Робоча програма Виробнича (педагогічна) практика (ХІ семестр) Галузь знань – 0202 «Мистецтво» Спеціальність – 8.02020401 «Музичне мистецтво» Додаткова спеціалізація – «Викладач музичного інструмента» Освітній рівень – другий (магістерський)

Ляшенко, Ольга Дмитрівна (2016) Робоча програма Виробнича (педагогічна) практика (ХІ семестр) Галузь знань – 0202 «Мистецтво» Спеціальність – 8.02020401 «Музичне мистецтво» Додаткова спеціалізація – «Викладач музичного інструмента» Освітній рівень – другий (магістерський) [Teaching Resource]

[thumbnail of praktika_2017.pdf]
Preview
Text
praktika_2017.pdf

Download (509kB) | Preview

Abstract

Виробнича (педагогічна) практика є складовою професійної підготовки студентів другого (магістерського) освітнього рівня, які здобувають кваліфікацію «Викладач музичного інструмента». Вона пов’язує теоретичне навчання студентів у вищому навчальному закладі та їх майбутню самостійну професійну діяльність. Виробнича (педагогічна) практика надає студентам можливість ознайомитися з педагогічним досвідом викладачів кафедри інструментально-виконавської майстерності, оволодіти сучасними формами, засобами та методами організації індивідуальних занять з основного музичного інструмента, реалізовувати на практиці методи і прийоми навчання гри на музичному інструменті, знання з історії, теорії та методики викладання основного музичного інструмента у вищих навчальних закладах. У процесі проходження зазначеного виду практики в ХІ семестрі навчання в магістратурі студенти набувають досвіду практичного застосування музично-педагогічних знань, набутих в процесі навчання. Робоча програма «Виробнича (педагогічна) практика» (ХІ семестр) є нормативним документом Київського університету імені Бориса Грінченка, який розроблено кафедрою інструментально-виконавської майстерності на основі освітньо-професійної програми підготовки студентів другого (магістерського) освітнього рівня відповідно до навчального плану галузі знань 0202 «Мистецтво» спеціальності 8.02020401 «Музичне мистецтво». Мета практики полягає в підготовці магістрантів до виконання функцій викладача музичного інструменту у вищих навчальних закладах, зокрема набуття практичних вмінь у викладанні окремих складових заняття (діагностика музичних здібностей студента, виокремлення проблемних складових у виконавсько-технічному розвитку студента, робота над технічними елементами творів). Завдання виробничої (педагогічна) практики: – реалізація у практичній діяльності теоретичних знань із фахових методик; – формування у студентів-магістрантів професійних компетенцій викладача музичного інструмента вищого навчального закладу; – формування умінь психолого-педагогічного спілкування зі студентами; – формування вмінь складання та заповнення навчально-методичної документації викладача кафедри інструментально-виконавської майстерності; – формування вмінь розробки плану-конспекту індивідуального заняття з основного музичного інструменту. – Міждисциплінарний взаємозв’язок. Виробнича (педагогічна) практика передбачає інтеграцію знань з таких навчальних дисциплін: «Педагогіка та психологія вищої школи», «Методика викладання музичного інструмента», «Музичний інструмент». Відповідно до навчального плану виробнича (педагогічна) практика для студентів спеціальності 8.02020401«Музичне мистецтво» - другий рік навчання (ХІ семестр), розрахована на 4 тижні, 6 кредитів, 180 годин. Вона проводиться у класах основного музичного інструмента Інституту мистецтв Київського університету імені Бориса Грінченка. Проходження виробничої (педагогічної) практики завершується звітною конференцією, заліком наприкінці ХІ семестру. У процесі проходження практики у студентів мають бути сформовані такі фахові та загальні компетентності: – методична (знання та принципи практичного застосування методики викладання основного музичного інструменту у вищій школі; знання специфіки та методів технічного музично-інструментального вдосконалення у навчанні студентів музично-педагогічної спеціальності; знання принципів укладання та заповнення навчально-методичної документації (робочі навчальні програми, журнали індивідуальних занять з музичного інструменту); – музично-теоретична (здатність застосовувати у навчальній та професійній діяльності знання з історії та теорії музики, сольфеджіо, гармонії, поліфонії, аналізу музичних творів); – комунікативна (здатність до міжособистісного спілкування, емоційної стабільності, толерантності; здатність працювати у команді; вільне володіння українською мовою відповідно до норм культури мовлення).

Item Type: Teaching Resource
Uncontrolled Keywords: практика; педагогічна практика; виробнича практика; індивідуальні заняття; фахові компетентності;
Subjects: Нормативні документи > Робочі програми навчальних дисциплін
Divisions: Інститути > Інститут мистецтв > Кафедра інструментально-виконавської майстерності
Depositing User: Unnamed user with email o.liashenko@kubg.edu.ua
Date Deposited: 17 Mar 2017 07:20
Last Modified: 17 Mar 2017 07:20
URI: https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/19103

Actions (login required)

View Item View Item