Анатомія, фізіологія і патологія розвитку

Неведомська, Євгенія Олексіївна (2015) Анатомія, фізіологія і патологія розвитку [Teaching Resource]

[thumbnail of Анатом_физиол_и_патолог_розвитку_КО_1курс_Неведомс_ка_2015_I-IIсем_ухвалено.pdf]
Preview
Text
Анатом_физиол_и_патолог_розвитку_КО_1курс_Неведомс_ка_2015_I-IIсем_ухвалено.pdf

Download (1MB) | Preview

Abstract

Програма навчальної дисципліни / К.: Київський університет імені Бориса Грінченка, 2015. – 44 с. Змістовий стрижень програми спрямований на реалізацію головної мети дисципліни — висвітлення особливостей будови і функції органів, фізіологічних систем і організму в цілому та під час його росту та розвитку, виявлення причин патологій мовленнєвих та сенсорних систем та надання характеристики різновидів патологій мовлення, зору, слуху тощо. У процесі вивчення дисципліни «Анатомія, фізіологія і патологія розвитку» важливо сформувати у студентів міжособистісні, інструментальні компетенції з урахуванням професійно-орієнтаційної підготовки. Важливими завданнями компетенцій є набуття навиків спілкування, ґрунтовний аналіз і синтез матеріалу, засвоєння студентами основ відповідних базових знань з майбутньої професії та навиків управління інформацією. Завдання дисципліни: - ознайомлення з рівнями організації організму людини, цитологічними і гістологічними особливостями на основі сучасних досягнень макро- і мікроскопічної анатомії; - встановлення взаємозв'язку будови органів з виконуваними функціями; - формування поняття про взаємозалежність і єдність структури і функції органів людини, їхньої мінливості в процесі філогенезу й онтогенезу; - виявлення причин патологій мовленнєвих та сенсорних систем; - дати класифікацію та характеристику різновидів патологій мовленнєвих та сенсорних систем; - посилення прикладного значення анатомо-фізіологічних знань, що дасть можливість майбутнім логопедам оволодіти практичними навичками роботи з дітьми з порушеннями мовленнєвих та сенсорних систем. У процесі вивчення дисципліни важливо зосередити увагу на засвоєнні знань про: • рівні організації організму людини; • особливості будови клітини, тканин, органів та фізіологічних систем організму людини в міру їх росту та розвитку; • фізіологічні процеси, які відбуваються в організмі людини (процеси кровообігу, дихання, травлення, сечовиділення тощо); • значення нервової та ендокринної систем в регуляції, узгодженості функцій організму, а також забезпеченні росту та розвитку людини; • мовленнєві центри в головному центрі; • причини патологій мовленнєвих та сенсорних систем; • класифікацію та характеристику різновидів патологій мовленнєвих та сенсорних систем. Під час практичних занять та самостійної роботи студенти набувають уміння та навички: 1. розпізнавати клітини, тканини, органи і фізіологічні системи організму, встановлювати взаємозв’язок між їхніми будовою та функціями; 2. виявляти особливості будови та функції фізіологічних систем організму людини в міру їх росту та розвитку; 3. виявляти причини патологій мовленнєвих та сенсорних систем; 4. класифікувати різновиди патологій мовленнєвих та сенсорних систем; 5. давати характеристику різновидів патологій мовленнєвих та сенсорних систем. 6. впроваджувати одержані знання для роботи з дітьми з патологією мовленнєвих та сенсорних систем. Опанування дисципліни забезпечить формування професійної компетенції: 1. використання одержаних знань у логопедичній діяльності, зокрема, виявляти в дітей певні патологічні стани мовленнєвих та сенсорних систем та працювати з дітьми з виявленими патологіями; 2. допомога вчителям, вихователям, батькам дітей з патологіями мовленнєвих та сенсорних систем; 3. допомога дітям з патологіями мовленнєвих та сенсорних систем у покращенні їхнього життя та діяльності в соціальному оточенні (сім’ї, трудових та навчальних колективах).

Item Type: Teaching Resource
Uncontrolled Keywords: організм, рівні організації організму людини, цитологія, клітина, органели: немембранні (рибосоми, клітинний центр), одномембранні (ендоплазматичний ретикулум, лізосоми, комплекс Гольджі), двомембранні (мітохондрії); ядро, хромосоми, білки, жири, вуглеводи, амінокислоти, нуклеїнові кислоти; процеси життєдіяльності: фагоцитоз, піноцитоз, розмноження (мітоз), збудження, гальмування, рефлекси; процеси обміну речовин і енергії — анаболізм (асиміляція), катаболізм (дисиміляція)
Subjects: Це архівна тематика Київського університету імені Бориса Грінченка > Нормативні документи > Робочі програми навчальних дисциплін
Divisions: Це архівні підрозділи Київського університету імені Бориса Грінченка > Кафедра анатомії і фізіології людини
Depositing User: Олеся Володимирівна Тимчик
Date Deposited: 02 Dec 2015 12:36
Last Modified: 02 Dec 2015 12:36
URI: https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/11463

Actions (login required)

View Item View Item