Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

 

СЕКЦІЯ 4
ПЕДАГОГІЧНА ТА ВІКОВА ПСИХОЛОГІЯ

Арсентьєва Г.О. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ОСНОВИ ІНТЕРАКТИВНОГО НАВЧАННЯ У ВИЩІЙ ШКОЛІ

Бабенко К.А., Горобець Т.В. МОЖЛИВОСТІ МАЛЮНКОВИХ МЕТОДИК У ОБ’ЄКТИВАЦІЇ МЕХАНІЗМІВ СИМВОЛІЗАЦІЇ ЗМІСТУ НЕСВІДОМОГО У КОНТЕКСТІ ПІДГОТОВКИ ПСИХОЛОГІВ

Бідюк І.А., Скуб М.Г. ОСОБЛИВОСТІ КОПІНГ-СТРАТЕГІЙ У ПІДЛІТКІВ З РІЗНИМ ТИПОМ ПСИХОЛОГІЧНИХ ЗАХИСНИХ МЕХАНІЗМІВ

Білозерська С.І., Мащак С.О. ВИХОВНИЙ ПОТЕНЦІАЛ БАТЬКІВСЬКОГО АВТОРИТЕТУ ДЛЯ ПІДЛІТКА

Гончаровська Г.Ф. УМОВИ РОЗВИТКУ ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ ДІТЕЙ З ОБМЕЖЕНИМИ ФУНКЦІОНАЛЬНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ

Дуб В.Г. МІЖОСОБИСТІСНІ ВІДНОСИНИ СТУДЕНТІВ–ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ

Заміщак М.І. ПСИХОЛОГІЧНИЙ СУПРОВІД МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ ЯК МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ В НИХ ОСОБИСТІСНОЇ ПРОФЕСІОНАЛІЗАЦІЇ

Кисельов К.С. ВЕРБАЛЬНА ТА ОБРАЗНА КРЕАТИВНІСТЬ У СТРУКТУРІ МАЙБУТНЬОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

Комар Т.О., Вахрушева Г.Г. СИНДРОМ ВИГОРАННЯ ПСИХОЛОГІВ СИСТЕМИ ОСВІТИ

Логвінова Д.В., Комариста П.І. ОСОБЛИВОСТІ ГЕНДЕРНИХ УЯВЛЕНЬ СТАРШИХ ПІДЛІТКІВ ПРО СІМЕЙНІ РОЛІ ШЛЮБНИХ ПАРТНЕРІВ

Перегончук Н.В. ПСИХОЛОГІЧНА СЛУЖБА ВИШУ В УМОВАХ ВАРІАТИВНОСТІ ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ

Пирог Г.В., Коробко Д.С. ПРОФЕСІЙНЕ САМОВИЗНАЧЕННЯ СТАРШОКЛАСНИКІВ, ЯКІ ОПИНИЛИСЬ У СКЛАДНИХ ЖИТТЄВИХ ОБСТАВИНАХ: ДІАГНОСТИЧНА ТА КОРЕКЦІЙНО-РОЗВИВАЛЬНА РОБОТА

Погрібна А.О. ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ КОПІНГ-РЕСУРСІВ УЧИТЕЛІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ШКІЛ РІЗНИХ ТИПІВ

Ревуцька І.В. АНАЛІЗ ЕКСПЕРИ МЕНТАЛЬНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ПСИХОСОМАТИЧНИХ ВИЯВІВ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

Романець З.О. СТРЕСОГЕННІСТЬ І ТРАВМАТИЧНІСТЬ БАТЬКІВСЬКО-ДИТЯЧИХ СТОСУНКІВ ЯК ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОЇ ОСОБИСТОСТІ З МОТИВАЦІЄЮ ДО САМОРОЗВИТКУ

Саврасов М.В., Єрмоленко К.В. ОСОБЛИВОСТІ ЗВ’ЯЗКУ МЕТАМНЕМІЧНИХ І КРЕАТИВНИХ ЗДІБНОСТЕЙ У СТРУКТУРІ ОСОБИСТОСТІ СТУДЕНТА

Свіденська Г.М., Кравцов М.С. РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ САМОСВІДОМОСТІ ОСОБИСТОСТІ В ПІДЛІТКОВОМУ ВІЦІ

Сергієнко І.І. СТАТЕВІ ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕЖИВАННЯ САМОТНОСТІ РОЗЛУЧЕНИМИ ОСОБАМИ ЗРІЛОГО ВІКУ

Чіп Р.С. ОСОБЛИВОСТІ ПСИХОЛОГІЧНОГО СУПРОВОДУ СТАНОВЛЕННЯ ГЕНДЕРНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ СТАРШИХ ПІДЛІТКІВ

Шевцова О.М. РОЗВИТОК АУТОПСИХОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ СОЦІОНОМІЧНОЇ СФЕРИ ЗАСОБАМИ АКМЕОЛОГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Штифурак В.Є., Саєнко Я.А. ПСИХОЛОГІЧНЕ СПРИЯННЯ ЗОРІЄНТОВАНОСТІ СТУДЕНТІВ НА КАР’ЄРНЕ ЗРОСТАННЯ

СЕКЦІЯ 5
ІСТОРІЯ ПСИХОЛОГІЇ

Вертель А.В., Мотрук Т.О. ДО ПИТАННЯ РОЗУМІННЯ КОНЦЕПТУ «СВІДОМІСТЬ» У ПСИХОАНАЛІТИЧНИХ КОНОТАЦІЯХ К.Г. ЮНГА ТА У СХІДНОФІЛОСОФСЬКИХ СИСТЕМАХ

СЕКЦІЯ 6
ОРГАНІЗАЦІЙНА ПСИХОЛОГІЯ

Горенко М.В. СУТНІСТЬ ГОТОВНОСТІ ПСИХОЛОГІВ ДО ЗДІЙСНЕННЯ МАЙБУТНЬОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ КАР’ЄРИ

Грубі Т.В. ҐЕНДЕРНО-ВІКОВІ ОСОБЛИВОСТІ ПЕРФЕКЦІОНІЗМУ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОГО ПЕРСОНАЛУ ВИЩОЇ ШКОЛИ

Калин Р.Ю., Сняданко І.І. СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ УМОВИ ЕФЕКТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ БАНКІВСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

СЕКЦІЯ 7
МЕДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ

Гасюк М.Б., Нестерак Р.В. ВНУТРІШНЯ КАРТИНА ЗДОРОВ’Я ХВОРИХ, ЩО ПЕРЕНЕСЛИ ІШЕМІЧНУ ХВОРОБУ СЕРЦЯ ТА ІНФАРКТ МІОКАРДА: ЕМПІРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ

Лисенко О.С. ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ЛІКУВАННЯ ДЕМЕНЦІЇ В ОСІБ ПОХИЛОГО ВІКУ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Підбуцька Н.В., Чебакова Ю.Г. ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЛЮДЕЙ З ОНКОЛОГІЧНИМИ ЗАХВОРЮВАННЯМИ ШЛУНКОВО-КИШКОВОГО ТРАКТУ

Платковська О.В. ІНДИВІДУАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ОСОБИСТОСТІ ПРАЦІВНИКІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ ІЗ ПСИХОСОМАТИЧНИМИ ЗАХВОРЮВАННЯМИ

Руденко О.В., Гонтар Ю.В. ПЕРЕБУВАННЯ В ЗОНІ ОПЕРАЦІЇ ОБ’ЄДНАНИХ СИЛ ЯК ЧИННИК ЕМОЦІЙНОЇ ДЕПРИВАЦІЇ СЛУЖБОВЦІВ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ УКРАЇНИ

Яковлева Н.Ю. СПЕЦИФІЧНА ФОБІЯ У МІЖНАРОДНОМУ ФОРМАТІ DSM-V У ЛЮДЕЙ З ВАДАМИ СЛУХУ В ЇХНЬОМУ СОЦІАЛЬНОМУ ЖИТТІ

СЕКЦІЯ 8
СПЕЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ

Чухрій І.В., Мочікіна І.Г. ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ АДАПТАЦІЇ МОЛОДИХ ЛЮДЕЙ З ОБМЕЖЕННЯМИ ФУНКЦІЙ ОПОРНО-РУХОВОГО АПАРАТУ