Робоча навчальна програма дисципліни «Психологія агресії та насильства у ЗМІ» для студентів спеціальності 8.03010201 «Психологія» очної (денної) форми навчання

Цюман, Тетяна Петрівна (2015) Робоча навчальна програма дисципліни «Психологія агресії та насильства у ЗМІ» для студентів спеціальності 8.03010201 «Психологія» очної (денної) форми навчання [Teaching Resource]

[thumbnail of T_Tsiuman_RobochaPrograma-Agresiya-Media-PS.pdf]
Preview
Text
T_Tsiuman_RobochaPrograma-Agresiya-Media-PS.pdf

Download (1MB) | Preview

Abstract

Дана програма розроблена для студентів Інституту людини спеціальності 8.03010201 «Психологія» другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми очної (денної) форми навчання. Актуальність вивчення даної дисципліни, пов'язана із зростанням впливу різноманітних інформаційних потоків, як на суспільство, так і на особистість в цілому. Мета навчальної дисципліни - ознайомити студентів із психологічними механізмами агресії та насильства у ЗМІ. Завдання курсу: - сформувати у студентів наукові уявлення про явище агресії та насильства у медіавиробнитві та споживанні, принципи та напрямки дослідження; - створити у студентів цілісне уявлення про системи агресивних впливів масмедіа, їх роль, функції в сучасному світі; - проаналізувати соціально-психологічні проблеми феномену агресії та насильства у ЗМІ; - узагальнити досягнення сучасних досліджень в області деструктивних психологічних впливів та маніпуляції масовою свідомістю; - сформувати аналітичний підхід до дослідження агресії та насильства особистості в контексті медіакультури; виробити навички емпіричного дослідження даних явищ. У результаті вивчення дисципліни студент буде: - знати основоположні проблеми в області психології агресії, аспекти функціонування агресивних чинників в сучасному інформаційному суспільстві; - вміти самостійно аналізувати різні теоретичні підходи та концепції споживання агресивного медіаконтенту, застосовувати психологічні знання на практиці організації психологічних медіа досліджень. Внаслідок опанування змісту нормативної навчальної дисципліни «Психологія агресії та насильства у ЗМІ» у студентів сформуються такі навчальні компетентності: - здатність до аналізу та синтезу психологічних аспектів взаємодії особистості та агрессивного медіасередовища, - спроможність ефективно планувати та організовувати просвітницьку діяльність для зменшення ризиків агресивної поведінки особистості, - уміння знаходити та аналізувати інформаційні джерела щодо механізмів психологічного впливу на особистість агрессивного медіаконтенту, - навички толерантного ставлення до різних джерел медіа інформації, - здатність до системного навчання з метою підвищення власної інформаційно-психологічної безпеки та медіа компетентності. Кількість годин, відведених навчальним планом на вивчення дисципліни, становить 126 год., із них 18 год. – лекції, 24 год. – семінарські заняття, 7 год. – модульний контроль, 77 год. – самостійна робота. Вивчення навчальної дисципліни "Психологія агресії та насильства у ЗМІ" завершується заліком.

Item Type: Teaching Resource
Uncontrolled Keywords: інформаційний простір, ЗМІ, ЗМК, психологічне насильство, агресія, агресивна поведінка, інстинктивна поведінка, модель переносу збудження, соціально-когнітивний підхід, теорія соціального научіння, модель соціальної взаємодії,модель праймінгу, ефект моделювання, стереотипи, соціальні уявлення, ефекти впливу,насильство, види, форми, прояви насильства, психологічне насильство, емоційне насильство.
Subjects: Це архівна тематика Київського університету імені Бориса Грінченка > Нормативні документи > Робочі програми навчальних дисциплін
Divisions: Це архівні підрозділи Київського університету імені Бориса Грінченка > Факультет психології, соціальної роботи та спеціальної освіти > Кафедра психології особистості та соціальних практик
Depositing User: доцент Тетяна Петрівна Цюман
Date Deposited: 20 Jan 2016 07:40
Last Modified: 20 Jan 2016 07:40
URI: https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/13288

Actions (login required)

View Item View Item