Основи педагогічної інноватики

Козак, Людмила Василівна (2015) Основи педагогічної інноватики [Teaching Resource]

[thumbnail of L_Kozak_OPI(M_SP)_GI.pdf]
Preview
Text
L_Kozak_OPI(M_SP)_GI.pdf

Download (458kB) | Preview

Abstract

Інноваційна діяльність викладача стає на сьогоднішній день основним напрямом реалізації модернізаційних реформ у вищій освіті й одним із суттєвих напрямів переходу до моделі інноваційного розвитку України в цілому. Тому важливим завданням курсу «Основи педагогічної інноватики» є підготовка викладача, компетентного у сфері інноваційної професійної діяльності, спроможного ефективно розв’язувати завдання модернізації системи вищої освіти, здатного до створення та упровадження педагогічних інновацій. Робоча навчальна програма з дисципліни «Основи педагогічної інноватики» є нормативним документом Київського університету імені Бориса Грінченка, який розроблено на основі освітньо-професійної програми підготовки магістрів відповідно до навчального плану спеціальності «Соціальна педагогіка» денної форми навчання. Робочу навчальну програму «Основи педагогічної інноватики» укладено згідно з вимогами кредитно-модульної системи організації навчання. Програма містить два змістові модулі, кожен з яких складається з конкретних тем навчальної дисципліни, форм організації навчання, видів контролю. Структура опису кожної теми включає: назву теми; зміст лекції; зміст семінарських занять з теми; зміст самостійної роботи з теми; список літератури до теми (базової і допоміжної); питання для модульного контролю. Програма визначає обсяги знань, які повинен опанувати магістрант відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики магістра за спеціальністю 8.01010601 «Соціальна педагогіка», алгоритм вивчення навчального матеріалу дисципліни «Основи педагогічної інноватики», необхідне методичне забезпечення, складові та технологію оцінювання навчальних досягнень магістрантів. Мета курсу – оволодіння магістрантами головними аспектами інноваційних процесів у професійній освіті, структурою та технологією інноваційної педагогічної діяльності, методикою проектування і реалізації авторських інновацій, формування у майбутніх викладачів-педагогів інноваційного мислення, готовності до інноваційної професійної діяльності.

Item Type: Teaching Resource
Uncontrolled Keywords: інноваційні тенденції розвитку освіти; гуманізація; демократизація; індивідуалізація; диференціація; діалогізація; інтеграція; активізація; інтенсифікація; інформатизація; модернізація; педагог-інноватор; педагогіка співробітництва; педагогічна інноватика; інновація; новація; освітня інновація; педагогічна інновація; інноваційний освітній процес; інноваційна діяльність; педагогічна неологія; педагогічна дифузіологія; педагогічна праксеологія; класифікація освітніх інновацій
Subjects: Це архівна тематика Київського університету імені Бориса Грінченка > Нормативні документи > Робочі програми навчальних дисциплін
Divisions: Це архівні підрозділи Київського університету імені Бориса Грінченка > Кафедра теорії та історії педагогіки
Depositing User: Таїса Іванівна Тимошенко
Date Deposited: 16 Dec 2015 11:44
Last Modified: 16 Dec 2015 11:44
URI: https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/11969

Actions (login required)

View Item View Item