Додатковий музичний інструмент (ІІ курс)

Економова, Ольга Серафимівна (2016) Додатковий музичний інструмент (ІІ курс) [Teaching Resource]

[thumbnail of Dodat_myz_IIk.pdf]
Preview
Text
Dodat_myz_IIk.pdf

Download (424kB) | Preview

Abstract

Робоча програма навчальної дисципліни «Додатковий музичний інструмент» є нормативним документом Київського університету імені Бориса Грінченка, який розроблено на основі освітньої програми підготовки бакалаврів з галузі знань 02 «Культура і мистецтво» спеціальності 025«Музичне мистецтво» . Навчальна дисципліна «Додатковий музичний інструмент» містить такі розділи: 1) теоретичний (реалізується у ході індивідуальних занять із кожним студентом залежно від його здібностей та попередньої музичної підготовки); 2) практичний (здійснюється в ході індивідуальних аудиторних занять у процесі вивчення музичних творів та їх художнього виконання); 3) самостійна робота студентів (реалізується в конкретних завданнях для самостійного опанування у позааудиторних домашніх заняттях). Мета навчального курсу – опанування студентом навичок гри на другому (додатковому) музичному інструменті, який можна застосовувати у навчальному процесі та майбутній музично-педагогічній діяльності. Завдання навчального курсу:  опанування студентом техніки гри на додатковому музичному інструменті;  оволодіння інтерпретаційними уміннями та засвоєння методів роботи над музичним твором;  розвиток музичних здібностей студентів (музичний слух, музична пам’ять, відчуття метро-ритму тощо);  розвиток навичок читання нот з аркуша, гри нескладних творів на слух тощо. Вивчення дисципліни «Додатковий музичний інструмент» сприяє формуванню у студентів таких фахових та загальних компетентностей: – інструментально-виконавська (вільне володіння музичним інструментом (інструментами) та здатність його використовувати у навчальній і концертно-виконавській діяльності; володіння навичками читання нот з аркуша, транспонування, добору музики на слух; володіння методами навчання гри на музичних інструментах; здатність організувати інструментальне музикування школярів на уроках музичного мистецтва та в позанавчальний час); – самоосвітня (здатність до самостійної пізнавальної діяльності, самоорганізації та саморозвитку; спрямованість на розкриття особистісного творчого потенціалу та самореалізацію у фаховій діяльності; прагнення до особистісно-професійного лідерства та успіху). Міждисциплінарний взаємозв’язок. Засвоєння навчального курсу «Додатковий музичний інструмент» передбачає інтеграцію знань, умінь і навичок з таких дисциплін: основний музичний інструмент; оркестровий клас; сольфеджіо; історія музики.

Item Type: Teaching Resource
Uncontrolled Keywords: Додатковий музичний інструмент
Subjects: Нормативні документи > Робочі програми навчальних дисциплін
Divisions: Факультет музичного мистецтва і хореографії > Кафедра інструментально-виконавської майстерності
Depositing User: Тетяна Олександрівна Мельниченко
Date Deposited: 09 Dec 2016 07:41
Last Modified: 09 Dec 2016 07:41
URI: https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/18150

Actions (login required)

View Item View Item