Оркестровий клас ІІ курс

Сахарова, Лідія Олександрівна (2017) Оркестровий клас ІІ курс [Teaching Resource]

[thumbnail of L_Sakharova_IIOK_IM_KIVM.pdf]
Preview
Text
L_Sakharova_IIOK_IM_KIVM.pdf

Download (483kB) | Preview

Abstract

Робоча навчальна програма з дисципліни «Оркестровий клас» є нормативним документом Інституту мистецтв Київського університету імені Бориса Грінченка, який розроблено на основі освітньої програми підготовки бакалаврів, відповідно до навчального плану галузі знань 02 «Культура та мистецтво», спеціальності 025 «Музичне мистецтво». У програмі визначено: – обсяги знань, які повинен опанувати студент відповідно до вимог освітньої програми, алгоритм вивчення навчального матеріалу дисципліни «Оркестровий клас»; – необхідне методичне й інструментальне забезпечення, складові та технологію оцінювання навчальних досягнень студентів; – визначені обов’язкові форми діяльності оркестрового колективу (виконання музичних творів, читання нот з аркуша,транспонування); – різні способи оволодіння навчальним репертуаром (ескізне вивчення оркестрових творів – ознайомлення з різноманітними музичними стилями, формування навичок орієнтування у стильових і жанрових ознаках; ґрунтовне відпрацювання оркестрових творів – вивчення нотного тексту, робота над штрихами, темпом, агогікою тощо; повторне виконання оркестрових творів – актуалізація оркестрово-виконавського досвіду; самостійне вивчення оркестрових творів – закріплення отриманих знань, умінь й навичок, щодо особливостей гри в оркестрі, як професійна мотивація студента. Мета викладання дисципліни «Оркестровий клас» – розвинути у студентів інструментально-виконавські вміння та сформувати навички оркестрової (ансамблевої) гри. Завдання навчального курсу: – ознайомлення студентів з історією створення, будовою, способами звуковидобування, технікою гри, виконавськими функціями та різновидами оркестрових інструментів; – оволодіння навичками гри на одному або кількох оркестрових інструментах; – ознайомлення студентів зі специфікою оркестрового (ансамблевого) музикування; – опанування студентами навичок оркестрової та ансамблевої гри засобом вивчення кращих зразків вітчизняної та зарубіжної класичної, народної й сучасної музики; – виховання адекватного відчуття ритму й динаміки, архітектоніки твору, вміння слухати інших учасників колективу; – розвиток музичного мислення й пам’яті, чуття форми, образного уявлення твору музичного кругозору студентів; – виховання почуття відповідальності за якість опанування оркестровими (ансамблевими) партіями, навичок самоконтролю та самооцінки власних і колективних ігрових дій, творчої ініціативи студентів; – формування та розвиток музично-пізнавальних здібностей, музичного смаку, емоційно-ціннісного ставлення до музики, культурних надбань свого народу та мистецтва в цілому. Міждисциплінарна взаємодія. Навчальний курс «Оркестровий клас» передбачає інтеграцію з такими фаховими дисциплінами, як «Основний музичний інструмент», «Додатковий музичний інструмент», «Історія музики». У результаті вивчення дисципліни «Оркестровий клас» студент має опанувати такі фахові та загальні компетентності: – інструментально-виконавську (вільне володіння музичним інструментом (інструментами) та здатність його використовувати у навчальній і концертно-виконавській діяльності; володіння навичками читання нот з аркуша, транспонування, добору музики на слух; сформованість навичок оркестрової та ансамблевої гри; здатність до колективного музикування); – світоглядну (наявність ціннісно - орієнтаційної позиції; загальнокультурна ерудиція, світогляд; розуміння сутності і соціальної значущості майбутньої професії; збереження національних духовних традицій); – комунікативну (здатність до міжособистісного спілкування, емоційної стабільності, толерантності; здатність працювати у команді; вільне володіння українською мовою відповідно до норм культуримовлення); – інформаційну (здатність до самостійного пошуку та оброблення інформації з різних джерел для розгляду конкретних питань; здатність до ефективного використання інформаційних ресурсів мережі Інтернет, які містять текстовий, аудіо - і відеоматеріал у соціальній та професійній діяльності); – самоосвітню (здатність до самостійної пізнавальної діяльності, самоорганізації та саморозвитку; спрямованість на розкриття особистісного творчого потенціалу та самореалізацію; прагнення до особистісно - професійного лідерства та успіху).

Item Type: Teaching Resource
Uncontrolled Keywords: Оркестровий клас
Subjects: Це архівна тематика Київського університету імені Бориса Грінченка > Нормативні документи > Робочі програми навчальних дисциплін
Divisions: Це архівні підрозділи Київського університету імені Бориса Грінченка > Факультет музичного мистецтва і хореографії > Кафедра інструментально-виконавської майстерності
Depositing User: викладач Лідія Олександрівна Сахарова
Date Deposited: 26 Dec 2017 08:00
Last Modified: 26 Dec 2017 08:00
URI: https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/22287

Actions (login required)

View Item View Item