Оркестровий клас ІІІ курс

Сахарова, Лідія Олександрівна (2017) Оркестровий клас ІІІ курс [Teaching Resource]

[thumbnail of L_Sakharova_IIIOK_IM_KIVM.pdf]
Preview
Text
L_Sakharova_IIIOK_IM_KIVM.pdf

Download (913kB) | Preview

Abstract

У професійній підготовці бакалаврів музичного мистецтва оркестровий клас відіграє важливу роль. Поряд з іншими фаховими дисциплінами оркестр відкриває для студентів особливу форму вивчення музики – форму колективного виконання, яка за своєю сутністю виходить за межі поняття просто грати разом. Оркестр – це не формальне об’єднання звучання зібраних до купи музичних інструментів. Як цілісний виконавський колектив він повинен відповідати певним закономірностям і правилам, тим специфічним вимогам і характеристикам, які, власне, і забезпечують його діяльність, художні засади звучання саме як оркестру, а не великої групи виконавців. Характерною рисою оркестрового мистецтва є наявність та реалізація єдиних художніх намірів, єдність емоційного відгуку на твори, що виконуються, вміння відчувати, творити разом. Заняття в оркестровому класі допомагають студентам ознайомитися з багатою палітрою музичного мистецтва, оскільки тембральні та технічні можливості оркестрового колективу суттєво ширші у порівнянні з сольним чи ансамблевим виконанням творів. Водночас, музикування в оркестрі розкриває перед студентами колоритність та неповторність виражальних можливостей народних інструментів.. Робоча навчальна програма з дисципліни «Оркестровий клас» є нормативним документом Інституту мистецтв Київського університету імені Бориса Грінченка, який розроблено на основі освітньої програми підготовки бакалаврів, відповідно до навчального плану галузі знань 0202 «Мистецтво», напряму підготовки 6.020204 «Музичне мистецтво». У програмі визначено: – обсяги знань, які повинен опанувати студент відповідно до вимог освітньої програми, алгоритм вивчення навчального матеріалу дисципліни «Оркестровий клас»; – необхідне методичне й інструментальне забезпечення, складові та технологію оцінювання навчальних досягнень студентів; – визначені обов’язкові форми діяльності оркестрового колективу (виконання музичних творів, читання нот з аркуша,транспонування); – різні способи оволодіння навчальним репертуаром (ескізне вивчення оркестрових творів – ознайомлення з різноманітними музичними стилями, формування навичок орієнтування у стильових і жанрових ознаках; ґрунтовне відпрацювання оркестрових творів – вивчення нотного тексту, робота над штрихами, темпом, агогікою тощо; повторне виконання оркестрових творів – актуалізація оркестрово-виконавського досвіду; самостійне вивчення оркестрових творів – закріплення отриманих знань, умінь й навичок, щодо особливостей гри в оркестрі, як професійна мотивація студента. Мета викладання дисципліни «Оркестровий клас» – розвинути у студентів інструментально-виконавські вміння та сформувати навички оркестрової (ансамблевої) гри. Основні завдання курсу: – ознайомлення з історією створення, будовою, способами звуковидобування, технікою гри, виконавськими функціями та різновидами інструментів, що входять до складу оркестру (ансамблю); – оволодіння навичками гри на одному або кількох музичних інструментах; – ознайомлення студентів зі специфікою оркестрового (ансамблевого) музикування; – опанування студентами навичок оркестрової та ансамблевої гри засобом вивчення кращих зразків вітчизняної та зарубіжної класичної, народної й сучасної музики; – виховання адекватного відчуття ритму й динаміки, архітектоніки твору, вміння слухати інших учасників колективу; – розвиток музичного мислення й пам’яті, чуття форми, образного уявлення твору музичного кругозору студентів; – виховання почуття відповідальності за якість опанування оркестровими (ансамблевими) партіями, навичок самоконтролю та самооцінки власних і колективних ігрових дій, творчої ініціативи студентів; – формування та розвиток музично-пізнавальних здібностей, музичного смаку, емоційно-ціннісного ставлення до музики, культурних надбань свого народу та мистецтва в цілому. У результаті вивчення дисципліни «Оркестровий клас» студент має опанувати такі фахові та загальні компетентності: – інструментально-виконавську (вільне володіння музичним інструментом (інструментами) та здатність його використовувати у навчальній і концертно-виконавській діяльності; володіння навичками читання нот з аркуша, транспонування, добору музики на слух; Сформованість навичок оркестрової та ансамблевої гри; здатність до колективного музикування); – світоглядну (наявність ціннісно-орієнтаційної позиції; загальнокультурна ерудиція, світогляд; розуміння сутності і соціальної значущості майбутньої професії; збереження національних духовних традицій); – комунікативну (здатність до міжособистісного спілкування, емоційної стабільності, толерантності; здатність працювати у команді; вільне володіння українською мовою відповідно до норм культури мовлення); – інформаційну (здатність до самостійного пошуку та оброблення інформації з різних джерел для розгляду конкретних питань; здатність до ефективного використання інформаційних ресурсів мережі Інтернет, які містять текстовий, аудіо - і відеоматеріал у соціальній та професійній діяльності); – самоосвітню (здатність до самостійної пізнавальної діяльності, самоорганізації та саморозвитку; спрямованість на розкриття особистісного творчого потенціалу та самореалізацію; прагнення до особистісно-професійного лідерства та успіху). Міждисциплінарна взаємодія. Навчальний курс «Оркестровий клас» передбачає інтеграцію з такими фаховими дисциплінами, як «Основний музичний інструмент», «Додатковий музичний інструмент», «Історія музики».

Item Type: Teaching Resource
Uncontrolled Keywords: Оркестровий клас
Subjects: Це архівна тематика Київського університету імені Бориса Грінченка > Нормативні документи > Робочі програми навчальних дисциплін
Divisions: Це архівні підрозділи Київського університету імені Бориса Грінченка > Факультет музичного мистецтва і хореографії > Кафедра інструментально-виконавської майстерності
Depositing User: викладач Лідія Олександрівна Сахарова
Date Deposited: 26 Dec 2017 07:57
Last Modified: 26 Dec 2017 07:57
URI: https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/22284

Actions (login required)

View Item View Item