Робоча програма навчальної дисципліни Спеціальний інструмент. Фортепіано

Економова, Ольга Серафимівна (2018) Робоча програма навчальної дисципліни Спеціальний інструмент. Фортепіано [Teaching Resource]

[thumbnail of O_Ekonomova_ІSI_IM_KIVM.pdf]
Preview
Text
O_Ekonomova_ІSI_IM_KIVM.pdf

Download (974kB) | Preview

Abstract

Дисципліна «Спеціальний інструмент» входить до курсу спеціальних дисциплін. Зміст курсу «Спеціальний музичний інструмент. Фортепіано» містить такі розділи: 1) теоретичний (реалізується у ході індивідуальних занять із кожним студентом залежно від його здібностей та попередньої музичної підготовки); 2) практичний (здійснюється в ході індивідуальних аудиторних занять у процесі вивчення музичних творів та їх художнього виконання); 3) самостійна робота студентів (реалізується в конкретних завданнях для самостійного опанування у позааудиторних домашніх заняттях). Мета курсу полягає у формуванні індивідуальних інструментально-виконавських навичок і художньо-естетичного світогляду майбутніх висококваліфікованих виконавців на основі залучення до світової та вітчизняної скарбниці музичної культури. Завдання навчального курсу: 1. Оволодіння студентами сольним репертуаром, до якого входять музичні твори різних епох, жанрів та стилів; 2. Розвиток механізмів музичної пам’яті, творчого мислення. Активізація слухових процесів, емоційної вольової сфери; 3. Розвиток артистизму, свободи самовираження, виконавської волі, концентрації уваги; 4. Оволодіння студентами усіма видами техніки виконавської майстерності, різноманітністю штрихової палітри; 5. Стимулювання у студентів творчої ініціативи в процесі освоєння творів і концертного виконавства; Методи роботи курсу «Спеціальний інструмент» обираються відповідно до учбової теми і залежать від музичних здібностей кожного студента. Форми роботи – індивідуальні лабораторні (практичні) заняття, що спрямовані на розвиток виконавських здібностей студента. Засоби навчання – аудіо, відеоматеріали, навчальні посібники та методична фортепіанна література, нотна література. Формою контролю знань та вмінь студентів є модульні прослуховування, залік (1 семестр) та екзамен (2 семестр). У результаті вивчення дисципліни «Спеціальний інструмент. Фортепіано» у студентів мають бути сформовані такі фахові та загальні компетентності: інтегральна (комплексна інтеграція знань, умінь і навичок із таких фахових дисциплін: спеціальний музичний інструмент, теорія та історія музики, спрямована на розвиток особистості, здатність до творчої самореалізації у сфері музичного мистецтва); комунікативна (здатність до міжособистісного спілкування, емоційної стабільності, толерантності, здатність працювати у команді, вільне володіння українською мовою, здатність до професійного спілкування іноземною мовою); самоосвітня (здатність до самостійної пізнавальної діяльності, самоорганізації та саморозвитку; спрямованість на розкриття особистісного творчого потенціалу ;та самореалізацію); інформаційна (здатність до самостійного пошуку та оброблення інформації з різних джерел, необхідної для навчальної і педагогічної діяльності, здатність до ефективного використання інформаційних технологій у соціальній та професійній діяльності); Фахові: музично-теоретична (здатність застосовувати базові знання провідних музично-теоретичних систем та концепцій, історичних та культурологічних процесів розвитку музичного мистецтва у музикознавчій, виконавській та педагогічній діяльності); музично-інформаційна і технологічна (здатність до самостійного пошуку музичного матеріалу в мережі Інтернет, репертуарних збірках, навчально- методичних посібниках). Спеціальні: інструментально-виконавська (здатність здійснювати виконавську діяльність на базі професійних знань та навичок гри на музичному інструменті, оркестрової та ансамблевої гри, репетиційної роботи та концертних виступів); концертно-сценічна (здатність до культурно-освітньої та концертно- виконавської діяльності в умовах публічного виступу);

Item Type: Teaching Resource
Uncontrolled Keywords: Спеціальний інструмент; Фортепіано
Subjects: Це архівна тематика Київського університету імені Бориса Грінченка > Нормативні документи > Робочі програми навчальних дисциплін
Divisions: Це архівні підрозділи Київського університету імені Бориса Грінченка > Факультет музичного мистецтва і хореографії > Кафедра інструментально-виконавської майстерності
Depositing User: канд.мист. Тетяна Борисівна Каблова
Date Deposited: 11 Dec 2018 11:36
Last Modified: 11 Dec 2018 11:36
URI: https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/25303

Actions (login required)

View Item View Item