PRACTICE OF MARKETING TOOLS IN MODERN NETWORKED INFORMATION WAR

Курбан, Олександр Васильович (2016) PRACTICE OF MARKETING TOOLS IN MODERN NETWORKED INFORMATION WAR Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія (2). pp. 88-95.

[thumbnail of Kurban_BibDokInf_02.2016.pdf]
Preview
Text
Kurban_BibDokInf_02.2016.pdf

Download (163kB) | Preview

Abstract

Ригрозе о/АгіісІе. ТНе гезеагск із геїаіей іо (Не зеагск/ог іппоуаііуе теапз апсі теікосіз о/рготоііоп і/огтаііоп опііпе іп зосіаі пеШогкз, тікіп іке регзресііме о/ іп/огтаііоп-рзускоіо^ісаі м/аг. Зресфсііу сі/еаіигез сопіетрогагу йеуеіортепі о/іпіегпеі іескпоІо§іез геаиігез асііуе изе іооіз зиск аз іащеійщ, піехіиаі асЬегіізіщ апсі тоЬИе тагкеііщ. МеікосІоІо§у. її із Іо арріу зсіепіфс теікосіз зиск аз: зупікезіз, апаїузіз, сотрагізоп апй арріісаіїоп: йеііщ апсі /огесазІіп§. Тке аЬоуе теікосІоІо§ісаІ арргоаск аііош из Іо мюгк оиі ргасіісаі м>ауз апсі піі/у агеаз /ог/игікег гезеагск апсі ікеогеіісаі іпуезіщаііопз сопсегпіщ іке іпігосіисііоп о/ іппоуаііуе Іюогк ІескпоІо§іез іп іп/огтаііоп м>агз. Иоуеііу. Тке зсіепіфс поуеііу о/іке м/огк із іо етроу/ег апсі аррііеа* зсіепіфс апсі (кеогеіісаі гезеагск с/іппоуаііуе пеґмогк іескпоіо^іез. РгасИсаІ арріісаііоп о/ікезе ІескпоІо§іез орепз ир пем> роззіЬіШіез о/ п/огтаііоп апй Шепіфез е$есііуе Іооіз/ог тапа%іщ соттипісаііоп ргосеззез. Сопсіизіопз. Оигіп£ деуеІоріп§ ста* айарііщ іо іке пеейз о/пеімогк іп/огтаііоп м>аг?аге ргасіісез, пем> іооїз. теіосііу апсі іп/огтаїіоп тапа§етепІ із а ргіогііу аі іке сиггепі зіа§е о/деуеіортепі о/іке зсіепсе о/зосіаі пеРмогк соттипісаііопз. Оефпіііопз апсі ікеогеіісаі зсіепіфс гезеагск агеаз іп ікіз сопіехі, іке іттесііаіе іазк/ог гергезепіаііуез о/геїеуапі сіізсірііпез.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: Кеууоогйз: асЬегіізіщ, іаг§еііп§, сопіехіиаі ас1уегйзіп§, тоЬИе тагкеііп§, опііпе зосіаі пеШогкз, іке іп/огтаііоп м>аг.
Subjects: Статті у журналах > Фахові (входять до переліку фахових, затверджений МОН)
Divisions: Інститути > Гуманітарний інститут > Кафедра реклами та зв'язків з громадськістю
Depositing User: лаборант Дар'я Ігорівна Івасенко
Date Deposited: 29 Nov 2016 08:58
Last Modified: 29 Nov 2016 08:58
URI: https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/16968

Actions (login required)

View Item View Item