Основний музичний інструмент Домра. Гітара ІІІ курс

Сахарова, Лідія Олександрівна (2017) Основний музичний інструмент Домра. Гітара ІІІ курс [Teaching Resource]

[thumbnail of L_Sakharova_ІІІDH_IM_KIVM.pdf]
Preview
Text
L_Sakharova_ІІІDH_IM_KIVM.pdf

Download (897kB) | Preview

Abstract

Робоча програма з навчальної дисципліни «Основний музичний інструмент. Домра. Гітара» є нормативним документом Київського університету імені Бориса Грінченка, який розроблено на основі освітньої програми підготовки бакалаврів з галузі знань 0202 «Мистецтво» напряму підготовки 6.020204«Музичне мистецтво» (на базі повної загальної середньої освіти). Програма розрахована на студентів музичних спеціальностей вищих навчальних закладів ІІІ – IV рівня акредитації. Її укладено згідно з вимогами кредитно-модульної системи організації навчального процесу. У програмі визначено обсяг знань і вмінь, які повинен опанувати бакалавр музичного мистецтва в інструментальному класі. Мета навчального курсу – формування інструментально-виконавської компетентності та розвиток творчого потенціалу студента у процесі засвоєння навчального репертуару для домри, гітари; підготовка студента до інструментально-виконавської діяльності в середніх загальноосвітніх навчальних закладах. Завдання навчального курсу «Основний музичний інструмент. Домра. Гітара»: 1. Формування інструментально-виконавських умінь студентів у процесі засвоєння гам, вправ, етюдів, музичних творів різних форм і жанрів. 2. Накопичення музичного репертуару для проведення різних форм навчальної та позакласної діяльності у шкільних та культурно-освітніх установах. 3. Створення професійної основи для подальшої самостійної роботи майбутнього вчителя музичного мистецтва засобами вільного володіння музичним інструментом. 4. Формування майбутнього фахівця як особистості – виховання інтересу до педагогічної діяльності і навичок самостійної роботи, виховання загальної музичної культури та працездатності, розвиток музично- аналітичного мислення. 5. Засвоєння навичок сценічної культури. 6. Формування індивідуального виконавського стилю. Міждисциплінарний взаємозв’язок. Засвоєння навчального курсу «Основний музичний інструмент. Домра. Гітара» передбачає інтеграцію знань, умінь і навичок з таких дисциплін: додатковий музичний інструмент; оркестровий клас; сольфеджіо; історія музики. У процесі вивчення дисципліни «Основний музичний інструмент. Домра. Гітара» студент має опанувати такі фахові та загальні компетентності: – інструментально-виконавська (вільне володіння музичним інструментом (домрою/гітарою) та здатність його використовувати у навчальній і концертно-виконавській діяльності; володіння навичками читання нот з аркуша, транспонування, добору музики на слух; володіння методами навчання гри на музичних інструментах; здатність організувати інструментальне музикування школярів на уроках музичного мистецтва та в поза навчальний час); – світоглядна (наявність ціннісно-орієнтаційної позиції; загальнокультурна ерудиція, світогляд; розуміння сутності і соціальної значущості майбутньої професії; збереження національних духовних традицій); – інформаційна (здатність до самостійного пошуку та оброблення інформації з різних джерел для розгляду конкретних питань; здатність до ефективного використання інформаційних ресурсів мережі Інтернет, які містять текстовий, аудіо- і відеоматеріал у соціальній та професійній діяльності); – самоосвітня (здатність до самостійної пізнавальної діяльності, самоорганізації та саморозвитку; спрямованість на розкриття особистісного творчого потенціалу та самореалізацію у фаховій діяльності; прагнення до особистісно-професійного лідерства та успіху).

Item Type: Teaching Resource
Uncontrolled Keywords: Основний музичний інструмент Домра; Гітара
Subjects: Це архівна тематика Київського університету імені Бориса Грінченка > Нормативні документи > Робочі програми навчальних дисциплін
Divisions: Це архівні підрозділи Київського університету імені Бориса Грінченка > Факультет музичного мистецтва і хореографії > Кафедра інструментально-виконавської майстерності
Depositing User: викладач Лідія Олександрівна Сахарова
Date Deposited: 26 Dec 2017 08:49
Last Modified: 26 Dec 2017 08:49
URI: https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/22295

Actions (login required)

View Item View Item