, Лілія Петрівна (2018) Програма комплексного екзамену зі спеціалізації (англійська мова) для студентів cпеціальності: 035 Філологія, спеціалізація: 035.05 Романські мови та літератури (переклад включно). Освітня програма: (іспанська, італійська). Освітній рівень: другий (магістерський). [Навчально-методичні матеріали]

Буренко, Валентина Миколаївна та Гатальська, Валентина Іванівна та Жарікова, Людмила Миколаївна та Кузьменчук, Ірина Василівна та Лук'янець, Олена Георгіївна та Майданова, Тетяна Олександрівна та Покатілова, Олена Олександрівна та Сафарян, Світлана Іванівна та Сафарян, Юлія Володимирівна та Тимофєєва, Ірина Анатоліївна (2018) Шлях до успіху. Дистанційна робота з обдарованими дітьми: теорія, методика, практика Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ, Україна. ISBN 978-617-658-038-6

Бурко, Ольга Василівна (2018) Методика навчання українських народних загадок на матеріалі підручників Бориса Грінченка та записів Надії Вархол Sciences of Europe (26). с. 34-38. ISSN 3162-2364

Бурячок, Володимир Леонідович (2018) Відгук офіційного опонента на дисертаційну роботу КАЗМІРЧУК Світлани Володимирівни «Методологія оцінювання ризиків безпеки ресурсів інформаційних систем», подану на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за 05.13.21 – системи захисту інформації Доктор thesis, Національний авіаційний університет.

Бурячок, Володимир Леонідович (2018) ВІДГУК на автореферат дисертації Полуяненко Миколи Олександровича на тему «Моделі та методи синтезу регістрів зсуву з нелінійними зворотними зв’язками для схем потокового симетричного шифрування», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.21 – системи захисту інформації Кандидат thesis, Національний авіаційний університет.

Бурячок, Володимир Леонідович (2018) ВІДГУК на автореферат дисертації ІВАНЮКА Віталія Миколайовича на тему «Вдосконалення засобів виявлення несанкціонованих підключень до абонентської телефонної лінії», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.21 – системи захисту інформації Кандидат thesis, Львівська політехніка.

Бурячок, Володимир Леонідович (2018) ВІДГУК на автореферат дисертації ОПІРСЬКОГО Івана Романовича на тему «Розвиток теорії прогнозування та попередження про несанкціонований доступ в спеціальних інформаційних мережах», поданої на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.13.21 – системи захисту інформації Кандидат thesis, Національний авіаційний університет.

Бурячок, Володимир Леонідович (2018) ВІДГУК на автореферат дисертації Лімаря Ігоря Валерійовича на тему «Криптографічний захист системи електронного голосування з використанням протоколів квантової криптографії», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.21 – системи захисту інформації Кандидат thesis, Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова.

Бурячок, Володимир Леонідович та Богуш, Володимир Михайлович (2018) Рекомендації щодо розробки та реалізації моделі професійних компетентностей у сфері підготовки фахівців для національної системи кібербезпеки Захист інформації, Т.20 (2). с. 72-78. ISSN 2221-5212

Бурячок, Володимир Леонідович та Семко, Олексій Вікторович (2018) Математична модель системи інтелектуального управління сенсорною мережою в умовах конфлікту In: ІІ Всеукраїнська конференція "Теоретико-практичні проблеми використання математичних методів і комп’ютерно-орієнтованих технологій в освіті та науці", 28 березня 2018 року, Київський університет імені Тараса Шевченка.

Бурячок, Володимир Леонідович та Соколов, Володимир Юрійович (2018) Low-cost spectrum analyzers for channel allocation in wireless Networks 2.4 GHZ RANGE World Science. Multidisciplinary Scientific Edition, 3(31) (Vol.1). с. 9-16. ISSN 2413-1032

Бурячок, Володимир Леонідович та Соколов, Володимир Юрійович (2018) Using 2.4 GHZ wireless botnets to implement denial-of-service attacks International academy journal Web of Scholar, Vol.1 (6(24)). с. 14-21. ISSN 2518-167X

Бучинська, Дар'я Леонідівна (2018) Медіаінформаційна грамотність як важлива складова модернізації освіти Збірник матеріалів ІІ Всеукраїнської конференції. с. 28-31.

Бєлєнька, Ганна Володимирівна (2018) Інтегровані курси в практиці підготовки вихователів дітей дошкільного віку Актуальні проблеми педагогічної освіти: європейський і національний вимір. с. 28-31.

Бєлєнька, Ганна Володимирівна та Волинець, Юлія Олександрівна та Стаднік, Надія Вікторівна (2018) Система розвивально-ігрових занять з ейдетики для дітей старшого дошкільного віку [Навчально-методичні матеріали]

Бєлєнька, Ганна Володимирівна та Кондратець, Інна Вікторівна (2018) Ранок радісних зустрічей Вихователь-методист дошкільного закладу (1). с. 27-35.

Бєлєнька, Ганна Володимирівна та Половіна, Олена Анатоліївна (2018) Дошкільнятам про світ природи. Діти четвертого року життя (молодший дошкільний вік) Генеза, Київ. ISBN 978-966-11-0889-8

Бєлєнька, Ганна Володимирівна та Половіна, Олена Анатоліївна (2018) Як спонукати дітей бігти на заняття наввипередки Вихователь-методист дошкільного закладу (4). с. 23-27.

Бєлєнька, Ганна Володимирівна та Товкач, Ірина Євгеніївна (2018) Як весело й цікаво підготуватися до прогулянки Вихователь-методист дошкільного закладу (5). с. 24-31.

Білецька, Вікторія Вікторівна та Поляничко, Олена Миколаївна та Комоцька, Оксана Сергіївна (2018) Тенденції розвитку вищої освіти в країнах Європейського союзу Науковий журнал «Молодий вчений». Педагогічні та психологічні науки (4.3). с. 10-14. ISSN 2304-5809

Білецька, Вікторія Вікторівна та Семененко, В'ячеслав Петрович та Трачук, Сергій Васильович та Бербенець, О.С. (2018) Оцінка прояву цінністно-смилового компоненту компетентності здоров’язбереження у студентів Вісник Чернігівського національного педагогічного університету (152). с. 32-35. ISSN 2518-7465

Бісмак, Олена Василівна та Тимчик, Олеся Володимирівна та Неведомська, Євгенія Олексіївна та Полковенко, Ольга Володимирівна та Савченко, Валентин Михайлович (2018) Рівень фізичного стану студентів першокурсників вищого навчального закладу залежно від напряму підготовки Здоров’я, фізичне виховання і спорт: перспективи та кращі практики: Електронний збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції, 15 травня 2018 р., м. Київ. с. 51-55.

Бітківська, Галина Володимирівна та Анісімова, Людмила Вікторівна (2018) Історія світової літератури: Історія зарубіжної літератури [Навчально-методичні матеріали]

В

Варивончик, Анастасія Віталіївна (2018) Ювелірна справа та ковальство на території України Monografia pokonferencyjna science, research, development (1). с. 33-40.

Варивончик, Анастасія Віталіївна (2018) Українські художні промисли як предмет наукового дослідження MONOGRAFIA POKONFERENCYJNA SCIENCE, RESEARCH, DEVELOPMENT #2 (2). с. 49-58.

Варивончик, Анастасія Віталіївна (2018) Спогади головного художника Центральної художньої експериментальної лабораторії «Укрхудожпром» Monografia pokonferencyjna science, research, development. с. 31-40.

Варивончик, Анастасія Віталіївна (2018) Декоративне мистецтво [Навчально-методичні матеріали]

Варивончик, Анастасія Віталіївна (2018) Художній текстиль [Навчально-методичні матеріали]

Варивончик, Анастасія Віталіївна (2018) Декоративно-прикладне мистецтво: художній текстиль [Навчально-методичні матеріали]

Василевич, М. О. (2018) Родина Сінкевичів та її вклад в музичну культуру Східної Галичини ХІХ століття. Студії мистецтвознавчі (1). с. 55-64. ISSN 1728-6875

Вашуленко, Микола Самійлович та Дубовик, Світлана Григоріївна (2018) 100 мовних вправ для розвитку дослідницьких умінь учнів : метод. посібн. для вчителів Я дослідник . Видавничий дім "Освіта", Київ. ISBN 978-617-656-860-5

Ващенко, Олена Миколаївна (2018) Загальнометодичні та специфічні принципи оздоровчої педагогіки початкової школи Педагогіка здоров'я. с. 83-85.

Вембер, Вікторія Павлівна та Бучинська, Дар'я Леонідівна (2018) Використання хмаро орієнтованих сервісів на основі Microsoft Office 365 у викладацькій діяльності Матеріали IX Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. с. 219-221.

Вембер, Вікторія Павлівна та Бучинська, Дар'я Леонідівна (2018) Центеніали: покоління, яке потребує нових підходів у навчанні Тези доповідей ІV Міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційні технології в освіті, науці і техніці» (ІТОНТ-2018). с. 187-189.

Венгловська, Олена Анатоліївна та Ткач, Марина Сергіївна (2018) Особливості формування базових якостей дітей у теоретико-практичній спадщині Бориса Грінченка та Софії Русової Молодий вчений (3 (55)). с. 72-75. ISSN 2304-5809

Веретенко, Ірина Михайлівна (2018) автореферат - Розвиток соціально-педагогічної роботи в загальноосвітніх навчальних закладах України (кінець ХХ – початок ХХІ століття) Кандидат thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Веретенко, Ірина Михайлівна (2018) Дисертація - Розвиток соціально-педагогічної роботи в загальноосвітніх навчальних закладах України (кінець ХХ – початок ХХІ століття) Кандидат thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Веретенко, Ірина Михайлівна (2018) Відгук офіційного опонента доктора педагогічних наук, професора Петрочко Ж.В. на дисертацію Веретенко І.М. "Розвиток соціально-педагогічної роботи в загальноосвітніх навчальних закладах України (кінець ХХ – початок ХХІ століття)" Кандидат thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Веретенко, Ірина Михайлівна (2018) Відгук офіційного опонента кандидата педагогічних наук, доцента Заверико Н.В. на дисертацію Веретенко І.М. "Розвиток соціально-педагогічної роботи в загальноосвітніх навчальних закладах України (кінець ХХ – початок ХХІ століття)" Кандидат thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Видайчук, Тетяна Леонідівна (2018) Лексеми смисл і сенс у мовній практиці українців Studia Philologica (Філологічні студії) : зб. наук. пр. (9). с. 115-119. ISSN 2311-2425

Виноградов, Валерій Євгенович та Білецька, Вікторія Вікторівна та Ясько, Лілія Володимирівна (2018) Засоби відновлення після тренувальної та змагальної діяльності в спортивній ходьБі Науковий журнал «Молодий вчений». Педагогічні та психологічні науки (4.3). с. 15-19. ISSN 2304-5809

Виноградов, Валерій Євгенович та Швець, Сергій Володимирович та Білецька, Вікторія Вікторівна та Поляничко, Олена Миколаївна (2018) Психологічна сумісність гравців футбольної команди з урахуванням ігрових амплуа Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Здоров’я, фізичне виховання і спорт: перспективи та кращі практики". с. 56-58.

Вишницька, Юлія Василівна (2018) Робоча программа Історія зарубіжної літератури для студентів за напрямом підготовки 6.020303 Філологія (мова і література українська), 2018 року - 27 с [Навчально-методичні матеріали]

Вишницька, Юлія Василівна (2018) Робоча программа Історія зарубіжної літератури для студентів спеціальності 035 Філологія; Спеціалізація: 035.04 Германські мови і літератури (переклад включно), Освітня програма: переклад; Освітній рівень: перший (бакалаврський), 2018 року - 25 с [Навчально-методичні матеріали]

Вишницька, Юлія Василівна (2018) Робоча програма дисципліни «Літературознавчі студії: Історія зарубіжної літератури» для студентів спеціальності 035 Філологія; спеціалізації: 035.06 Східні мови і літератури, 2018. – 19 с [Навчально-методичні матеріали]

Вишницька, Юлія Василівна (2018) Робоча програма «Науковий семінар: Науковий спецкурс (Міфопоетика)» для здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії, 2017. – 22 с [Навчально-методичні матеріали]

Вишницька Юлія Василівна (2018) Автореферат «Міфологеми Олександра Блока у російському етнокультурному просторі» 75920.

Вишницька, Юлія Василівна (2018) Робоча программа Історія зарубіжної літератури для студентів за напрямом підготовки 6.020303 Філологія (мова і література англійська), 2018 р. -27 с [Навчально-методичні матеріали]

Вишницька Юлія Василівна (2018) Автореферат «Міфологічні сценарії в сучасному художньому та публіцистичному дискурсах» 75924.

Вишницька Юлія Василівна (2018) Монографія «Міфологічні сценарії в сучасному художньому та публіцистичному дискурсах» 75923.

Вишницька Юлія Василівна (2018) Дисертація «Міфологічні сценарії в сучасному художньому та публіцистичному дискурсах» 75922.

Вишницька Юлія Василівна (2018) Дисертація «Міфологеми Олександра Блока у російському етнокультурному просторі» 75921.

Волинець, Юлія Олександрівна та Стаднік, Надія Вікторівна (2018) Етапи формування готовності майбутніх дошкільних педагогів до дослідницької діяльності Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В.О. Сухомлинського (1(60)). с. 44-48. ISSN 2078-2128

Волков, Володимир Олегович (2018) Автореферат - Українська діаспора у Російській Федерації: інституційний, соціально-економічний та культурний аспекти (1991 – 2010 рр.). Кандидат thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Волков, Володимир Олегович (2018) Дисертація - Українська діаспора у Російській Федерації: інституційний, соціально-економічний та культурний аспекти (1991 – 2010 рр.). Кандидат thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Волков, Володимир Олегович (2018) Відгук Тодорова І.Я. на дисертацію Волкова В.О. Українська діаспора у Російській Федерації: інституційний, соціально-економічний та культурний аспекти (1991 – 2010 рр.). Кандидат thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Волков, Володимир Олегович (2018) Відгук Бульвінського А.Г. на дисертацію Волкова В.О. Українська діаспора у Російській Федерації: інституційний, соціально-економічний та культурний аспекти (1991 – 2010 рр.) Кандидат thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Волкова, Людмила Николаевна (2018) Колористика [Навчально-методичні матеріали]

Волкова, Людмила Николаевна (2018) Колористика [Навчально-методичні матеріали]

Волкова, Людмила Николаевна (2018) Арт-терапія в житті та інтеграції людей з особливими потребами In: Простір арт-терапії: творча інтеграція та трансформація в епохуплинного модерну. XV Міжнародна міждисциплінарна науково-практична конференція, 16 - 18 лютого 2018 р., Львів.

Волкова, Людмила Николаевна (2018) Зображувально-художні форми антропософської терапії In: Простір арт-терапії: творча інтеграція та трансформація в епохуплинного модерну. XV Міжнародна міждисциплінарна науково-практична конференція.

Волобуєва, Анастасія Михайлівна (2018) Міжнародна журналістика [Навчально-методичні матеріали]

Воротникова, Ірина Павлівна (2018) Проект міського ресурсного центру дистанційного навчання та самоосвіти вчителів Управління соціально-економічними трансформаціями у сучасному місті: тези наук. – практ. інтернет-конф. (27 лютого 2018).. с. 23-25.

Воротникова, Ірина Павлівна (2018) Використання ІКТ для моніторингу і оцінювання знань в е-навчанні International academy journal Web of Scholar, 6(24) (1). с. 43-47. ISSN 2518-167X

Воротникова, Ірина Павлівна та Агафонова, Світлана (2018) Модель методичного центру відкритої освіти з інформатики для навчання обдарованих учнів Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету (4). с. 96-107. ISSN 2414-0325

Воскобойнікова-Гузєва, Олена Вікторівна (2018) Бібліотекознавство та історія бібліотечної справи [Навчально-методичні матеріали]

Воскобойнікова-Гузєва, Олена Вікторівна (2018) Стратегічний менеджмент інформаційної діяльності [Навчально-методичні матеріали]

Вінтонів, Михайло Олексійович (2018) Функційні вияви слабкого синтаксичного зв’язку на рівні словосполучення в сучасній українській мові Studia Philologica (Філологічні студії) : зб. наук. пр. (9). с. 23-29. ISSN 2311-2425

Вінтонів, Тетяна Миколаївна (2018) Роль міфонімів та біблійних онімів у створенні семантичної аури антропоетоніма Мотря в історичній епопеї Богдана Лепкого «Мазепа» Studia Philologica (Філологічні студії) : зб. наук. пр. (9). с. 85-92. ISSN 2311-2425

Вірченко, Тетяна Ігорівна (2018) Літературознавча термінологія в авторських жанрових дефініціях сучасних українських драматургів Сучасні мово- і літературознавчі методології та нові прочитання художнього тексту. Антологія. с. 58-62.

Вірченко, Тетяна Ігорівна (2018) Осмислення буття літературного твору: від теорії до практики Синопсис: текст, контекст, медіа (2). ISSN 2311-259X

Вірченко, Тетяна Ігорівна (2018) Робоча навчальна програма дисципліни "Практикум з української літератури: Виразне читання" [Навчально-методичні матеріали]

Г

Гайдаш, Анна Владиславівна (2018) Перекладацький аналіз тексту [Навчально-методичні матеріали]

Гайдаш, Анна Владиславівна (2018) Перекладацький аналіз тексту (2 курс) [Навчально-методичні матеріали]

Гайдаш, Анна Владиславівна (2018) Критичне читання англійською мовою [Навчально-методичні матеріали]

Гальчук, Оксана Василівна (2018) Концептуалізація ідейно-художнього статусу цирку в прозі ХХ століття Художні феномени в історії світової літератури: перехід мови в письменництво («постколоніальні стратегії»). с. 43-44.

Гальчук, Оксана Василівна (2018) Моделі світу в художніх текстах ХХ століття: особливості авторських варіантів Султанівські читання (VII). с. 85-100. ISSN 2313-5921

Гаркуша, Людмила Іванівна (2018) Концертмейстерський клас ІІ курс [Навчально-методичні матеріали]

Гафіатуліна, Анна Вікторівна (2018) відгук опопнента Співак Л.М. на дисертацію Гафіатуліної А.В. Психологічні особливості формування національної самосвідомості студентської молоді України Кандидат thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Гафіатуліна, Анна Вікторівна (2018) Відгук опонента Ставицького Г.А. на дисертацію Гафіатуліної А.В. Психологічні особливості формування національної самосвідомості студентської молоді України Кандидат thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Гафіатуліна, Анна Вікторівна (2018) Дисертація - Психологічні особливості формування національної самосвідомості студентської молоді України Кандидат thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Гафіатуліна, Анна Вікторівна (2018) Автореферат - Психологічні особливості формування національної самосвідомості студентської молоді України Кандидат thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Гладкова, Валентина Миколаївна (2018) Стажування як форма професійного самовдосконалення менеджера освіти Освітологічний дискурс: електронне наукове фахове видання. с. 87-99. ISSN 2312-5829

Глушак, Оксана Михайлівна та Прошкін, Володимир Вадимович та Мазур, Наталія Петрівна (2018) Організація науково-дослідної роботи студентів гуманітарних спеціальностей засобами хмаро орієнтованих технологій Інформаційні технології і засоби навчання (1). с. 186-200. ISSN 2076-8184

Глушак, Оксана Михайлівна та Семеняка, Світлана Олексіївна (2018) Передумови побудови багатофакторної економетричної моделі: дослідження на мультиколінеарність Фізико-математична освіта : науковий журнал (1(15)). с. 171-175. ISSN 2413-158X

Головач, Інна Іванівна (2018) Робоча програма з дисципліни "Туристичний похід" [Навчально-методичні матеріали]

Головач, Інна Іванівна та Ясько, Лілія Володимирівна та Салоїд, Сергій Миколаєвич (2018) Формування мотивації досягнення успіху учнів старшого шкільного віку в процесі фізичного виховання Молодий Вчений (4.3). с. 20-23. ISSN 2304-5809; 2313-2167

Голота, Наталія Миколаївна (2018) Технології формування просторово-часових уявлень у дітей дошкільного та молодшого шкільного віку: робоча навчальна програма [Навчально-методичні матеріали]

Горбань, Олександр Володимирович та Мартич, Руслана Василівна (2018) Основні підходи у визначенні сутності концепту "живого" Studia Warmińskie (54). с. 93-103. ISSN 0137-6624

Грипас, Оксана Юріївна (2018) Структура суб’єкта й об’єкта порівняння в українських компаративних конструкціях Studia Philologica (Філологічні студії) : зб. наук. пр. (9). с. 35-40. ISSN 2311-2425

Громова, Наталія Михайлівна (2018) Читання професійних текстів: Реклама та зв'язки з громадськістю Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ. ISBN 978-617-658-044-7

Грона, Наталія Вікторівна (2018) Автореферат - Система підготовки студентів педагогічного коледжу до формування у молодших школярів текстотворчих умінь Доктор thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Грона, Наталія Вікторівна (2018) Відгук офіційного опонента доктора педагогічних наук, професора Банера В.І. на дисертацію Грони Н.В. Система підготовки студентів педагогічного коледжу до формування у молодших школярів текстотворчих умінь Доктор thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Грона, Наталія Вікторівна (2018) Відгук офіційного опонента доктора педагогічних наук, професора Климова К.Я. на дисертацію Грони Н.В. Система підготовки студентів педагогічного коледжу до формування у молодших школярів текстотворчих умінь Доктор thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Грона, Наталія Вікторівна (2018) Відгук офіційного опонента доктора педагогічних наук, професора Омельчука С.А, на дисертацію Грони Н.В. Система підготовки студентів педагогічного коледжу до формування у молодших школярів текстотворчих умінь Доктор thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Грона, Наталія Вікторівна (2018) Дисертація - Система підготовки студентів педагогічного коледжу до формування у молодших школярів текстотворчих умінь Доктор thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Гулак, Геннадій Миколайович та Кащук, Владислав Іванович та Складанний, Павло Миколайович (2018) Уточнена модель порушника та модель реалізації кібератак в системах управління технологічними процесами In: ІХ Всеукраїнська науково-практична конференція "Актуальні проблеми управління інформаційною безпекою держави", 30 березня 2018 року, Національна академія Служби безпеки України.

Гулак, Геннадій Миколайович та Складанний, Павло Миколайович (2018) Раціональний вибір степені підстановок шифру багатоалфавітної заміни та джерела рівномірно розподіленої випадкової послідовності In: Міжнародна науково-практична конференція “Проблеми кібербезпеки інформаційно- телекомунікаційних систем” (PCSIТS), 05-06 квітня 2018 року, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Гуменюк, М.Д та Литвин, Оксана Степанівна та Литвин, Петро Мар’янович (2018) Навчальний мікрокомп’ютерний кластер паралельних обчислень In: ІІ Всеукраїнська конференція «Теоретико-практичні проблеми використання математичних методів та комп’ютерно-орієнтованих технологій в освіті та науці», 28.03..2018, Київ, Україна.

Д

Данило, Любов Ігорівна (2018) Сутність сучасного фітнесу та фітнес-технологій «Науковий вісник Льотної академії. Серія: Педагогічні науки» (3). с. 345-350. ISSN 2522-1477

Данило, Любов Ігорівна (2018) Феномен "інновації" та "інноваційної діяльності в освіті" як наукова проблема Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка (1). с. 59-66. ISSN 2227-2844

Дель, Г.С. (2018) Деякі особливості говору Ріпкинського району Studia Philologica (Філологічні студії) : зб. наук. пр. (9). с. 140-145. ISSN 2311-2425

Дем’янчук, Катерина Сергіївна та Неведомська, Євгенія Олексіївна (2018) Причини травмування колінного суглоба та його реабілітація Здоров’я, фізичне виховання і спорт: перспективи та кращі практики: Електронний збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції, 15 травня 2018 р., м. Київ. с. 67-69.

Дерека, Тетяна Григорівна та Ляшенко, Валентина Миколаївна та Туманова, Валентина Миколаївна та Корж, Євген Миколайович (2018) Ціннісно-смислова сфера особистості спортсменів: особливості формування Спортивний вісник Придніпров'я (1). с. 18-21. ISSN 2071-1476

Дроботенко, Валентина Юріївна (2018) Фразеологізми як об’єкт культури мовомислення в українській та іспанській мовах Studia Philologica (Філологічні студії) : зб. наук. пр. (9). с. 120-129. ISSN 2311-2425

Дубовик, Світлана Григоріївна та Вашуленко, Микола Самійлович (2018) Зошит моїх досягнень. Українська мова 4 клас Видавничий дім "Освіта".

Дубовик, Світлана Григоріївна та Вашуленко, Микола Самійлович (2018) Зошит моїх досягнень. Українська мова 2 клас Видавничий дім "Освіта".

Дуля, Аліна Володимирівна (2018) Взаємовідносини членів сімей учасників АТО Збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції "Сучасні досягнення вітчизняних вчених у галузі педагогічних та психологічних наук". с. 62-64.

Дуля, Аліна Володимирівна (2018) Основні етапи надання соціальної підтримки сім’ям учасників АТО Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка, 1 (1(315)). с. 6-11. ISSN 22272844

Ж

Желанова, Вікторія В'ячеславівна (2018) Психологічні засади морально-патріотичного виховання особистості Проблеми освіти, 1 (88). с. 156-163.

Желанова, Вікторія В'ячеславівна (2018) Формувальний потенціал технології контекстного навчання майбутнього педагога Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції "Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика". с. 217-220.

Жигун, Сніжана Віталіївна (2018) Технологія підготовки огляду: Модуль технологія підготовки огляду ДЗМІ [Навчально-методичні матеріали]

Жиров, Василь Володимирович (2018) Виробнича практика (урбаністичний пленер) [Навчально-методичні матеріали]

Жиров, Василь Володимирович (2018) Ассамбляж як художня техніка у сучасному мистецтві In: Актуальні проблеми гуманітарних та природничих наук, 30-31 березня 2018 року, м. Харків.

Журавель, Тетяна Василівна та Рогозна, Юлія (2018) Неформальна освіта як інструмент підвищення лідерського потенціалу учнів ПТНЗ Освітологічний дискурс: електронне наукове фахове видання (1-2). с. 171-187. ISSN 2312-5829

Журавська, Оксана Валеріївна (2018) Технологія інтерв'ювання: Радіоінтерв'ю [Навчально-методичні матеріали]

Журавська, Оксана Валеріївна (2018) Професійні стандарти та безпека діяльності: Модуль професійні стандарти та журналістська етика [Навчально-методичні матеріали]

Журавська, Оксана Валеріївна (2018) Радіожурналістика з практикумом [Навчально-методичні матеріали]

З

Заверуха, Олена Леонідівна (2018) Робоча програма "Хорове аранжування" для студентів галузь знань 0202 «Мистецтво», напрямку підготовки 6.020204 «Музичне мистецтво», освітній рівень – перший (бакалаврський), ІV курс, термін підготовки: 4 роки [Навчально-методичні матеріали]

Заверуха, Олена Леонідівна (2018) Авторська концепція «Літургічних піснеспівів» В.Сильвестрова: взаємодія світоглядних засад і сучасного хорового письма Науковий вісник "Культура України" (61). с. 94-105. ISSN 2410-5325

Задніпряний, Геннадій Трохимович (2018) Техніки друкованої графіки [Навчально-методичні матеріали]

Задніпряний, Геннадій Трохимович (2018) Техніки графіки [Навчально-методичні матеріали]

Задніпряний, Геннадій Трохимович (2018) Техніки графіки [Навчально-методичні матеріали]

Задніпряний, Геннадій Трохимович (2018) Техніки вільної графіки [Навчально-методичні матеріали]

Зайцева, Вероніка Іванівна (2018) Живопис [Навчально-методичні матеріали]

Зайцева, Вероніка Іванівна та Морозова, Ольга Юріївна (2018) Рисунок [Навчально-методичні матеріали]

Заєць, Валентина Григорівна (2018) Українськомовна словотвірна традиція в період лінгвоциду Studia Philologica (Філологічні студії) : зб. наук. пр. (9). с. 152-157. ISSN 2311-2425

Заєць, Валентина Григорівна та Томіліна, Юлія Миколаївна (2018) Аналіз словоформ з англійськомовними афіксами в дискурсі ЗМІ Науковий вісник ХДУ Серія Перекладознавство та міжкультурна комунікація комуікація (1). с. 37-41. ISSN 2307-8035

Зеленюк, Оксана Володимирівна та Чекмарьова, Валентина Василівна та Бикова, Анна (2018) Сучасна парадигма формування здоров’язбережувальної життєвої поведінки як складової гуманітарної освіти студентів Науковий журнал «Молодий вчений». Педагогічні та психологічні науки (4.3). с. 29-32. ISSN 2304-5809

Зеленюк, Оксана Володимирівна та Чекмарьова, Валентина Василівна та Бикова, Г.В. та Портна, Ірина Леонідівна (2018) Актуальні проблеми формування здоров’язбережувальної життєвої поведінки як складової гуманітарної освіти студентів Науковий часопис Національного пед. Універс. ім. М.П. Драгоманова. Серія 15: Наук.-пед. проблеми фіз. культури (фізична культура і спорт). – Київ, (4). с. 73-76. ISSN 2311-2220

Зеленюк, Оксана Володимирівна та Чекмарьова, Валентина Василівна та Цикоза, Євгенія Валеріївна та Бірючинська, Світлана Віталіївна (2018) Немедикаментозна профілактика серцево-судинних захворювань студентів Київського університету імені Бориса Грінченка на засадах впровадження здоров’язбережувальної поведінки Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Здоров’я, фізичне виховання і спорт: перспективи та кращі практики". с. 85-88.

Зубко, Валентина Володимирівна та Морозова, Світлана Миколаївна (2018) Європейська концепція навчання протягом життя Науковий журнал «Молодий вчений». Педагогічні та психологічні науки (4.3). с. 33-36. ISSN 2304-5809

Зіневич, Віта Миколаївна (2018) Сучасний український натюрморт: пошуки нової предметності Соціально-гуманітарний вісник: зб. наук. пр. (20,21). с. 133-134. ISSN 2305-9869

К

Карнаухова, Антоніна Валеріївна (2018) Робота з обдарованими дітьми в родинному середовищі: робоча навчальна програма [Навчально-методичні матеріали]

Карнаухова, Антоніна Валеріївна (2018) Сучасні системи дошкільної освіти: робоча навчальна програма [Навчально-методичні матеріали]

Карнаухова, Антоніна Валеріївна та Самченко, Іванна Василівна (2018) Психолого-педагогічні особливості розвитку пізнавальних інтересів учнів у процесі початкової школи Молодий вчений (4(56)). с. 279-283. ISSN 2304-5809

Касьянов, Валентин Васильович (2018) Моя Україна. Вокальний цикл на вірші українських поетів Вокальний цикл . Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ.

Кашуба, Наталія Вікторівна та Дем'яненко, Світлана Іванівна (2018) Модуль 6. Правопис складних слів. Складносурядне речення. Українське слово і сучасність (1(35)). с. 10-19.

Кашшай, Олена Степанівна (2018) Формування творчої особистості художника Антона Кашшая у кінці 1920‒1940-х рр.: мистецька освіта, естетичне становлення Вісник Закарпатської академії мистецтв. Випуск 10: Збірник наукових праць (10). с. 58-61. ISSN 2520-6419

Кашшай, Олена Степанівна (2018) Історія світового кіно [Навчально-методичні матеріали]

Кашшай Олена Степанівна, Кашшай Мирон Антонович, Біксей Людмила Іванівна (2018) Художній альбом "Антон Кашшай. Живопис" 75949.

Кипиченко, Наталія Сергіївна та Гурська, Алевтина Леонідівна (2018) Дослідження психологічної готовності вчителів початкової школи до інклюзивного навчання Освітологічний дискурс: електронне наукове фахове видання (1-2). с. 77-86. ISSN 2312-5829

Клименко, Ганна Валеріївна (2018) Зміни стану серцево-судинної системи і працездатності у студенток, що займаються оздоровчим фітнесом, з урахуванням особливостей жіночого організму Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку» 16 лютого 2018 року Вип. 40 (40). с. 192-196.

Клименко, Ганна Валеріївна та Євдокимова, Лілія Григорівна та Тупиця, Юрій Іванович (2018) Оцінка функціонального стану дихальної системи у студенток першого курсу Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Здоров’я, фізичне виховання і спорт: перспективи та кращі практики". с. 93-95.

Клименко, Ганна Валеріївна та Виноградов, Валерій Євгенович (2018) Застосування індивідуально-групового методу організації занять з фізичного виховання студенток та психофізіологічна його оцінка Науковий журнал «Молодий вчений». Педагогічні та психологічні науки (4.3). с. 37-40. ISSN 2304-5809

Клименко, Ганна Валеріївна та Філіппов, М.М. (2018) Освітній аспект фізичного виховання у вищому навчальному закладі Науковий часопис Національного пед. Універс. ім. М.П. Драгоманова. Серія 15: Наук.-пед. проблеми фіз. культури (фізична культура і спорт). – Київ, (4). с. 92-97. ISSN 2311-2220

Коваль-Цепова, Анна Володимирівна (2018) Виробнича практика (урбаністичний пленер) [Навчально-методичні матеріали]

Коваль-Цепова, Анна Володимирівна (2018) Композиція [Навчально-методичні матеріали]

Коваль-Цепова, Анна Володимирівна (2018) Використання принципу гри для створення розвиваючого архітектурно-художнього середовища в закладах соціального захисту дітей Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Мистецтвознавство (1). с. 262-270. ISSN 2411-3271

Ковальчук, Наталія Дмитрівна та Гуменюк, М. І. (2018) Ідейно-символічна функція Софії Київської In: Міжпредмента всеукраїнська науково-практична конференція, 8-9 грудня, 2017 рік, м. Чернігів.

Ковбасенко, Юрій Іванович (2018) Актуальні проблеми літературознавства : Зарубіжна література ХХ-ХХІ століття [Навчально-методичні матеріали]

Кожанова, Ольга Сергіївна та Данило, Любов Ігорівна та Літвінова-Слюсар, К.Ю. та Корх-Черба, О.В. (2018) Дослідження рівня розвитку абсолютної сили у студентів різних спеціальностей Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Здоров’я, фізичне виховання і спорт: перспективи та кращі практики". с. 96-99.

Кожанова, Ольга Сергіївна та Косік, Микола Сергійович та Косік, Наталія Леонідівна (2018) Оцінка показників абсолютної сили методом динамометрії у студентів першого курсу різних спеціальностей Науковий журнал «Молодий вчений». Педагогічні та психологічні науки (4.3). с. 41-44. ISSN 2304-5809

Кожанова, Ольга Сергіївна та Соляник, Тетяна Владиславівна та Цикоза, Євгенія Валеріївна (2018) Особливості підготовки фахівців з фізичного виховання та спорту у Швейцарії Науковий журнал «Молодий вчений». Педагогічні та психологічні науки (4.3). с. 45-49. ISSN 2304-5809

Кожанова, Ольга Сергіївна та Швець, Сергій Володимирович та Зеленюк, Оксана Володимирівна та Гаврилова, Наталія Григорівна (2018) Особливості техніко-тактичної підготовки школярів старших класів засобом футбол Науковий часопис Національного пед. Універс. ім. М.П. Драгоманова. Серія 15: Наук.-пед. проблеми фіз. культури (фізична культура і спорт). – Київ,, 15 (2(96)). с. 41-45. ISSN 2311-2220

Козлов, Роман Анатолійович (2018) Науково-дослідна інфраструктура в галузі філології: джерелознавча база філологічного дослідження [Навчально-методичні матеріали]

Козлов, Роман Анатолійович (2018) Історія української літератури і літературної критики (1940–1950-і рр.) [Навчально-методичні матеріали]

Козлов, Роман Анатолійович (2018) Теорія масової комунікації та інформації [Навчально-методичні матеріали]

Козлов, Роман Анатолійович (2018) «Будка ч. 27» Івана Франка: хронотопно-нумерологічне прочитання Сучасні мово- і літературознавчі методології та нові прочитання художнього тексту. Антологія. с. 351-355.

Коновалова, Ольга Володимирівна (2018) Історія мистецтва та дизайну [Навчально-методичні матеріали]

Коновалова, Ольга Володимирівна (2018) Музично-театральні студії: Історія сценічного костюму [Навчально-методичні матеріали]

Копитіна, Анастасія Сергіївна (2018) Актуалізація лексико-семантичного поля "простір" в інтернет-дискурсі Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка Серія "Філологічні науки" Мовознавство, 1 (8). с. 105-109. ISSN 2312-6353

Копитіна, Анастасія Сергіївна (2018) "ПРОСТІР" як міжкультурний лінгвістичний елемент: спільні та відмінні риси In: ІІ Міжнародна науково-практична конференція: Пріоритети наукових досліджень – 2018: теоретична та практична цінність, 26-29 червня 2018 р., Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, Новий Сонч, Польща.

Кочерга, Олександр Васильович (2018) Розвиток загальної чутливості в учнів початкової школи In: Навчально-виховний комплекс "Потенціал": здоров'язбереження через партнерство. Авторська школа в Україні . Букрек, Київ - Чернівці, Україна, с. 77-83. ISBN 978-966-399-951-7

Кочерга, Олександр Васильович (2018) Психофізіологічні особливості потенціалу особистості в досягненні професійного успіху Розвиток конкурентоспроможної особистості у межах сучасної освіти: реалії та перспективи: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. с. 21-29.

Кочерга, Олександр Васильович (2018) Психофізіологічні аспекти становлення мовної особистості In: Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Формування мовної особистості в умовах реалізації концепції Нової української школи», 29 травня 2018 року, Київ, Україна.

Кочерга, Олександр Васильович (2018) Психофізіологічні акценти в психолого-педагогічній компетентності педагога In: Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Безперервна освіта педагогічних працівників: новий дизайн у сучасних умовах», 30-31 травня 2018 року, Київ, Україна.

Кочерга, Олександр Васильович (2018) Становлення позиції свідомого читача в учнів початкової школи: психофізіологічний аспект (Чутливість до читацької компетентності) Початкова школа (3). с. 11-15. ISSN 0131-5358

Кривопишина, Анна Сергіївна (2018) Автореферат - Масова та елітарна література: природа художності в українському романі початку ХХІ століття Кандидат thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Кривопишина, Анна Сергіївна (2018) Відгук опонента кандидата філологічних наук Башкирової О.М. на дисертацію Кривопишина А. С. Масова та елітарна література: природа художності в українському романі початку ХХІ століття Кандидат thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Кривопишина, Анна Сергіївна (2018) Дисертація - Масова та елітарна література: природа художності в українському романі початку ХХІ століття Кандидат thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Кривопишина, Анна Сергіївна (2018) Відгук офіційного опонента доктора філологічних наук, професора Філатової О.С. н адисертацію Кривопишиної А.С. Масова та елітарна література: природа художності в українському романі початку ХХІ століття Кандидат thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Крюк, Олександр Олексійович (2018) Монументальний образ Святої Трiйцi М. А. Стороженка In: Теорія і практика актуальних наукових досліджень, 28-29 квітня 2018 року, м. Одеса.

Крюкова, Анна Олексіївна (2018) Виробнича переддипломна практика (Урбаністичний пленер) [Навчально-методичні матеріали]

Крюкова, Анна Олексіївна (2018) Практика композиції [Навчально-методичні матеріали]

Крюкова, Анна Олексіївна (2018) Практика живопису [Навчально-методичні матеріали]

Крюкова, Анна Олексіївна (2018) Практика рисунку [Навчально-методичні матеріали]

Крюкова, Анна Олексіївна (2018) Рисунок [Навчально-методичні матеріали]

Куземко, Леся Валентинівна та Литвиненко, С.В. (2018) Сучасні аспекти професійної підготовки вихователів до виховання гуманістично спрямованої особистості в дошкільному віці Інноватика у вихованні, 7 (1). с. 157-164. ISSN 2411-4553

Кузьменко, Галина Василівна (2018) Виробнича практика (літня) [Навчально-методичні матеріали]

Кузьменко, Галина Василівна (2018) Виробнича переддипломна практика (педагогічна) [Навчально-методичні матеріали]

Кузьменко, Галина Василівна (2018) Методика навчання образотворчому мистецтву [Навчально-методичні матеріали]

Кузьменко, Галина Василівна (2018) Теорія та методика викладання фахових дисциплін [Навчально-методичні матеріали]

Кузьменко, Лідія Володимирівна та Бурячок, Володимир Леонідович (2018) Тенденції розвитку та особливості забезпечення безпеки сучасних ІОТ-пристроїв In: Міжнародна науково-практична конференція “Проблеми кібербезпеки інформаційно- телекомунікаційних систем” (PCSIТS), 05-06 квітня 2018 року, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Купрій, Тетяна Георгіївна (2018) Імагологічні образи українського суспільства (на прикладі росіян та поляків) Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції "Суспільні науки у 2018 році". с. 73-77.

Купрій, Тетяна Георгіївна та Тарнавська, Алла Вікторівна (2018) Гастрономія в особистісному, національному та глобальному соціокультурному дискурсі In: Наукова конференція "Київські філософські студії".

Куришев, Євген Володимирович (2018) Gala Europa на сцені Національної опери Джаз. с. 24-28.

Кучаковська, Галина Андріївна (2018) Інформатика з методикою навчання [Навчально-методичні матеріали]

Кучаковська, Галина Андріївна (2018) Методика навчання освітньої галузі "Технології": Інформатика з методикою навчання [Навчально-методичні матеріали]

Кучаковська, Галина Андріївна (2018) Використання інструментів соціальних сервісів для контролю та аналізу успішності студентів ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Теоретико-практичні проблеми використання математичних методів і комп’ютерно-орієнтованих технологій в освіті та науці»., 1 (1). с. 51-53.

Кучаковська, Галина Андріївна (2018) Використання інструментів соціальних сервісів при колаборативному навчанні студентів багатопрофільного університету Тези доповідей ІV Міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційні технології в освіті, науці і техніці» (ІТОНТ-2018) (1). с. 211-213.

Кучер, А.С. (2018) Нечленовані речення в сучасній українській мові: статус, функції Studia Philologica (Філологічні студії) : зб. наук. пр. (9). с. 47-54. ISSN 2311-2425

Л

Лабунець, Юлія Олегівна (2018) Виховання моральної особистості через фантастичну літературу в сучасних освітніх тенденціях: від Дж. Р. Р. Толкін до Дж. К. Роулінг Scientific letters of Academic society of Michal Baludansky (6). с. 113-117. ISSN 1338-9432

Лахно, Валерій Анатолійович та Малюков, Володимир Петрович та Пархуць, Любомир Теодорович та Бурячок, Володимир Леонідович та SATZHANOV, B. та TABYLOV, A. (2018) Funding model for port information system cyber security facilities with incomplete Hacker information available Journal of Theoretical and Applied Informtion Technology, Vol.96 (13). с. 4215-4225. ISSN 1992-8645

Лахтадир, Олена Володимирівна та Гаврилова, Наталія Григорівна та Євдокимова, Лілія Григорівна (2018) Аналіз рівня сформованості комунікативної компетентності у майбутніх фахівців з фізичної культури і спорту Науковий журнал «Молодий вчений». Педагогічні та психологічні науки (4.3). с. 50-54. ISSN 2304-5809

Лахтадир, Олена Володимирівна та Гаврилова, Наталія Григорівна та Соляник, Тетяна Владиславівна (2018) Умови та чинники комунікативної діяльності майбутнього фахівця з фізичної культури і спорту Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Здоров’я, фізичне виховання і спорт: перспективи та кращі практики". с. 106-109.

Леонтієва, Софія Леонідівна (2018) Вокально-фортепіаний ансамбль у дискурсі творчої діяльності концертмейстера та вокаліста Молодий вчений (3(55)). с. 567-569. ISSN 2304-5809

Литвиненко, Володимир Вікторович та Гридчина, Вікторія Віталіївна (2018) Агенційна журналітика [Навчально-методичні матеріали]

Лойко, Валерія Вікторовна (2018) Методи оцінки ризиків при реалізації експортного контролю в Україні Міжнародний науковий журнал "Інтернаука" (2). с. 31-34. ISSN 2520-2065 (Online)

Лойко, Валерія Вікторовна та Маляр, Станіслав Анатолійович (2018) Система ефективного управління об’єктами житлового фонду міста Києва Ефективна економіка (7). ISSN 2307-2105

Лойко, Валерія Вікторовна та Молдавчук, Р.И. та Романовская, Н.И. (2018) Mechanisms of export control in the system regulators of development of the global economy Modern science (3). с. 64-68. ISSN 2336-498X

Лойко, Валерія Вікторовна та Рамський, Андрій Юрійович (2018) Problems and perspectives of creation and commercialization of intellectual products in higher educational establishments Periodyk Naukowy Akademii Polonijnej (3(28)). с. 62-67. ISSN 2543-8204 (Online)1895-9911 (Print)

Луцюк, Микола Володимирович (2018) Навчальний словник сполучуваності авіаційних термінів Інтерактивні освітні технології та їх роль у формуванні іншомовної комунікативної компетенції. Сучасна філологія: теорія та практика. с. 85-94.

Лях, Тетяна Леонідівна та Попова, Альона Олексіївна (2018) Наукові підходи до класифікації волонтерських груп в Європі та Сполучених Штатах Америки Колективна (три і більше авторів). Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki, Lwów - Olsztyn.

Лях, Тетяна Леонідівна та Попова, Альона Олексіївна та Спіріна, Тетяна Петрівна (2018) Використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному процесі вищого навчального закладу Open Educational E-environment of modern university (4). с. 44-51. ISSN 2414-0325

Ляшенко, Валентина Миколаївна та Іванько, Валентина Володимирівна та Морозова, Світлана Миколаївна (2018) Самооцінка особистості спортсмена як фактор підвищення ефективності спортивної діяльності Науковий часопис Національного пед. Універс. ім. М.П. Драгоманова. Серія 15: Наук.-пед. проблеми фіз. культури (фізична культура і спорт). – Київ, (3). с. 61-64. ISSN 2311-2220

Ляшенко, Валентина Миколаївна та Гацко, Олена Володимирівна та Гнутова, Наталія Павлівна (2018) Прояв життєвих цінностей у спортсменів (на прикладі легкої атлетики) Молодий вчений (4.3). с. 55-59. ISSN 2304-5809; 2313-2167

Ляшенко, Валентина Миколаївна та Гнутова, Наталія Павлівна та Гацко, Олена Володимирівна (2018) Визначення рівня мотивації та фізичної підготовленості студентів вищих навчальних закладів In: Здоров’я, фізичне виховання і спорт: перспективи та кращі практики. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 15.05.2018, Київ, КУ імені Бориса Грінченка.

Ляшенко, Валентина Миколаївна та Портна, Ірина Леонідівна та Гаврилова, Наталія Григорівна (2018) Провідні механізми психологічного захисту у спортсменів різної статі Науковий часопис Національного пед. Універс. ім. М.П. Драгоманова. Серія 15: Наук.-пед. проблеми фіз. культури (фізична культура і спорт). – Київ, (3). с. 65-68. ISSN 2311-2220

Ляшенко, Валентина Миколаївна та Туманова, Валентина Миколаївна та Корж, Євген Миколайович (2018) Дослідження особистісної тривожності студентів, що займаються футболом Науковий журнал «Молодий вчений». Педагогічні та психологічні науки (4). с. 89-92. ISSN 2304-5809

Лєвіт, Дмитро Анатолійович (2018) Виробнича, переддипломна практика зі спеціалізації (безвідривна) [Навчально-методичні матеріали]

Лєвіт, Дмитро Анатолійович (2018) Виробнича (професійна) практика [Навчально-методичні матеріали]

Лєвіт, Дмитро Анатолійович (2018) Університетська автономія як соціокультурний концепт Fundamental and applied researches in practice of leading scientific schools, 26 (2). с. 42-47. ISSN 2313-7525

Лєвіт, Дмитро Анатолійович (2018) Глобалізація: специфіка вивчення поняття In: «Синергія в культурному просторі сучасності».

Ліннік, Олена Олегівна (2018) Школа - наш дім. Зошит - посібник № 6 Київський університет імені Бориса Грінченка. ISBN 978-617-658-037-9; 978-617--658-027-0 (Проект)

Ліннік, Олена Олегівна (2018) Математика та інформатика з методикою навчання [Навчально-методичні матеріали]

Лісневська, Аліна Леонідівна та Куцай, Тамара Іллівна (2018) Технологія підготовки огляду: Модуль технологія підготовки телевізійного огляду [Навчально-методичні матеріали]

Літун, Денис Ігоревич (2018) Робоча програма з навчальної дисципліни "Сучасні інформаційно-комунікаційні технології у корекційній освіті" [Навчально-методичні матеріали]

М

Макаренко, Лідія Петрівна (2018) Музична культура січових стрільців як чинник українського державотворення Актуальні питання сьогодення (8). с. 18-20.

Макарова, Марія Володимирівна (2018) Книгознавство [Навчально-методичні матеріали]

Малков, Дмитро Юрійович (2018) Структурно-функціональний підхід до діяльності клубів за місцем проживання як основа соціокультурної роботи Науковий огляд (1(44)). с. 87-96. ISSN 2311-4517

Марухленко, Оксана В'ячеславівна (2018) Фактори впливу на публічну інвестиційну політику розвитку соціально-економічного потенціалу регіонів України In: Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. участю, присвяч. 100-річчю держ. служби в Україні, 25 травня 2018, Київ.

Мегалинская, А. П. та Билык, Ж. И. та Даниленко, Е. В. та Маруненко, Ірина Михайлівна та Сокульская, М. О. (2018) Сравнительный анализ цитостатической и антибактериальной активности Амброзии полыннолистной и других лекарственных растений. Science Review, 1(8) (2). с. 16-19.

Мелешко, Лілія Володимирівна (2018) Автореферат - Формування мовленнєвої компетентності учнів 5–6 класів в ігровій діяльності на уроках української мови. Кандидат thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Мелешко, Лілія Володимирівна (2018) Відгук офіційного опонента доктора педагогічних наук, професора Горошкіної О.М. на дисертацію Мелешко Л.В. "ФОРМУВАННЯ МОВЛЕННЄВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ 5–6 КЛАСІВ В ІГРОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ " Кандидат thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Мелешко, Лілія Володимирівна (2018) Відгук офіційного опонента кандидата педагогічних наук, доцента Попової Л.О. на дисертацію Мелешко Л.В. "ФОРМУВАННЯ МОВЛЕННЄВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ 5–6 КЛАСІВ В ІГРОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ " Кандидат thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Мелешко, Лілія Володимирівна (2018) Дисертація - Формування мовленнєвої компетентності учнів 5–6 класів в ігровій діяльності на уроках української мови Кандидат thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Мельник, Вікторія Сергіївна та Неведомська, Євгенія Олексіївна (2018) Робототехніка в реабілітації при парезах верхньої кінцівки Здоров’я, фізичне виховання і спорт: перспективи та кращі практики: Електронний збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції, 15 травня 2018 р., м. Київ. с. 110-112.

Мережко, Юлія Валеріївна (2018) Експериментальна методика формування художніх смаків старшокласників у процесі вивчення української вокальної спадщини (кінця XIX –початку XX століття) Fundamental and applied researches in practice of leading scientific schools, 26 (2). с. 103-112. ISSN 2313-7525

Мережко, Юлія Валеріївна та Румянцева, Світлана Віталіївна (2018) Художній смак як наукова дефініція: філософсько-історичний аспект Освітологічний дискурс: електронне наукове фахове видання (1-2). с. 255-266. ISSN 2312-5829

Метелюк, Валентина Іванівна (2018) Психологія дитячої творчості: робоча навчальна програма [Навчально-методичні матеріали]

Метелюк, Валентина Іванівна та Пасічник, Анна Анатоліївна (2018) Психологія: робоча навчальна програма [Навчально-методичні матеріали]

Микитенко, Вікторія Олександрівна (2018) Автореферат - Формування мовної особистості студента в процесі вивчення синтаксису у багатопрофільних коледжах Кандидат thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Микитенко, Вікторія Олександрівна (2018) Відгук офіційного опонента доктора педагогічних наук, професора Хом"яка І.М. на дисертацію Микитенко В.О. " Кандидат thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Микитенко, Вікторія Олександрівна (2018) Відгук офіційного опонента кандидата педагогічних наук, доцента Мордовцеву Н.В. на дисертацію Микитенко В.О. " Кандидат thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Микитенко, Вікторія Олександрівна (2018) Дисертація - Формування мовної особистості студента в процесі вивчення синтакситу у багатопрофільних коледжах Кандидат thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Михалевич, Віктор Вадимович (2018) Основи комп’ютерного дизайну [Навчально-методичні матеріали]

Михалевич, Віктор Вадимович та Барбалат, Олександра Володимирівна (2018) Виробнича переддипломна практика (з додаткової спеціалізації «Дизайн») [Навчально-методичні матеріали]

Михалевич, Віктор Вадимович та Братусь, Іван Вікторович (2018) Історичні передумови та перспективи розвитку геймд изайну в Україні Гілея: науковий вісник (129). с. 84-85.

Михалевич, Віктор Вадимович та Братусь, Іван Вікторович (2018) Розвиток друкарства у Європі Гілея (4). с. 103-105.

Михалевич, Віктор Вадимович та Зайцева, Вероніка Іванівна (2018) Академічний рисунок [Навчально-методичні матеріали]

Мойсак, Олександр Данилович (2018) Основи медичних знань: робоча навчальна програма [Навчально-методичні матеріали]

Музика, Олена Оксентівна (2018) Педагогіка і психологія вищої школи (модуль: психологія вищої школи):робоча навчальна програма (ММ) [Навчально-методичні матеріали]

Музика, Олена Оксентівна (2018) Педагогіка і психологія вищої школи (модуль: психологія вищої школи): робоча навчальна програма (СС) [Навчально-методичні матеріали]

Музика, Олена Оксентівна (2018) Психологія: робоча навчальна програма (ММ) [Навчально-методичні матеріали]

Н

Нашинець-Наумова, Анфіса Юріївна (2018) Забезпечення інформаційної безпеки суб'єктів господарювання: правові методи та практика Право і суспільство (1). с. 177-182. ISSN 2078-3736

Неведомська Євгенія Олексіївна (2018) Анатомія і фізіологія людини: навч.-метод. посіб. для практичних робіт для студ. вищ. навч. закл. 75935.

Неведомська Євгенія Олексіївна (2018) Анатомія та фізіологія нервової системи: навч.-метод. посіб. для практичних робіт для студ. вищ. навч. закл. 75934.

Неведомська Євгенія Олексіївна (2018) Неведомська Є. О. Анатомія людини і спортивна морфологія: навч.-метод. посіб. для практичних і самостійних робіт для студ. вищ. навч. закл. 75933.

Неведомська, Євгенія Олексіївна (2018) Нормальна фізіологія людини та вікова фізіологія Київський університет імені Бориса Грінченка, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Неведомська, Євгенія Олексіївна (2018) Фізіологія людини Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ.

Неведомська, Євгенія Олексіївна (2018) Фізіологія рухової активності Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ, с. 1-38.

Неведомська, Євгенія Олексіївна (2018) Нормальна фізіологія людини та вікова фізіологія [Навчально-методичні матеріали]

Неведомська, Євгенія Олексіївна (2018) Анатомія, фізіологія і патологія розвитку: Анатомія, фізіологія і патологія мовленнєвих та сенсорних систем [Навчально-методичні матеріали]

Неведомська, Євгенія Олексіївна (2018) Анатомія і фізіологія: Фізіологія людини [Навчально-методичні матеріали]

Неведомська, Євгенія Олексіївна (2018) Фізіологія рухової активності [Навчально-методичні матеріали]

Неведомська, Євгенія Олексіївна (2018) Педагогічні аспекти вдосконалення професійної підготовки фахівців фізичного виховання та спорту Науковий журнал «Молодий вчений». Педагогічні та психологічні науки (4.3). с. 60-64. ISSN 2304-5809

Неведомська, Євгенія Олексіївна та Макаренко, Лідія (2018) Методика вивчення черепних нервів Біологія і хімія в рідній школі (1). с. 2-5. ISSN 68828

Неведомська, Євгенія Олексіївна та Пендрак, Ярослав Васильович (2018) Фізична реабілітація хворих на неврит лицевого нерва "Науковий журнал «Молодий вчений» (6 (58)). с. 273-277. ISSN (Print): 2304–5809, (Online): 2313–2167

Нестеряк, Юрій Васильович та Парубець, Олена Миколаївна (2018) Медіаправо та інформаційна безпека: Медіаполітика та інформаційна безпека [Навчально-методичні матеріали]

Нечипоренко, Катерина Петрівна (2018) Зошит-посібник №12 "Рік у школі" Рік у школі, 12 (12). ТОВ "ЕФСИН", Фастів. ISBN 978-617-658-027-0 (Проект); 978-617-658-040-9

Новик, Ірина Михайлівна (2018) Розвиток пізнавальних інтересів дітей п’ятирічного віку як умова їх підготовки до шкільного навчання In: ІV Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми наступності дошкільної і початкової освіти», 17 – 18 квітня 2018 року, Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка.

Новик, Ірина Михайлівна та Сащук, Тетяна Володимирівна (2018) Book trailer як засіб формування читацьких інтересів молодших школярів Молодий вчений (3 (55)). с. 574-577. ISSN 2304-5809

О

Овсієнко, Людмила Миколаївна (2018) Автореферат -Методика навчання лінгвістики тексту майбутніх учителів української мови і літератури на засадах компетентнісного підходу Доктор thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Овсієнко, Людмила Миколаївна (2018) Відгук офіційного опонента доктора педагогічних наук, професора Копусь О.А. на дисертацію Овсієнко Л.М. Доктор thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Овсієнко, Людмила Миколаївна (2018) Відгук офіційного опонента доктора педагогічних наук, професора Симоненко Т.В. на дисертацію Овсієнко Л.М. Доктор thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Овсієнко, Людмила Миколаївна (2018) Відгук офіційного опонента доктора педагогічних наук, доцента Греб М.М. на дисертацію Овсієнко Л.М. Доктор thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Овсієнко, Людмила Миколаївна (2018) Дисертація - Методика навчання лінгвістики тексту майбутніх учителів української мови і літератури на засадах компетентнісного підходу Доктор thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Олексюк, Ольга Миколаївна (2018) Педагогічний наратив у професійній підготовці майбутнього вчителя музичного мистецтва Наукові записки. Серія: Педагогічні науки (163). с. 12-15. ISSN 2415-7988

Олексюк, Ольга Миколаївна (2018) Теорія музичної освіти [Навчально-методичні матеріали]

Олексюк, Ольга Миколаївна (2018) Інтеграція духовного потенціалу мистецької та природничонаукової освіти у контексті постнекласичної парадигми Духовність особистості в системі мистецької освіти (3). с. 3-10.

Олексюк, Ольга Миколаївна (2018) The Conceptual Basis For The Realization Of Individual Spiritual Potential In Continuing Education Колективна (три і більше авторів). University of Cambridge, United Kingdom.

Олексюк Ольга Миколаївна (2018) Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 75937 - стаття "Воспитательный потенциал трансцендентных духовных ценностей в сфере музыкального искусства" 75937.

Олексюк, Ольга Миколаївна та Реброва, Олена Євгеніївна (2018) Концептуальні ідеї наративної педагогіки у професійному становленні вчителя музичного мистецтва Journal of History Culture and Art Research, 7 (1). с. 84-89. ISSN 2147-0626

Орлова, Наталія Сергіївна (2018) Сталий розвиток регіонів та міст України в умовах децентралізації In: Економіка міста та урбонізація.

Орлова, Наталія Сергіївна (2018) Державна політика щодо використання водних ресурсів в умовах сталого розвитку In: «Державне управління у сфері цивільного захисту: наука, освіта, практика», 19-20 квітня, Харків.

Орлова, Наталія Сергіївна та Мохова, Юлія (2018) The Ukraine’s competitiveness enhancement in conditions of sustainable economic development Колективна (три і більше авторів). ISMA University. «Landmark» SIA, Riga Latvia.

Орлова, Наталія Сергіївна та Мохова, Юлія (2018) Економічні аспекти сталого розвитку України In: І Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція присвячена 95-річчю Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова «Інновації в управлінні соціально-економічним розвитком», 5 березня 2018, Харків.

Орлова, Наталія Сергіївна та Мохова, Юлія та Андрійчук, Єлізавета (2018) Корпоративна соціальна відповідальність українського бізнесу: проблеми та шляхи розвитку Менеджер, 2 (79). с. 37-43. ISSN 2308-104X

Очковська, Анна Павлівна (2018) Автореферат - Становлення рейзингової конструкції з суб'єктом в англійській мові XII–XVII ст.: структурний та функціональний аспекти Кандидат thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Очковська, Анна Павлівна (2018) Дисертація - Становлення рейтингової конструкції з суб'єктом в англійській мові XII–XVII ст.: структурний та функціональний аспекти Кандидат thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Очковська, Анна Павлівна (2018) Відгук офіційного опонента кандидата філологычних наук, доцента Снісаренко І.Є. на дисертацію Очковської А.П. "Становлення рейзингової конструкції з суб'єктом в англійській мові XII–XVII ст.: структурний та функціональний аспекти" Кандидат thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Очковська, Анна Павлівна (2018) Відгук офіційного опонента доктора філологычних наук, професора Жаботинської С.А. на дисертацію Очковської А.П. "Становлення рейзингової конструкції з суб'єктом в англійській мові XII–XVII ст.: структурний та функціональний аспекти" Кандидат thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

П

Павлюк, Роман Олександрович (2018) Система підготовки фахівців соціальної сфери на дослідницькій основі в Болонському університеті (Італія) Імідж сучасного педагога, 2 (179). с. 27-30. ISSN 2522-9729

Паламар, Світлана Павлівна (2018) Педагогічна антропологія: робоча навчальна програма (ДО) [Навчально-методичні матеріали]

Паламар, Світлана Павлівна (2018) Педагогічна антропологія: робоча навчальна програма (ПО) [Навчально-методичні матеріали]

Паламар, Світлана Павлівна (2018) Тренінгові студіїї педагога-дослідника(вибіркова):робоча навчальна програма [Навчально-методичні матеріали]

Паламар, Світлана Павлівна (2018) Компетентнісний підхід як методологічний орієнтир модернізації сучасної освіти Освітологічний дискурс: електронне наукове фахове видання (1-2). с. 267-278. ISSN 2312-5829

Паламар, Світлана Павлівна (2018) Формування ключових компетентностей учнів як чинник соціалізації In: Folia comeniana : Вісник Польсько-української науково-дослідницької лабораторії психодидактики імені Я. А. Коменського "Модернізація освітнього середовища: проблеми та перспективи: матеріали третьої Міжнародної науково-практичної конференції", 16–17 лютого 2018 року, м. Умань.

Паламар, Світлана Павлівна (2018) Світове мистецтво в житті і творчості Тараса Шевченка Молодий вчений (3 (55)). с. 582-585. ISSN 2313-2167

Паламар, Світлана Павлівна (2018) Компетентнісний підхід до викладання літератури з використанням хмарних технологій Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка (3(137)). с. 102-109. ISSN 2227-2844

Петрухан-Щербакова, Людмила Юріївна (2018) Основні положення професійної етики соціального працівника у спадщині Мері Елен Річмонд (1861-1928 рр.) Освітологічний дискурс: електронне наукове фахове видання (1-2). с. 51-60. ISSN 2312-5829

Плохотнюк, Олександр Сергійович та Ляшенко, Ольга Дмитрівна (2018) Виробнича (зі спеціалізації) практика [Навчально-методичні матеріали]

Плохотнюк, Олександр Сергійович та Ляшенко, Ольга Дмитрівна (2018) Виробнича переддипломна практика (підготовка сольної концертної програми) [Навчально-методичні матеріали]

Подшивайлов, Федір Михайлович (2018) Педагогіка і психологія вищої школи (модуль Психологія вищої школи): робоча навчальна програма [Навчально-методичні матеріали]

Половіна, Олена Анатоліївна (2018) Педагог для дошкільника: хто він? Вихователь-методист дошкільного закладу (1). с. 4-10.

Половіна, Олена Анатоліївна (2018) 5 кроків до вдосконалення діяльності закладу дошкільної освіти Вихователь-методист дошкільного закладу (5). с. 15-19.

Половіна, Олена Анатоліївна (2018) Інтенсифікація раннього розвитку дитини:очікування і реальність In: III Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю: "Актуальні проблеми педагогічної освіти: Європейський і національний вимір", 31 травня -1 червня 2018 року, м.Луцьк.

Полінок, Олена Володимирівна (2018) Автореферат - Формування граматичної компетентності учнів 10 класу з використанням методу проектів у процесі навчання української мови Кандидат thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Полінок, Олена Володимирівна (2018) Відгук офіційного опонента кандидата педагогічних наук, доцента Попової Л.О. на дисертацію Полінок О.В. Формування граматичної компетентності учнів 10 класу з використанням методу проектів у процесі навчання української мови Кандидат thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Полінок, Олена Володимирівна (2018) Відгук офіційного опонента доктора педагогічних наук, професора Кучерук О.А. на дисертацію Полінок О.В. Формування граматичної компетентності учнів 10 класу з використанням методу проектів у процесі навчання української мови Кандидат thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Полінок, Олена Володимирівна (2018) Дисертація - Формування граматичної компетентності учнів 10 класу з використанням методу проектів у процесі навчання української мови Кандидат thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Поліщук, Валентина Геннадіївна та Неведомська, Євгенія Олексіївна (2018) Сучасні методи реабілітації при ураженнях кульшового суглоба Здоров’я, фізичне виховання і спорт: перспективи та кращі практики: Електронний збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції, 15 травня 2018 р., м. Київ. с. 134-137.

Порядченко, Леся Анатоліївна (2018) Підготовка майбутніх фахівців дошкільної та початкової освіти до формування мовленнєвих умінь дітей 5-6 річного віку побудови висловлювань у формі опису Колективна (три і більше авторів). Фізична особа-підприємець Цьома С.П., Суми.

Порядченко, Леся Анатоліївна (2018) Психолінгвістичні особливості продукування опису в дітей 5–6 річного віку Psycholinguistics Психолінгвістика. Психолингвистика (23(1)). с. 274-291. ISSN 2309-1797 (print) 2415-3397 (online)

Прохорова, Наталія Анатоліївна (2018) Виробнича переддипломна практика (Урбаністичний пленер) [Навчально-методичні матеріали]

Прохорова, Наталія Анатоліївна (2018) Пластична анатомія [Навчально-методичні матеріали]

Прохорова, Наталія Анатоліївна (2018) Академічний живопис [Навчально-методичні матеріали]

Прохорова, Наталія Анатоліївна (2018) Рисунок [Навчально-методичні матеріали]

Прохорова, Наталія Анатоліївна (2018) Теорія та практика живопису [Навчально-методичні матеріали]

Прошкін, Володимир Вадимович та Глушак, Оксана Михайлівна та Мазур, Наталія Петрівна (2018) Інформаційні технології у науково-дослідній роботі студентів ВНЗ Теоретико-практичні проблеми використання математичних методів та комп’ютерно-орієнтованих технологій в освіті та науці: зб. матеріалів у ІІ Всеукраїнської конференції, 28 березня 2018 р., м. Київ. с. 82-85.

Пучков, Андрій Олександрович (2018) Філософія мистецтва та дизайну Галузь знань 02 «Культура і мистецтво» Спеціальність 022 «Дизайн» Освітній рівень другий (магістерський) [Навчально-методичні матеріали]

Пітенко, Сергій Леонідович та Комоцька, Оксана Сергіївна та Спесивих, Олена Олександрівна (2018) Значущість дослідження стану фізичного розвитку та функціональних можливостей організму студеннтської молоді In: Здоров’я, фізичне виховання і спорт: перспективи та кращі практики : матер. Міжнарод. наук.-практ. конф., 15 травня 2018 р., Київ.

Р

Радченко, Сергій Петрович (2018) Побудова за методом шаблонів комп’ютеризованого середовища для вивчення систем лінійних алгебраїчних рівнянь Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія №2. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання: Зб. наук. праць (20). с. 107-113. ISSN 2411-8869

Реутова, Марія Андріївна (2018) Автореферат - Драматургія Юрія Косача в контексті літератури української еміграції Кандидат thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Реутова, Марія Андріївна (2018) Дисертація - Драматургія Юрія Косача в контексті літератури української еміграції Кандидат thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Реутова, Марія Андріївна (2018) Відгук офіційного опонента кандидата філологічних наук, доцента Скориної Л.В. на дисертацію Реутової М.А. Драматургія Юрія Косача в контексті літератури української еміграції Кандидат thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Реутова, Марія Андріївна (2018) Відгук офіційного опонента доктора філологічних наук, професора Астаф"єва О.Г. на дисертацію Реутової М.А. Драматургія Юрія Косача в контексті літератури української еміграції Кандидат thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Романенко, Катерина Анатоліївна (2018) Основи природознавства з методикою навчання [Навчально-методичні матеріали]

Романенко, Людмила Віталіївна (2018) Математика з методикою навчання [Навчально-методичні матеріали]

Романенко, Людмила Віталіївна та Друць, Ірина (2018) Педагогічні умови підготовки майбутніх учителів до застосування віртуальної екскурсії в інтегрованому курсі «Я досліджую світ» Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації (35). с. 314-318.

Романенко, Людмила Віталіївна та Мажуга, Юрій Іванович та Романенко, Катерина Анатоліївна (2018) Математика з методикою навчання [Навчально-методичні матеріали]

Руденко, Дар’я Миколаївна та Неведомська, Євгенія Олексіївна (2018) Ігротерапія при реабілітації плечового суглоба Здоров’я, фізичне виховання і спорт: перспективи та кращі практики: Електронний збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції, 15 травня 2018 р., м. Киї. с. 141-144.

Руднік, Юлія Вікторівна (2018) Модель підготовки вчителів початкової школи до застосування інноваційних технологій навчання іноземних мов: технологізація процесу Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. Серія: Педагогічні науки (161). с. 188-194. ISSN 2415-7988

Руднік, Юлія Вікторівна (2018) Результати дослідно-експериментальної перевірки ефективності моделі підготовки вчителів початкової школи до застосування інноваційних технологій навчання іноземних мов Вісник Чернігівського національного педагогічного університету (151). с. 283-289. ISSN 2518-7465

Русаченко, Наталія Павлівна (2018) Чергування задньоязикових приголосних у староукраїнській мові другої половини ХVІ — першої половини ХVІІІ ст Studia Philologica (Філологічні студії) : зб. наук. пр. (9). с. 146-151. ISSN 2311-2425

Рябчич, Ярослав Євгенович (2018) Психологія: робоча навчальна програма (хореографія) [Навчально-методичні матеріали]

Рябчич, Ярослав Євгенович (2018) Психологія і фізіологія: робоча навчальна програма [Навчально-методичні матеріали]

Рябчич, Ярослав Євгенович (2018) Психологія: робоча навчальна програма (ПО) [Навчально-методичні матеріали]

С

Савченко, Юрій Юрійович (2018) Колеги, з якими складно... Практичний психолог: дитячий садок (4). с. 35-38. ISSN 96687

Салан, Катерина Олександрівна (2018) Робоча навчальна програма "Основи звукозапису" на базі загальноосвітньої школи [Навчально-методичні матеріали]

Салан, Катерина Олександрівна (2018) Робоча програма навчальної дисципліни «Основи звукозапису» для студентів галузі знань 0202 «Мистецтво» напряму підготовки 6.020204 «Музичне мистецтво» спеціалізації «Режисура мультимедійних проектів у музичному мистецтві», освітній рівень – перший (бакалаврський) на базі ОКР «Молодший спеціаліст». [Навчально-методичні матеріали]

Салан, Катерина Олександрівна (2018) Робоча програма виробничої переддипломної практики зі спеціалізації «Режисура мультимедійних проектів у музичному мистецтві» [Навчально-методичні матеріали]

Салан, Катерина Олександрівна (2018) Робоча програма виробничої переддипломної практики зі спеціалізації «Режисура мультимедійних проектів у музичному мистецтві» [Навчально-методичні матеріали]

Салата, Оксана Олексіївна (2018) Феномен пропаганди та антипропаганди у сучасному світі: історико-політологічний дискурс Колективна (три і більше авторів). Інтер-М, Запоріжжя.

Салата, Оксана Олексіївна (2018) Виховання патріотизму в умовах нових суспільно-політичних реалій Колективна (три і більше авторів). Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ.

Санакуєв, Микола Георгійович та Грубов, Володимир Михайлович (2018) Information culture and “interрassive disease” of e-society: state and digital challenges Колективна (три і більше авторів). Publishing House “Baltija Publishing", Riga, Latvia.

Санакуєв, Микола Георгійович та Грубов, Володимир Михайлович (2018) Міжнародний інформаційний простір: конфронтаційна реальність чиможливості діалогу? «Політологічний вісник» (81). с. 38-50. ISSN 2415-881X

Санакуєв, Микола Георгійович та Мартыненко, М. А. (2018) К вопросу социального гуманизма сквозь призму этических реалий Гілея: науковий вісник (4). с. 304-308. ISSN 2076-1554

Сапіга, Світлана Володимирівна (2018) автореферат - Розвиток особистісного потенціалу підлітків у скаутських громадських об’єднаннях Кандидат thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Сапіга, Світлана Володимирівна (2018) Дисертація - Розвиток особистісного потенціалу підлітків у скаутських громадських об’єднаннях Кандидат thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Сапіга, Світлана Володимирівна (2018) Відгук офіційного опонента доктора педагогічних наук, професора Поліщука Ю.Й. на дисертацію Сапіги С.В. "Розвиток особистісного потенціалу підлітків у скаутських громадських об’єднаннях" Кандидат thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Сапіга, Світлана Володимирівна (2018) Відгук офіційного опонента кандидат педагогічних наук, доцент Зимівець Н.В. на дисертацію Сапіги С.В. "Розвиток особистісного потенціалу підлітків у скаутських громадських об’єднаннях" Кандидат thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Сардарян, Каринна (2018) Менеджмент в мас-медіа [Навчально-методичні матеріали]

Сафарян, Світлана Іванівна (2018) Використання фонових знань на уроках літератури (у контексті формування загальнокультурної компетентності) Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ, Україна. ISBN 978-617-658-041-6

Саюк, Ангеліна Андріївна та Неведомська, Євгенія Олексіївна (2018) Метод кінезіотейпування в реабілітації ліктьового суглоба Здоров’я, фізичне виховання і спорт: перспективи та кращі практики: Електронний збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції, 15 травня 2018 р., м. Київ. с. 148-151.

Саєвич, Ірина Георгіївна (2018) Узуальне/неузуальне в лінгвосеміозисі існування (на матеріалі слов’янських мов) Studia Philologica (Філологічні студії) : зб. наук. пр. (9). с. 130-139. ISSN 2311-2425

Свердлик, Зоряна Михайлівна (2018) Інформаційне обслуговування користувачів бібліотек [Навчально-методичні матеріали]

Свердлик, Зоряна Михайлівна (2018) Документознавство [Навчально-методичні матеріали]

Свердлик, Зоряна Михайлівна (2018) Державний архів Київської області як соціально-комунікаційний центр In: Інформація, комунікація а управління знаннями в глобалізованому світі, 15.05.2018, м. Київ.

Свердлик, Зоряна Михайлівна та Ісаєнко, Олександр Олександрович (2018) Методичні рекомендації щодо написання та оформлення дипломних (магістерських) робіт для студентів галузі знань 02 Культура і мистецтво спеціальності 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа [Навчально-методичні матеріали]

Свердлик, Зоряна Михайлівна та Ісаєнко, Олександр Олександрович (2018) Методичні рекомендації щодо написання та оформлення курсових робіт для студентів галузі знань 02 Культура і мистецтво спеціальності 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа [Навчально-методичні матеріали]

Семко, Віктор Володимирович та Кузьменко, Лідія Володимирівна (2018) Метод оцінювання безпеки застосування програмних засобів In: ІІ Всеукраїнської конференції «Теоретико-практичні проблеми використання математичних методів і комп’ютерно-орієнтованих технологій в освіті та науці», 28 березня 2018 року, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Семіх, К. (2018) Розвиток та модифікація теми міста в українській і турецькій літературах Studia Philologica (Філологічні студії) : зб. наук. пр. (9). с. 179-189. ISSN 2311-2425

Сергєєнкова, Оксана Павлівна та Столярчук, Олеся Анатоліївна (2018) Суб’єктність як чинник становлення особистості майбутнього фахівця Humanitarium: зб. наук. праць ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди" (40). с. 86-93. ISSN 2308-5126

Скоробрещук, Галина Миколаївна (2018) Google-форми як інструмент оцінювання для забезпечення якості вищої освіти Теоретико-практичнs проблеми використання математичних методів і комп"ютерно-орієнтовних технологій в освіті на науці. с. 95-99.

Сліпчук, Валентина Леонідівна (2018) Автореферат - Тенденції професійної підготовки фахівців фармацевтичної галузі в Україні (ХХ – початок ХХІ століття Доктор thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Сліпчук, Валентина Леонідівна (2018) Відгук офіційного опонента доктора педагогічних наук, професора Дічек Н.П.на дисертацію Сліпчук В.Л. Тенденції професійної підготовки фахівців фармацевтичної галузі в Україні (ХХ – початок ХХІ століття) Доктор thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Сліпчук, Валентина Леонідівна (2018) Відгук офіційного опонента доктора педагогічних наук, професора Соколова І.В.на дисертацію Сліпчук В.Л. Тенденції професійної підготовки фахівців фармацевтичної галузі в Україні (ХХ – початок ХХІ століття) Доктор thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Сліпчук, Валентина Леонідівна (2018) Відгук офіційного опонента доктора педагогічних наук, професора Кайдалової Л.Г. на дисертацію Сліпчук В.Л. Тенденції професійної підготовки фахівців фармацевтичної галузі в Україні (ХХ – початок ХХІ століття) Доктор thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Сліпчук, Валентина Леонідівна (2018) Дисертація - Тенденції професійної підготовки фахівців фармацевтичної галузі в Україні (ХХ – початок ХХІ століття) Доктор thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Соболєва-Терещенко, Олена Анатоліївна (2018) Комплексна оцінка виконання кошторису організацій, що фінансуються за рахунок місцевих бюджетів Фінансові механізми інноваційногоекономічного розвитку України в умовах євроінтеграції [Текст]: матеріали ІІ науково-практичної конференції, (м. Київ, 31 травня 2018 р.) / Київський університет імені Бориса Грінченка.- Київ, 2018. – 265 с., 2. с. 228-232.

Соболєва-Терещенко, Олена Анатоліївна та Солоніна, Діана (2018) Націоналізація ПАТ КБ «Приватбанк»: причини, наслідки та перспективи Science and Education a New Dimension. Humanities and Social Sciences, VI(26) (156). с. 50-52. ISSN 2308-5258; 2308-1996

Сопова, Дана Олегівна (2018) Е-середовище як складова корпоративної культури в університетах Французької Республіки Молодь і ринок, 157 (2). с. 133-137. ISSN 2308-4634

Сопова, Дана Олегівна (2018) Значення академічної чесності для формування цілісної особистості учнів загальноосвітніх шкіл Збірник тез Всеукраїнської науково-практичної конференції "Диференціація у шкільній освіті: історичний досвід і сучасні технології" 16 травня 2018 року. с. 202-206.

Сошинська, Вікторія Євгенівна (2018) Проектна діяльність бібліотек та інформаційних установ» [Навчально-методичні матеріали]

Сошинська, Вікторія Євгенівна (2018) Менеджмент бібліотечно-інформаційної галузі [Навчально-методичні матеріали]

Сошинська, Вікторія Євгенівна (2018) Аналітико-синтетичне опрацювання і каталогізація документів [Навчально-методичні матеріали]

Сошинська, Вікторія Євгенівна (2018) Вивчення проектної діяльності бібліотек та інформаційних установ у Київському університеті імені Бориса Грінченка VIIІ Міжнародна науково-практична конференція «Сучасна інформаційно-бібліотечна освіта: стратегічні орієнтири» : збірник матеріалів / Укр. бібл. асоц. - Електрон. вид. – Київ : УБА, 2018. с. 52-53. ISSN 978-966-97740-1-9

Співак, Світлана Михайлівна (2018) Використання хмароорієнтованого персоналізованого навчального середовища в організації навчального процесу Open Educational E-environment of modern university (4). с. 83-90. ISSN 2414-0325

Срібняк, Ігор Володимирович (2018) Непоказна звитяга (кілька епізодів з життя поручника Армії УНР, лікаря Христини Скачківської-Сушко, 1919-1925 рр.) Наше Життя, LXXV (1). с. 13-16. ISSN 0740-0225

Срібняк, Ігор Володимирович (2018) Діяльність «Товариства допомоги для української шкільної молоді в таборах інтернованих в Польщі» (Каліш-Щипіорно) восени 1923 – навесні 1924 рр. Європейські історичні студії: науковий журнал (9). с. 145-166. ISSN 2524-048X

Срібняк, Ігор Володимирович (2018) Табір інтернованих Військ УНР у Каліші, Польща (перша половина 1921 р.): моральний стан старшинства та заходи з його нормалізації Емінак (1(21)). с. 42-49. ISSN 1998-4634

Срібняк, Ігор Володимирович (2018) «Splendeurs et misères…» українського генерала (громадсько-політична діяльність Миколи Шаповала у Франції, 1925-1948 рр.) Evropský filozofický a historický diskurz, 4 (1). с. 6-13. ISSN 2533-4816; 2533-4824

Срібняк, Ігор Володимирович (2018) Газетно-журнальна періодика КНР: шлях довжиною у понад півстоліття (короткий нарис з історії) Українська орієнталістика (9). с. 40-47. ISSN 978-966-638-204-0

Срібняк, Ігор Володимирович (2018) «...За право вільно жити і працювати в рідній хаті» (українська еміграційна громада в Ченстохові, Польща у 1921 р.) Evropský filozofický a historický diskurz, 4 (2). с. 24-31. ISSN 2533-4816; 2533-4824

Срібняк, Ігор Володимирович (2018) Генерал В.Павленко vs міністра О.Ковалевського: спроба реконструкції конфлікту між двома членами уряду УНР в екзилі (за матеріалами ЦДАВО України та ZNiO) Емінак, 2 (22). с. 40-45. ISSN 1998-4634

Срібняк, Ігор Володимирович та Палієнко, Марина Ганнадіївна (2018) Інформаційно-джерельний потенціал архівних збірок Національної установи імені Оссолінських у Вроцлаві з історії УНР (колекція 22/53) Етнічна історія народів Європи (54). с. 127-140. ISSN 2518-1270; 2309-9356

Стаднік, Надія Вікторівна (2018) Сутнісні характеристики ціннісних орієнтацій студентів Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В.О. Сухомлинського (1(60)). с. 183-187. ISSN 2078-2128

Стаднік, Надія Вікторівна та Волинець, Юлія Олександрівна (2018) Практичні аспекти проблеми підготовленості батьків до виховання відповідальності у дітей старшого дошкільного віку Pedagogy and Psychology (VI(65)). с. 54-57. ISSN 2308-5258; 2308-1996

Стаднік, Надія Вікторівна та Волинець, Юлія Олександрівна (2018) Формування готовності майбутніх дошкільних педагогів до екологічного виховання дітей дошкільного віку Молодий вчений (2(54)). с. 237-240. ISSN 2313-2167

Стаднік, Надія Вікторівна та Марчук, Володимир Васильович (2018) The influence of the foreign language on the person value orientations formation: theoretical aspects Колективна (двоосібна). SIA “Izdevnieciba “Baltija Publishing”, Valdeku iela 62-156, Riga, LV-1058, Riga, Latvia.

Стаднік, Надія Вікторівна та Марчук, Володимир Васильович (2018) Ціннісні орієнтації сучасного студентства Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації. с. 341-344.

Старинська, Наталія Володимирівна (2018) Структура властивостей самоактуалізованої особистості студентів Колективна (три і більше авторів). "Baltija Publishing", Poland.

Стишов, Олександр Анатолійович (2018) Нові іншомовні слова в українськомовних ЗМІ початку ХХІ ст Studia Philologica (Філологічні студії) : зб. наук. пр. (9). с. 66-75. ISSN 2311-2425

Стойкова, Вікторія Володимирівна (2018) Відгук офіційного опонента доктора педагогічних наук, професора Клопова Р.В. на дисертацію Стойкової В.В. Підготовка керівників загальноосвітніх навчальних закладів у післядипломній освіті до організації мережевого профільного навчання старшокласників Кандидат thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Стойкова, Вікторія Володимирівна (2018) Автореферат - Підготовка керівників загальноосвітніх навчальних закладів у післядипломній освіті до організації мережевого профільного навчання старшокласників. Кандидат thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Стойкова, Вікторія Володимирівна (2018) Відгук офіційного опонента кандидата педагогічних наук, доцента Линьової І.О. на дисертацію Стойкової В.В. Підготовка керівників загальноосвітніх навчальних закладів у післядипломній освіті до організації мережевого профільного навчання старшокласників Кандидат thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Стойкова, Вікторія Володимирівна (2018) дисертація - Підготовка керівників загальноосвітніх навчальних закладів у післядипломній освіті до організації мережевого профільного навчання старшокласників Кандидат thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Столярчук, Олеся Анатоліївна (2018) Психологія становлення фахівця в умовах різновекторності універсуму Одноосібна. ПП Щербатих О.В., Кременчук.

Стрельцова, Світлана Вікторівна (2018) Навчальна практика (пленер) [Навчально-методичні матеріали]

Стрельченко, Ксенія Сергіївна (2018) Автореферат - Номінативний простір MYSTERY: лінгвокогнітивний та лінгвосеміотичний аспекти (на матеріалі англомовних художніх творів ХХ–ХХІ ст.) Кандидат thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Стрельченко, Ксенія Сергіївна (2018) Дисертація - Номінативний простір MYSTERY: лінгвокогнітивний та лінгвосеміотичний аспекти (на матеріалі англомовних художніх творів ХХ–ХХІ ст.) Кандидат thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Стрельченко, Ксенія Сергіївна (2018) Відгук офіційного опонента доктора філологычних наук, професора Потапенка С.І. на дисертацію Стрельченко К.С. "С. Номінативний простір MYSTERY: лінгвокогнітивний та лінгвосеміотичний аспекти (на матеріалі англомовних художніх творів ХХ–ХХІ ст.)" Кандидат thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Стрельченко, Ксенія Сергіївна (2018) Відгук офіційного опонента кандидата філологычних наук, доцента Гнаповської Л.В. на дисертацію Стрельченко К.С. "С. Номінативний простір MYSTERY: лінгвокогнітивний та лінгвосеміотичний аспекти (на матеріалі англомовних художніх творів ХХ–ХХІ ст.)" Кандидат thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Супрун, Ганна Володимирівна (2018) Робоча програма з навчальної дисципліни «Діагностика порушень інтелектуального розвитку» [Навчально-методичні матеріали]

Сухопара, Ірина Геннадіївна (2018) Методика виховання в початковій школі [Навчально-методичні матеріали]

Сухопара, Ірина Геннадіївна (2018) Методика виховання в початковій школі [Навчально-методичні матеріали]

Сінельнікова, Наталія Олегівна та Міщенко, Ольга Олександдрівна (2018) Використання мультфільмів у процесі розвитку критичного мислення учнів першого класу Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору, 4 (78). с. 377-384. ISSN 2308-3778

Сіранчук, Наталія Миколаївна (2018) Автореферат - Формування лексичної компетентності в учнів початкових класів на уроках української мови Доктор thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Сіранчук, Наталія Миколаївна (2018) відгук офіційого опонента доктора педагогічних наук, професор Бадер В.І. на дисертацію Сіранчук Н.М. "Формування лексичної компетентності в учнів початкових класів на уроках української мови" Доктор thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Сіранчук, Наталія Миколаївна (2018) Відгук офіційого опонента доктора педагогічних наук, доцент Нагрибельна І.А. на дисертацію Сіранчук Н.М. "Формування лексичної компетентності в учнів початкових класів на уроках української мови" Доктор thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Сіранчук, Наталія Миколаївна (2018) Дисертація - Формування лексичної компетентності в учнів початкових класів на уроках української мови Доктор thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Сіранчук, Наталія Миколаївна (2018) Відгук офіційного опонента доктора педагогічних наук, доцента Богданець-Білоскаленко Н.І. на дисертацію Сіранчук Н.М. "Формування лексичної компетентності в учнів початкових класів на уроках української мови" Доктор thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Січкар, Алла Дмитрівна (2018) Педагогіка: робоча навчальна програма [Навчально-методичні матеріали]

Січкар, Алла Дмитрівна та Потапенко, Єлизавета Петрівна (2018) Ідеї організації літнього дитячого майданчика у педагогічному доробку К. Толмачевської і А. Гендрихівської (перша третина XX століття) Молодий вчений (2(54)). с. 291-295. ISSN 2304-5809

Т

Тверітінова, Тетяна Іванівна (2018) Робоча програма навчальної дисципліни "Світова література: Історія зарубіжної літератури" [Навчально-методичні матеріали]

Тимчик, Олена Анатоліївна (2018) Релігійність як фактор крос-культурного менеджменту Science and Education a New Dimension:Pedagogy and Psychology (156). с. 53-55. ISSN 2308-1996 / 2308-5258

Ткачишина, Оксана Романівна (2018) Свідомість особистості в період суспільних змін: характеристика стереотипів Психологія свідомості: теорія і практика наукових досліджень. с. 108-112.

Толубко, Ірина Георгіївна (2018) Образ рідної землі у піснях Початкова школа і сучасність (3(43)). с. 42-46. ISSN 86516

Туманова, Валентина Миколаївна та Бистра, Ірина Ігорівна та Корж, Євген Миколайович (2018) Оцінка адаптаційного потенціалу серцево-судинної системи студентів першого курсу Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Здоров’я, фізичне виховання і спорт: перспективи та кращі практики". с. 164-167.

Х

Харченко, Тетяна Гадульзянівна (2018) Робоча програма: сучасна лінгвістика: основи романістики для студентів за освітньою програмою : мова і література (іспанська), мова і література (французька), мова і література (італійська)2018 року – 27 с. [Навчально-методичні матеріали]

Ходоровська, Ірина Миколаївна (2018) Аналіз музичних творів [Навчально-методичні матеріали]

Ходоровська, Ірина Миколаївна (2018) Аналіз музичних творів [Навчально-методичні матеріали]

Ходоровська, Ірина Миколаївна (2018) Гармонія [Навчально-методичні матеріали]

Ходоровська, Ірина Миколаївна (2018) Гармонія [Навчально-методичні матеріали]

Хоружа, Людмила Леонідівна (2018) Інваріантність та варіативність професійної діяльності викладача вищої школи в епоху змін Колективна (двоосібна). Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова, Київ.

Ц

Цвєтков, Олександр Глєбович (2018) До аналізу збройних конфліктів в Україні і Грузії та появи нових розподільних ліній в Європі Україна і Грузія у міжнародних відносинах. с. 176-185. ISSN 978-966-02-8471-5

Ч

Черкаська, Д.В. (2018) Дисертація - НАУКОВА ТА ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ АРХЕОЛОГА Л. М. СЛАВІНА Кандидат thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Чернета, Тетяна Олександрівна та Кацалап, Олена Вікторівна та Зінська, Тетяна Володимирівна (2018) Робоча програма з педагогічної практики для студентів напряму підготовки 6.020204/01 «Музичне мистецтво» (сольний спів). [Навчально-методичні матеріали]

Чеснокова, Ганна Вадимівна та van Peer, Willie (2018) Reading and Rereading: Insights into Literary Evaluation Advanced Education (9). с. 39-46. ISSN 2410-8286

Ш

Шапочкіна, Ольга Володимирівна (2018) Програма комплексного екзамену зі спеціалізації [Навчально-методичні матеріали]

Шапочкіна, Ольга Володимирівна (2018) Програма комплексного екзамену з німецької мови та зарубіжної літератури [Навчально-методичні матеріали]

Шапочкіна, Ольга Володимирівна (2018) Програма комплексного екзамену зі спеціалізації (німецька мова) [Навчально-методичні матеріали]

Швець, Сергій Володимирович та Бірючинська, Світлана Віталіївна та Омельченко, Тетяна Григорівна (2018) Фізичне виховання та спорт в системі вищої освіти в Англії Науковий журнал «Молодий вчений». Педагогічні та психологічні науки (4.3). с. 97-101. ISSN 2304-5809

Шевцова, Олена Михайлівна (2018) Розвиток аутопсихологічної компетентності майбутніх фахівців соціономічної сфери засобами акмеологічних технологій Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Психологічні науки», Вип.2 (Том 2). с. 114-119. ISSN 2312-3206

Школьна, Ольга Володимирівна (2018) Основи геммології [Навчально-методичні матеріали]

Школьна, Ольга Володимирівна (2018) Історія ювелірного мистецтва [Навчально-методичні матеріали]

Шовкопляс, Галина Євгенівна (2018) Функціонування трикутника структурних одиниць « автор – виконавець – глядачі» у перформансі ( на матеріалі п’єси Юрія Тарнавського «Чотири проєкти на український національний прапор»). Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна Серія «Філологія». Вип. 78 (78). с. 150-154. ISSN 2227-1864

Шопіна, Марина Олександрівна (2018) Розвиток життєвої компетентності педагогічних працівників на курсах підвищення педагогічної кваліфікації Збірник центру наукових публікацій «Велес» за матеріалами IV міжнародної науково-практичної конференції 2 частина: «Актуальні проблеми розвитку світової науки», м. Київ: збірник статей (рівень стандарту, академічний рівень), 2. с. 38-41. ISSN 5836 – 4978

Шопіна, Марина Олександрівна (2018) Вивчення запитів вчителів початкових класів з метою покращення якості курсів підвищення кваліфікації у 2018-2019 навчальному році Збірник центру наукових публікацій «Велес» за матеріалами IV міжнародної науково-практичної конференції 3 частина: «Інноваційні підходи і сучасна наука», м. Київ, 3. с. 67-70. ISSN 5836 – 4978

Шопіна, Марина Олександрівна (2018) Вивчення потреб Вихователів ДНЗ у необхідності здобутку нових знань з питань розвитку творчого потенціалу дітей дошкільного віку Збірник центру наукових публікацій «Велес» за матеріалами IV міжнародної науково-практичної конференції 1 частина: «Весняні наукові читання», м. Київ: збірник статей (рівень стандарту, академічний рівень), 1. с. 104-107. ISSN 5836 – 4978

Шпортько, Валерій Іванович (2018) Перспектива [Навчально-методичні матеріали]

Шпортько, Валерій Іванович (2018) Теорія та практика рисунку [Навчально-методичні матеріали]

Шпортько, Валерій Іванович (2018) Перспектива [Навчально-методичні матеріали]

Шталтовна, Юлія Анатоліївна та Shtaltovna, Yuliya (2018) Робоча програма з дисципліни «Лінгвістичні студії: Мова і міжкультурна комунікація» для магістрантів за освітніми програмами: Мова і література (французька), Мова і література (іспанська), Мова і література (італійська) [Навчально-методичні матеріали]

Шугайло, Яна Володимирівна (2018) Автореферат - Соціально-педагогічні умови подолання негативного впливу засобів масової інформації на соціалізацію підлітків Кандидат thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Шугайло, Яна Володимирівна (2018) Відгук офіційного опонента доктора педагогічних наук, професора Рижанової А.О. на дисертацію Шугайло Я.В.Соціально-педагогічні умови подолання негативного впливу засобів масової інформації на соціалізацію підлітків. Кандидат thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Шугайло, Яна Володимирівна (2018) Відгук офіційного опонента доктора педагогічних наук, професора Рижанової А.О. на дисертацію Шугайло Я.В.Соціально-педагогічні умови подолання негативного впливу засобів масової інформації на соціалізацію підлітків. Кандидат thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Шугайло, Яна Володимирівна (2018) Дисертація - Соціально-педагогічні умови подолання негативного впливу засобів масової інформації на соціалізацію підлітків. Кандидат thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Ю

Южда, Григорій Григорович (2018) Технологія підготовки огляду: Модуль технологія підготовки радіо-огляду [Навчально-методичні матеріали]

Южда, Григорій Григорович (2018) Створення та просування власного медіапроекту [Навчально-методичні матеріали]

Я

Ясько, Лілія Володимирівна та Головач, Інна Іванівна (2018) Характеристика короткочасної зорової пам’яті та властивостей уваги студентів різних спеціальностей (з урахуванням занять фізичним вихованням) Здоров'я, фізичне виховання і спорт: перспективи та кращі практики : матер. Міжнарод. наук.-практ. конф.. с. 182-184.

Цей список був створений у Tue Aug 14 11:21:11 2018 EEST.