Робоча програма навчальної дисципліни « Фортепіано» для студентів І курсу галузі знань 02 «Культура і мистецтво» спеціальності 025 «Музичне мистецтво» професійного спрямування «Сольний спів».

Ляшенко, Ольга Дмитрівна and Економова, Ольга Серафимівна (2017) Робоча програма навчальної дисципліни « Фортепіано» для студентів І курсу галузі знань 02 «Культура і мистецтво» спеціальності 025 «Музичне мистецтво» професійного спрямування «Сольний спів». [Teaching Resource]

[thumbnail of Ляшенко І курс СС .pdf]
Preview
Text
Ляшенко І курс СС .pdf

Download (526kB) | Preview

Abstract

Робоча програма для І курсу навчальної дисципліни «Фортепіано» є нормативним документом Київського університету імені Бориса Грінченка, який розроблено на основі освітньої програми підготовки бакалавра галузі знань 02 «Культура і мистецтво» спеціальності 025 «Музичне мистецтво» професійного спрямування «Сольний спів». Навчальна дисципліна «Фортепіано» містить такі розділи:  теоретичний (реалізується у ході індивідуальних занять із кожним студентом залежно від його здібностей та попередньої музичної підготовки);  практичний (здійснюється в ході індивідуальних аудиторних занять у процесі вивчення музичних творів та їх художнього виконання);  самостійна робота студентів (реалізується в конкретних завданнях для самостійного опанування у систематичних позааудиторних індивідуальних заняттях);  робота в навчальній лабораторії виконавської майстерності (передбачає реалізацію сформованих інструментально-виконавських компетентностей на індивідуальних заняттях у процесі вивчення вокальних вправ, вокалізів та українських народних пісень). В програмі передбачені різні варіанти завдань, які безпосередньо мають відношення до рівня довузівської підготовки студентів. Модульні контрольні прослуховування теж зорієнтовані на різний рівень такої підготовки студентів. Мета навчального курсу – формування інструментально-виконавської компетентності майбутніх солістів-вокалістів та керівників вокальних ансамблів у процесі засвоєння фортепіанних творів. Завдання навчального курсу:  опанування студентом-вокалістом техніки гри на музичному інструменті;  оволодіння інтерпретаційними уміннями у процесі роботи над фортепіанними творами;  розвиток музичних здібностей студентів (музичний слух, музична пам’ять, відчуття метроритму тощо);  засвоєння методів роботи над музичним твором;  розвиток інтелектуальної, естетичної і духовної сфер студента на високохудожніх зразках вітчизняної і зарубіжної музики. Вивчення дисципліни «Фортепіано» сприяє формуванню у студентів таких фахових та загальних компетентностей:  інструментально-виконавська (уміння грати на фортепіано вокальні вправи з супроводом модулюючи у всі тональності (вгору і вниз); здатність грати по нотах і підбирати на слух нескладний акомпанемент до вокалізів та вокальних творів);  музично-теоретична (уміння читати нотний текс з аркуша; володіння навичками сольфеджування одноголосного й багатоголосного музичного матеріалу; розвиненість внутрішнього слуху; здатність застосовувати у процесі навчання та фахової діяльності знання з теорії музики, гармонії, аналізу музичних форм, поліфонії; сформованість музично-теоретичного тезарусу);  музично-інформаційна і технологічна (здатність до самостійного пошуку музичного матеріалу в мережі Інтернет, репертуарних збірках, навчально-методичних посібниках);  комунікативна (здатність до міжособистісного спілкування, емоційної стабільності, толерантності; здатність працювати в ансамблі із солістом; вільне володіння українською мовою відповідно до норм культури мовлення);  самоосвітня (здатність до самостійної пізнавальної діяльності, самоорганізації та саморозвитку; спрямованість на розкриття особистісного творчого потенціалу та самореалізацію у фаховій діяльності; прагнення до особистісно-професійного лідерства та успіху).

Item Type: Teaching Resource
Uncontrolled Keywords: Програма; студенти; опис; навчально-методична карта; тематичний план; самостійна робота; критерії оцінювання.
Subjects: Нормативні документи > Робочі програми навчальних дисциплін
Divisions: Інститути > Інститут мистецтв > Кафедра інструментально-виконавської майстерності
Depositing User: Unnamed user with email o.liashenko@kubg.edu.ua
Date Deposited: 21 Dec 2017 08:40
Last Modified: 21 Dec 2017 08:40
URI: https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/22326

Actions (login required)

View Item View Item