Додатковий музичний інструмент II курс

Економова, Ольга Серафимівна (2017) Додатковий музичний інструмент II курс [Teaching Resource]

[thumbnail of O_Ekonomova_ІIDMI_IM_KIVM.pdf]
Preview
Text
O_Ekonomova_ІIDMI_IM_KIVM.pdf

Download (468kB) | Preview

Abstract

Робоча програма навчальної дисципліни «Додатковий музичний інструмент» є нормативним документом Київського університету імені Бориса Грінченка, який розроблено на основі освітньої програми підготовки фахівців з галузі знань 02 Культура і мистецтво» спеціальності 025 «Музичне мистецтво» першого (бакалаврського) освітнього рівня (на базі повної загальної середньої освіти). Навчальна дисципліна «Додатковий музичний інструмент» містить такі розділи: 1) теоретичний (реалізується у ході індивідуальних занять із кожним студентом залежно від його здібностей та попередньої музичної підготовки); 2) практичний (здійснюється в ході індивідуальних аудиторних занять у процесі вивчення музичних творів та їх художнього виконання); 3) самостійна робота студентів (реалізується в конкретних завданнях для самостійного опанування у позааудиторних домашніх заняттях). Мета навчального курсу – подальший розвиток набутих інструментально-виконавських умінь, необхідних для музично-педагогічної діяльності в середніх загальноосвітніх навчальних закладах. Завдання навчального курсу: 1. Удосконалення навичок гри на основному музичному інструменті у процесі засвоєння інструментальних творів різних форм. 2. Накопичення музичного репертуару для проведення навчальної та позакласної діяльності у шкільних та культурно-освітніх установах. 3. Формування готовності вирішувати питання добору та інтерпретації дидактично-доцільних зразків національного та зарубіжного музичного мистецтва з урахуванням вікових можливостей школярів. 4. Виховання естетичних смаків та ціннісних орієнтацій студентів. 5. Формування індивідуального виконавського стилю та сценічної культури майбутнього вчителя музичного мистецтва. Міждисциплінарний взаємозв’язок. Засвоєння навчального курсу «Додатковий музичний інструмент. Фортепіано» передбачає інтеграціюзнань, умінь і навичок з таких дисциплін: ; оркестровий клас; сольфеджіо; історія музики. У результаті вивчення дисципліни «Додатковий музичний інструмент. Фортепіано» у студентів мають бути сформовані такі фахові та загальні компетентності: – інструментально-виконавська (вільне володіння музичним інструментом (інструментами) та здатність його використовувати у навчальній і концертно-виконавській діяльності; володіння навичками читання нот з аркуша, транспонування, добору музики на слух; володіння методами навчання гри на музичних інструментах; здатність організувати інструментальне музикування школярів на уроках музичного мистецтва та в позанавчальний час); – світоглядна(наявність ціннісно-орієнтаційної позиції; загальнокультурна ерудиція, світогляд; розуміння сутності і соціальної значущості майбутньої професії; збереження національних духовних традицій); – інформаційна (здатність до самостійного пошуку та оброблення інформації з різних джерел для розгляду конкретних питань; здатність до ефективного використання інформаційних ресурсів мережі Інтернет, які містять текстовий, аудіо- і відеоматеріал у соціальній та професійній діяльності); – самоосвітня (здатність до самостійної пізнавальної діяльності, самоорганізації та саморозвитку; спрямованість на розкриття особистісного творчого потенціалу та самореалізацію у фаховій діяльності; прагнення до особистісно-професійного лідерства та успіху)

Item Type: Teaching Resource
Uncontrolled Keywords: Додатковий музичний інструмент; II курс
Subjects: Нормативні документи > Робочі програми навчальних дисциплін
Divisions: Інститути > Інститут мистецтв > Кафедра інструментально-виконавської майстерності
Depositing User: викладач Лідія Олександрівна Сахарова
Date Deposited: 26 Dec 2017 11:06
Last Modified: 26 Dec 2017 11:06
URI: https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/22428

Actions (login required)

View Item View Item