Робоча програма навчальної дисципліни "Комунікативні стратегії східної мови (японської) інформаційно-комунікаційні технології в професійній діяльності" Спеціальність: 035 Філологія Спеціалізація: 035.06. східні мови та література (переклад включно) Освітня програма: мова та література (японська)

Бодненко, Дмитро Миколайович (2019) Робоча програма навчальної дисципліни "Комунікативні стратегії східної мови (японської) інформаційно-комунікаційні технології в професійній діяльності" Спеціальність: 035 Філологія Спеціалізація: 035.06. східні мови та література (переклад включно) Освітня програма: мова та література (японська) [Teaching Resource]

[thumbnail of D_Bodnenko_RP_2019_FITU.pdf] Text
D_Bodnenko_RP_2019_FITU.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (1MB)

Abstract

Робоча навчальна програма з курсу «Комунікативні стратегії східної мови (китайської, японської): Інформаційно-комунікаційні технології в професійній діяльності» є нормативним документом Київського університету імені Бориса Грінченка, який розроблено кафедрою комп’ютерних наук і математики на основі освітньо-професійної програми підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня відповідно до навчального плану спеціальності 035 Філологія, спеціалізація: 035.06. Східні мови та літератури (переклад включно); освітня програма: мова та література (японська) Робочу навчальну програму укладено згідно з вимогами Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи (ЄКТС) організації навчання. Програма визначає обсяги знань, якими повинен опанувати здобувач другого (магістерського) рівня відповідно до вимог національної рамки кваліфікації, алгоритму вивчення навчального матеріалу дисципліни Комунікативні стратегії східної мови (китайської, японської) Інформаційно-комунікаційні технології в професійній діяльності» та необхідне методичне забезпечення, складові і технологію оцінювання навчальних досягнень студентів. Навчальна дисципліна “ Комунікативні стратегії східної мови” складається з трьох змістових модулів: Культура усної та писемної східної мови, Техніка усного та писемного перекладу східної мови, ІКТ в професійній діяльності. Обсяг дисципліни – 270 год (9 кредитів). Обсяг модуля – «ІКТ в професійній діяльності» – 60 годин (2 кредити). Мета курсу «Комунікативні стратегії східної мови (японської): ІКТ в професійній діяльності» полягає у формуванні в магістрантів вміння використовувати інформаційні технології та програмні продукти у майбутній професійній діяльності філолога східної іноземної мови. Мета досягається через практичне оволодіння студентами навичками роботи з основними складовими сучасного програмного забезпечення персонального комп’ютера та технічними засобами навчання, ознайомлення з основами технології розв'язування задач за допомогою комп’ютера, починаючи від їх постановки та побудови відповідних інформаційних моделей і закінчуючи інтерпретацією результатів, отриманих за допомогою комп’ютера.

Item Type: Teaching Resource
Uncontrolled Keywords: ІКТ; професійна діяльність
Subjects: Нормативні документи > Робочі програми навчальних дисциплін
Divisions: Це архівні підрозділи > Кафедра комп'ютерних наук і математики
Depositing User: доцент Дмитро Бодненко
Date Deposited: 22 Apr 2019 06:12
Last Modified: 14 Jul 2021 12:30
URI: https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/27105

Actions (login required)

View Item View Item