Робоча програма навчальної дисципліни "Літературознавчі студії: Історія зарубіжної літератури" для студентів 2 курсу спеціальності: 035 Філологія освітнього рівня: першого (бакалаврського) освітньої програми: Мова і література (японська) освітньої програми: Мова і література (китайська) спеціалізації : 035.06 Східні мови і літератури (переклад включно

Вишницька, Юлія Василівна (2018) Робоча програма навчальної дисципліни "Літературознавчі студії: Історія зарубіжної літератури" для студентів 2 курсу спеціальності: 035 Філологія освітнього рівня: першого (бакалаврського) освітньої програми: Мова і література (японська) освітньої програми: Мова і література (китайська) спеціалізації : 035.06 Східні мови і літератури (переклад включно [Teaching Resource]

[thumbnail of Vyshnytska_RNP_LS_ISL_2k_sch.movy_2018-2019_1 semestr.pdf]
Preview
Text
Vyshnytska_RNP_LS_ISL_2k_sch.movy_2018-2019_1 semestr.pdf

Download (1MB) | Preview

Abstract

3. Результати навчання за дисципліною У процесі вивчення курсу важливо зосередити увагу на засвоєнні знань із таких питань: проблема періодизації історії зарубіжної літератури доби Середньовіччя і Відродження, ХVІІ–ХІХ століття, дискусійні питання щодо визначення провідних літературних напрямів і стилів, визначення філософських і художніх домінант творчості видатних європейських письменників зазначеного періоду, специфіка професійно-педагогічної діяльності учителя зарубіжної літератури ЗНЗ. Підвищенню ефективності практичних занять сприятиме передбачене програмою виконання навчально-дослідницьких завдань, зокрема самостійних досліджень з актуальних проблем історії зарубіжної літератури доби Середньовіччя і Відродження та ХVІІ–ХІХ століття. Програмні результати навчання: • Знання та розуміння літературознавчих понять, основних етапів розвитку літератури, її суспільної ролі, основних етапів життєвого і творчого шляху письменників, виявляти знання історичних ознак понять народності літератури, художнього образу; основних ознак силабо-тонічної системи віршування. • Розуміння зарубіжної художньої літератури як культурної та мовної цілісності, мистецтва слова, усвідомлення національної своєрідності літературного процесу. • Аналіз та інтерпретація творів зарубіжних письменників, визначати жанрово-стилістичні особливості творів мовою оригіналу та суттєві ознаки їх перекладів українською мовою, висловлювати судження щодо зв’язків української та інших літератур. На семінарських заняттях студенти набувають таких умінь та навичок: • аналізувати та здійснювати інтерпретацію художніх текстів означених періодів згідно з естетичними категоріями; • визначати жанрові особливості вивчених творів; • визначати суттєві художні особливості перекладів художніх текстів; • проводити дослідження художніх текстів з використанням завдань за запланованою програмою; • складати конспект і тези рекомендованих літературознавчих праць; • користуватися словниково-довідковою літературою та складати бібліографію з визначеної проблеми. Під час самостійної роботи студенти мають набути таких умінь та навичок: • самостійно аналізувати та здійснювати інтерпретацію художніх текстів означеного періоду згідно з естетичними категоріями; • самостійно визначати жанрові особливості вивчених творів; • самостійно визначати суттєві художні особливості перекладів художніх текстів; • самостійно проводити дослідження художніх текстів з використанням завдань за запланованою програмою; • самостійно складати конспект і тези рекомендованих літературознавчих праць; • самостійно користуватися словниково-довідковою літературою та складати бібліографію з визначеної проблеми; • самостійно готувати повідомлення (доповідь) щодо проблем дослідження літератури означеного періоду. Протягом курсу студенти набувають таких філологічних компетентностей: розвиток мовних знань, лінгво-комунікативних умінь; розширена і глибока інформаційна обізнаність лінгвістичної проблематики; здатність описати широке коло об’єктів та процесів; здатність аналізувати філологічні явища (лінгвістичні та літературознавчі); літературознавчих компетентностей: знання про основні тенденції розвитку і своєрідність літературного процесу, зміст естетичних теорій, методів, напрямів, стилів і жанрів літератури, історії зарубіжної літератури; розуміння основних проблем теорії літератури: література та дійсність, генезис і функція літератури, зміст і форма в літературі, критерій художності, літературний процес, літературний стиль, художній метод в літературі; проблем поетики: образ, ідея, тема, поетичний рід, жанр, композиція, поетична мова, ритм, вірш, фоніка в їх стильовому значенні тощо; літературознавчо-критичних компетентностей: здатність осмислювати мистецтво слова як систему систем, розуміти еволюційний шлях розвитку світового літературознавства.

Item Type: Teaching Resource
Uncontrolled Keywords: історія світової літератури; Середньовіччя; Відродження; Просвітництво
Subjects: Нормативні документи > Робочі програми навчальних дисциплін
Divisions: Інститути > Інститут філології > Кафедра світової літератури
Depositing User: доцент Юлія Василівна Вишницька
Date Deposited: 17 Oct 2018 11:39
Last Modified: 17 Oct 2018 11:39
URI: https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/24440

Actions (login required)

View Item View Item